Presentasjonar frå DeKomp-samlingar

Her finn du presentasjonar frå det nasjonale nettverket for kompetanseutvikling i grunnopplæringa - DeKomp.

Tema

Samarbeid i partnerskap

School-University partnerships, the agony and the ecstacy, Andy Hargreaves, University of Ottawa og Dennis Shirley, Boston College. Nasjonal nettverkssamling 19. november 2021.

Fra stordata til smådatabasert utviklingspraksis, Tobias Werler, Høgskulen på Vestlandet. Nasjonal nettverkssamling september 2021

Hvordan kan UH bidra til å utvikle profesjonell klokskap og kloke skoler, Eirik Irgens, NTNU. Nasjonal nettverkssamling september 2021

Begrepsanalyse. Arne Bygstad, førstelektor Høgskulen på Vestlandet. Digital samling 17. mars 2021 

Korleis kan UH arbeide i møte med regionar, kommunar og skular for å kome fram til lokalt kompetansebehov. Kari Leikanger Buset, høgskulelektor, Høgskulen i Volda. Digital samling 17. mars 2021

OECD: Sluttrapport med anbefalinger for videre arbeid med kompetansemodell
Anne-Berit Kavli, Utdanningsdirektoratet. Digital samling 10. november 2020.

Trepartssamarbeid på Agder
Margrethe Worning Berglyd, faglig leder DeKomp/ReKomp v/UIA. Nettverkssamling 21. september 2020.

Samarbeid med de nasjonale sentrene om Dekomp
Merete Frøyland, Naturfagsenteret. Nettverkssamling 21. september 2020.

Collaborative learning from practice partnerships
Louise Stoll, London Centre for Leadership in Learning, UCL Institute of Education. Digital nettverkssamling mai 2020.

DeKomp i Halden v/HK og HiØ
Carsten Henriksen, HiØ. Regional nettverkssamling. Tønsberg 11. mars 2019.

DeKomp i Midtfylke/Ringeriksregionen
USN, Hole kommune. Regional nettverkssamling. Tønsberg 11. mars 2019.

Partnerskap for skolebasert utvikling
Bjart Grutle, Høgskulen på Vestlandet. Mars 2019.

Vegen mot partnerskap
Kari Leikanger Buset, Høgskulen i Volda. Regional nettverkssamling, Flesland 20. mars 2019.

Desentralisert kompetanseutvikling frå eit skuleeigarperspektiv 
Erfaringsdeling frå kompetansenettverket Sjustjerna (Voldamodellen). Høgskulen i Volda. Regional nettverkssamling, Flesland 20. mars 2019.

Dette har vi gjort før, derfor får vi det til. Modell for samhandling
Inger Lise Bratteteig, Anita Gridhaug og Anne Aandahl. Høgskulen på Vestlandet og Nettverk NordR. Regional nettverkssamling, Sola 6. november 2019.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling - Fylkesmannen i Vestfold
Petter Andersen og Anne Torgersen. Fylkesmannen i Vestfold. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 11.- og 12. oktober 2018.

Rolleavklaring i partnerskap
Unni Vere Midthassel, UiS. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 11.-12. oktober 2018.

Partnerskap for skolebasert utvikling
Knut Roald, Høgskulen på Vestlandet. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 11.-12. oktober 2018.

Skolebasert kompetanseutvikling

Om profesjonsfellesskapet som moter for faglig utvikling, og hvordan lærerspesialister kan bidra i skolens utviklingsprosesser, Eli Tronsmo, Universitetet i Oslo og Marte Lorentsen OsloMet-UiO. Nasjonal nettverkssamling 19. november 2021.

Implementing the new competence developement model for schools
OECD-Norway Implementation Support. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 26.-27. September 2019.

Desentralisert kompetanseutvikling, erfaringer fra NIH og Auli skole
Mona Sannerund Moe, NIH. Regional nettverkssamling, Oslo 8. mars 2019.

Hvordan kartlegge skolens behov for kompetanseutvikling
Et eksempel fra Drammensregionen v/SNELD, Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Drammen. Esther Eriksen med flere. Nasjonal nettverkssamling for UH. Gardermoen 4. juni 2019.

Erfaringer fra samarbeid om mat og helsefaget - midtre Buskerud
Praksisfortelling. Karen Lassen, USN. Regionale nettverkssamlinger, Tønsberg, 11. mars 2019.

Skolebasert kompetanseutvikling - erfaringer fra UiU
May Britt Postholm, NTNU. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 11.-12. oktober 2018.

Kvalitetsarbeid - skolebasert kompetanseutvikling, Haugesund
Inger Lise Bratteteig, Haugesund kommune. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 11.-12. oktober 2018.

Erfaringer fra UIU (ungdomstrinn i utvikling)
Vibeke Solbue, Høgskulen på Vestlandet. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 11.-12. oktober 2018.

Organisering og ledelse

Forskning og praksis; presentasjon av kunnskapssenter for utdanning, Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger. Nasjonal nettverkssamling 19. november 2021

Evaluering av desentralisert ordning - skole.Sølvi Mausethagen og Hege Hermansen, Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Digital samling 26. mai 2021.

Forankring og organisering, intern kompetanseheving, det doble formålet
Anne Reinertsen og Sigrun Staal Hafstad, Hiof. Digital samling 27. mai 2021.

Organisatoriske løsninger i UH-sektoren
Kåre Andreas Folkvord, UIS. Digital samling 27. mai 2021. 

Et blikk på ordningene for 2021. Anne Aandahl og Edit Bugge, Nasjonale koordinatorer for UH-nettverket. Digital samling 17. mars 2021

Innledning nasjonale koordinatorer
Anne Christine Aandahl og Nina Grieg Viig. Digital samling 9. november 2020.

Evaluering av ny kompetansemodell
Hege Hermansen og Sølvi Mausethagen, senter for profesjonsstudier, OsloMet. Digital samling 10. november 2020

Gjør DeKomp lærerutdanningen bedre? 
Nanna Paaske, OsloMet. Digital nettverkssamling mai 2020.

Kompetanse og kapasitet i UH
Bjart Grutle, Høgskulen på Vestlandet. Digital nettverkssamling mai 2020.

Nasjonalt koordineringsoppdrag Rekomp
Margareth Eidissen og Edit Bugge, nasjonale koordinatorer Rekomp, Høgskulen på Vestlandet. Digital nettverkssamling mai 2020.

Trøndelagsmodellen
Bjørn Rist og Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Trøndelag. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 26.-27. oktober 2019.

HVL sin modell for DeKomp
Intern organisering. Eksempel på modell. Osvald Lykkebø, Høgskulen på Vestlandet. Nasjonal nettverkssamling for UH, Gardermoen 4. juni 2019.

DeKomp og fagfornyelsen

Oppsummering MENTI og PADLET innspill HINN
Egil Weider Hartberg, Kathinka Blichfeldt og Hege Havn, Høgskolen i Innlandet. Digital samling 9. november 2020

Helhet og sammenheng -LK20/fagfornyelsen i arbeidet med DeKomp-skolene
Egil Weider Hartberg, Kathinka Blichfeldt og Hege Havn, Høgskolen i Innlandet. Digital samling 9. november 2020

Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling – samspill mellom forsking og praksis
Øystein Gilje, Universitetet i Oslo, FIKS. Digital nettverkssamling mai 2020.

Kompetansepakkene i fagfornyelsen
Egil Hartberg. Institusjon: HiNN. Nasjonal nettverkssamling. Gardermoen 26.-27. september 2019.

Fagfornyelsen - informasjon om digital støtteressurs
Egil Hartberg og Hege Havn, HiNN. Nasjonal nettverkssamling for UH. Gardermoen 4. juni 2019.

Fagfornyelsen i Vestfold - partnerskap i arbeidet med desentralisert kompetanseutvikling
UNS og Vestfold fylkeskommune. Regionale nettverkssamlinger, Tønsberg 11. mars.

Hvilken rolle kan fagfornyelsen ha i DeKomp?
Bjart Grutle, Høgskulen på Vestlandet. Regional nettverkssamlinger for UH, fylkesmenn, representanter fra kommune og skoleeiere. Oslo, Tønsberg, Tromsø og Bergen, våren 2019.

Fagfornyelsen og nye læreplaner på yrkesfag
Udir. Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 11.-12. oktober 2018.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet og Forskningsrådet

Rapportering på lokal kompetanseutvikling, Anne Eie, Udir. Nasjonal nettverkssamling 19. november 2021

Informasjon utlysning koordinatoroppdrag, Naomi A. Girardeau, Udir. Nasjonal nettverkssamling 19. november 2021.

Informasjon om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
Anne-Berit Kavli, Utdanningsdirektoratet. Digital samling 10. november 2020

Overordnede rammer og intensjoner for samarbeid om UH om kompetanseutvikling
Anne Eide, Utdanningsdirektoratet, Nettverkssamling 21. september 2020.

Forskningsmuligheter i De- og ReKomp
Informasjon om utlysning av midler fra Forskningsrådet. Hilde Rønning, Forskningsrådet, Nasjonal nettverkssamling, Gardermoen 26.-27. september 2019.

Finansiering av forskning
Vivi Bjerke, Utdanningsdirektoratet. Nasjonal nettverkssamling for UH. Gardermoen 4. juni 2019.

Åpningsinnlegg. Om oppdrag og mandat
Anna Magdalena Solbu Kleiven. Utdanningsdirektoratet. Åpningskonferanse, Gardermoen 28. mai 2018.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Bli kjent med Statped. Marit Elin Eide og Inga Fjelltveit Skagseth, Statped. Digital samling 17. mars 2021

Inkluderende praksiser i barnehagen. Mirjam Harkestad Olsen, professor UIT. Digital samling 17. mars 2021

Fra Stortingsmelding til praksis. Anne-Berit Kavli, seniorrådgiver UDIR. Digital samling 17. mars 2021

Film: Skole, PPT og UH sammen om inkluderende praksiser