Nasjonalt nettverk for universitet og høgskoler (UH) i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Her finn du informasjon, ressursar og arrangement som gjeld det nasjonale nettverket for kompetanseutvikling i barnehagen - ReKomp.

Presentasjonar frå ReKomp-samlingar

Høgskulen på Vestlandet har fått i oppdrag frå utdanningsdirektoratet å vere nasjonal koordinator for universitet og høgskular i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagar (ReKomp).

Oppdraget for kompetanseløftet blei avslutta ved årsskiftet 2021/2022.