Arbeids- og kompetanseområde

Verv:

  • Programleiar for internasjonalisering

Arbeidsområde:

  • Internasjonalisering i Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Min kompetanse er knytt til utvikling og algoritmisk tenking, programmeringsspråk på ulike nivå, database og simulering. I tillegg er pedagogisk bruk av IKT og PfDK sentrale arbeidsområde.

Forskar på

Profesjonsfagleg digital kompetanse i lærarutdanninga.