Nasjonalt nettverk for kompetanseutvikling i barnehagen

Her finn du informasjon, ressursar og arrangement som gjeld det nasjonale nettverket for kompetanseutvikling i barnehagen - ReKomp.

 

 

Høgskulen på Vestlandet har fått i oppdrag frå utdanningsdirektoratet å vere nasjonal koordinator for universitet og høgskular i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagar (ReKomp).