Skranevatnet skole

På denne sida kan du lese meir om kva som skjer ved lærarutdanningsskolen Skranevatnet skole

Kontaktpersonar

LU-kontakter ved Skranevatnet skole: Thor-Asle Syversen og Trude Haugen Eide
Delte stillinger: Lisa Midttun, lærer ved Skranevatnet skole, har skoleåret 21/22 delt stilling i samfunnsfag ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag (IPRS).
Guro Bjørge, lærer ved Skranevatnet skole har skoleåret 21/22 delt stilling i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag (IPRS).
Fou-kontakt ved Høgskulen på Vestlandet: Hege Eikeland Tjomsland

FoU-samarbeid

SEFAL - Senter for fysisk aktiv læring

SEFAL.jpg

SEFAL tilbyr arbeidsplassbaserte kompetansehevingstiltak i FAL (fysisk aktiv læring) både som etterutdanning utan studiepoeng og vidareutdanning på masternivå med 15 studiepoeng.  

Skranevatnet skole er ein av 19 skular som samarbeider med SEFAL i skuleåret 2021/22. Kompetansehevingstiltaka i SEFAL-utdanninga er praksisnære, nettbaserte og fleksible, og involverer dei fleste tilsette på skulen. Det er ei sterk dynamisk kopling i utdanningane mellom det faglege (FAL) og det å utvikle lærarane sin pedagogiske praksis (deira profesjonelle profesjonslæringsfellesskap). Utdanningane er bygd opp av fire eller fem modular som har ein naturleg progresjon.

Samarbeidet mellom SEFAL og Skranevatnet skole er for skuleåret 2021/2022 og inneber at dei lærarane og andre tilsette som ynskjer det blir studentar i SEFAL sine to utdanningar. SEFAL tilbyr både ein etterutdanning (utan studiepoeng) og ein vidareutdanning (15 studiepoeng på masternivå).

 

02.05.22 besøkte kunnskapsminister Tonje Brenna Skranevatnet skole for å få innblikk i erfaringer elever og lærere ved skolen har med fysisk aktiv læring. Les mer om kunnskapsministerens skolebesøk her.