DeKomp-nettverket

DeKomp er ei desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringa. Alle universitet og høgskular med lærarutdanning er del av nettverket.