Nasjonalt nettverk for universitet og høgskoler (UH) i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Her finn du informasjon, ressursar og arrangement som gjeld det nasjonale nettverket for kompetanseutvikling i barnehagen - ReKomp.

 

Møtekalender for ReKomp-samlingar