Tonje Brenna berømmer HVLs arbeid for fysisk aktiv læring i skolen

I arbeidet med den nye stortingsmeldingen om ungdomstid og 5-10. trinn er målsetningen at ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert.

Mandag 2. mai besøkte kunnskapsminister Tonje Brenna Skranevatnet skole i Bergen for å hente inspirasjon. Det var et fullsatt auditorium som tok imot kunnskapsministeren. To av elever overleverte Brenna et dokument med innspill og erfaringer de har hatt med fysisk aktiv læring (FAL) i skolen. - Dette kan jeg love dere at jeg skal lese, responderte Brenna raskt.

Skranevatnet skole er en av i alt 60 skoler i Norge som er tilknyttet HVLs kompetansehevingstiltak i regi av Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL). I tillegg er Skranevatnet skole en av seks lærerutdanningsskoler på Vestlandet, et pilotprosjekt i regi av HVL som går frem mot 2024.

En skole hvor elevene opplever mestring

Rektor ved Skranevatnet skole, Anita Hinna, beskriver samarbeidet med HVL som svært nyttig og inspirerende. Det er mange lærere ved skolen som har valg å ta videreutdanning i fysisk aktiv læring neste år.

- Det er noe med å se hele menneske, for vi skal både danne og utdanne. De færreste vil jeg påstå er skrudd sammen for bare å sitte i ro på en stol. Jeg hørte en gang en som sa «det å sitte alene å lese i en bok er informasjon, mens når du får være i samhandling med andre blir det innovasjon.» Og vi skal jo være utforskende i den nye læreplanen.  

I anledning skolebesøket får kunnskapsministeren innblikk i noen av FAL-prosjektene Skranevatnet skole har pågående. Ett av dem er 10. trinn sitt prosjekt om den kalde krigen. Her skal elevene involvere kunst- og håndverk i faget ved å lage installasjoner som viser hendelser fra denne perioden.

Brenna er tydelig på hvorfor det er så viktig med fysisk aktiv læring i skolen.

- Alle barn og unge er forskjellige. Noen tar til seg kunnskap veldig fint ved å lese, andre trenger å bruke hendene og kroppen for å erfare noe for at det skal huskes. Om vi skal ha en skole hvor alle barn og unge trives og opplever at de mestrer ting, så tror jeg vi må tenke på at også undervisningen må være så variert at det er rom for alle de ulike typene.

Viktig del av utviklingsarbeidet

Undersøkelser viser at barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. Unge stresser mer og bruker mye tid på skjerm, og for mange går ut av ungdomstrinnet med for svake resultater. I arbeidet med den nye stortingsmeldingen blir det viktig å finne svarene som kan snu denne utviklingen. Signalene går mot en mer praktisk og variert skolehverdag. Brenna berømmer HVLs arbeid og kompetansehevingstiltak som fysisk aktiv læring.

- Jeg tror det har en enorm betydning, når man klarer å få til slike gode samarbeid som her ved Skranevatnet skole. For det å hente inspirasjon fra hverandre, og det å vite at det sitter kompetanse et sted som kan fortelle oss at vi er på rett veg, det tror jeg er en viktig del av utviklingsarbeidet i skolen. Det er veldig bra at dere har dette prosjektet, for jeg er helt sikker på at det gjør denne skolen bedre.

Leder av Senter for fysisk aktiv læring, Nikolaj Trautner, opplever stort engasjement fra skolene som er med i prosjektet.

- Mange skoler og lærere gjør allerede mye for å skape en engasjerende og meningsfull undervisning, og de har stor lyst i å videreutvikle både egen og skolen sin undervisningspraksis. I den prosessen er SEFAL en aktiv medspiller for å støtte lærerne og skolene til å få bygget opp gode rutiner.

Førsteamanuensis Hege Eikeland Tjomsland ved HVL er Fou-kontakt til Skranevatnet og kan fortelle om et godt samarbeid med skolen.

- Besøket fra kunnskapsministeren synliggjør at FOU-samarbeidet med HVL allerede har satt spor på Skranevatnet. Fra høsten vil om lag 20 lærere gå i gang med FAL videreutdanning på 15 studiepoeng. Jeg tror dette er et resultat av at vi gjennom LU-samarbeidet har hatt anledning til å jobbe langsiktig og forpliktende sammen.

 Det store puslespillet

Skolebesøket på Skranevatnet skole går mot slutten. Kunnskapsministeren tar med seg viktige erfaringer og tilbakemeldinger fra elever og lærere. Og HVL inviteres til innspill i prosessen videre.   

- Nå går vi i gang med stortingsmeldingen, hvor målsettingene vil komme tydelig frem i det videre arbeidet. Vi må prøve å få alle brikkene i det store puslespillet til å virke sammen. Jeg håper også jeg kan snakke med dere underveis i arbeidet med denne stortingsmeldingen.

Regjeringen tar sikte på å legge frem den nye meldingen om 5-10. trinn i stortingssesjonen 2023-2024.

Fakta om SEFAL

  • Senter for fysisk aktiv læring er lokalisert ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal og er støtta av Gjensidigestiftelsen.
  • SEFAL har som målsetnad å samarbeide med om lag 100 skular og 1000 lærarar over heile landet i perioden 2018-2023 for å vidareutvikle og gje kompetanseheving i fysisk aktiv læring (FAL).