Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager

Dette er et forpliktende samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og utvalgte skoler og barnehager i nærregionene til våre studiesteder i Sogndal, Bergen og Stord.

Å være en lærerutdanningsskole eller -barnehage innebærer en unik mulighet for skolene og barnehagene til å rekruttere gode lærere, få hjelp til forsknings- og utviklingsarbeid og til å arbeide langsiktig med de nye kravene som stilles til skolene som aktør i lærerutdanningen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene vil være en stor ressurs for den enkelte skole eller barnehage i dette arbeidet. Utdanningene innen barnehage og skole sørger for å gi studentene god kompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid, noe som vil komme både skoler og forskergrupper ved HVL til gode.

Nært forhold til praksisfeltet

For Høgskulen på Vestlandet vil et partnerskap innebære et nært forhold til praksisfeltet med oppdatert kunnskap til feltet og det som rører seg i skolen og barnehagen. På den måten vil Høgskulen på Vestlandet kunne legge til rette for praksisopplæring av høy kvalitet.

Relevans i lærerutdanningen

Høgskulen på Vestlandet vil knyttes sterkere til praksisfeltet og dermed styrkes relevansen når det gjelder forskningsbasert utdanning. Videre vil representanter fra skolene og barnehagene kunne bidra inn i undervisningen ved HVL og dermed sørge for aktualisering og relevans i utdanningen.

Lærerutdanningsskoler ved Høgskulen på Vestlandet 2020-2024

Alle skolene har en underside om samarbeidet. 

02.05.22 besøkte kunnskapsminister Tonje Brenna Skranevatnet skole for å få innblikk i erfaringer elever og lærere ved skolen har med fysisk aktiv læring. Les mer om kunnskapsministerens skolebesøk her.

Lærerutdaningsbarnehager 2021-2025

Prosjektperioden 

Prosjektperioden for lærerutdanningsskoler og – barnehager varer i fire år (skoler 2020-2024 og barnehager 2021-2025) og skal danne grunnlaget for å samle erfaringer med, og utvikle gode modeller for samarbeid mellom skole, barnehage, eiere og HVL. For å nå målsettingene i Lærerutdanning 2025 skal prosjektet etter endt pilotperiode skaleres opp til å gjelde samarbeid med flere grunnskoler og barnehager. Etablering og utvikling av lærerutdanningsskoler og -barnehager skal være en varig ordning og fremtidig satsing i alle nærregioner.

Prosjektplan for lærerutdanningsskoler og -barnehager

Følgeforskning

Følgeforskningsprosjektet går over tre år og har som oppgave å vurdere hva som fremmer og hemmer utviklingen og gjennomføringen av prosjektet, med tanke på at prosjektet skal oppgraderes på sikt. Følgeforskningen vil følge aktiviteten ved seks lærerutdanningsskoler og tre campus, og vil skaffe til veie og analysere informasjon fra flere sentrale aktører:

  • Lærerutdanningsskoler: Skoleledere, lærere og elever
  • Høgskolen på Vestlandet: Praksiskoordinatorer, profesjonsveiledere, forskergruppeledere
  • Studenter
  • Skoleeiere

Delrapport 1 - Forventninger (Eirik S. Jenssen og Frode Olav Haara)

Delrapport 2 Praksis og profesjon 2021 (Eirik S. Jenssen og Frode Olav Haara)

Delrapport 3 Studenter 2022 (Eirik S. Jenssen og Frode Olav Haara)

Følgeforskningen leverer halvårlige rapporter til styringsgruppen.

Kontakt:

Eirik S. Jenssen (eirik.jenssen@hvl.no)
Frode Olav Haara (frode.olav.haara@hvl.no)  

MOSO - digitalt veiledningsverktøy

MOSO-prosessen.png

Høsten 2021 skal noen av våre lærerutdanningskoler- og barnehager ta i bruk MOSO i praksisoppfølgingen. Les mer om MOSO på denne siden.

Vil du vite mer?

I «Lærerutdanning 2025, nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» vil du finne mer om lærerutdanningsskoler og Kunnskapsdepartementets strategi for lærerutdanningene.

Lærerutdanning 2025

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

3. november 2020: Vil vidareutvikle ordninga med partnarskap mellom lærarutdanningar, barnehagar og skular

Ordninga med utdanningsbarnehagar og utdanningsskular fungerer godt. Men for å sikre at alle som deltek har like gode arbeidsvilkår og føresetnadar, trengs føreseieleg finansiering, meiner Fagleg Råd for Lærarutdanninga. Les meir på Kunnskapsdepartemenet sine sider.

Organisering

Styringgruppen

Dekan Asle Holthe

Jan Helge Kallestad (instituttleder ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Hilde Christine Hofslundengen (førsteamenuensis ved institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking)

Vigdis Vangsnes (forskingsprogramleiar)

Anne Christine Aandahl (høgskulelektor ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag)

Sølvi Olrich Sørebø (KS)

Anne K. Hjermann (utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Vestland)

 

Kontaktgrupper

Prosjektgruppe Sogndal

Hilde Holthe Seland (leder for gruppen og rektor ved Hafslo barne- og ungdomsskole
Christian Kleiven (LU-kontakt Leikanger ungdomsskole)
Stine Marie Myren (LU-kontakt Leikanger ungdomsskole)
Sonja Rutledal (LU-kontakt Hafslo barne- og ungdomskole)
Vegard Fusche Moe(forskingsprogramleiar ved HVL)
Hege Gjerde Sviggum (assisterande instituttleiar ved HVL)
Kirsti Lunde (profesjonsrettleiar HVL)
Marie Gasmann Hermansen (praksiskoordinator HVL)
Adelheid K. Breidvik (student)

 

 

Prosjektgruppe Stord

Tone Baugstø (leder for gruppen og rektor ved Rubbestadneset skole)
Øyvind Eileraas (rektor ved Skåredalen skole)
Asle Halleraker (LU-kontakt ved Skåredalen skole)
Vigdis Vangsnes (forskingsprogramleder ved HVL)
Britt Randby Theodorsen (assisterende instituttleder ved HVL)
Iselin Lone (profesjonsveileder ved HVL)
Øyvind Langballe Storebø (praksiskoordinator ved HVL)
Ingrid Michelsen (student)

Prosjektgruppe Bergen

Gøril Undertur (leder for gruppen og rektor ved Skranevatnet skole)
Martin Aas (rektor ved Christi krybbe skoler)
Solfrid Storum (LU-kontakt ved Christi krybbe skoler)
Bjarte Laukeland (LU-kontakt ved Skranevatnet skole)
Marit Rong (forskingsprogramleiar ved HVL)
Morten Rønning  (assisterende instituttleder ved HVL)
Yvonne Margaretha Wang (profesjonsveileder ved HVL)
Jorunn Anette Henriksen (praksiskoordinator ved HVL)
Camilla Børhaug (student)

Prosjektledergruppe

Bente Cathrine Janby Bakke - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) (leder for gruppen og prosjektleder HVL)
Hilde Holthe Selland (rektor ved Hafslo barne- og ungdomsskole)
Tone Baugstø (rektor ved Rubbestadneset skole)
Gøril Undertun (rektor Skranevatnet skole)
Bodil Kjesbo Risøy - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) (studieprogramansvarlig for grunnskolelærerutdanningene)
Knut Steinar Engelsen - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) (forskningsledelse HVL)
Osvald Lykkebø - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) (studieprogramansvarlig EVO/DeKomp)
Camilla Børhaug (student)

Partnerskapsskoleprosjektet

Partnerskapsskoleprosjektet var et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. (2016-2020). Her kan du se en video om dette samarbeidet.