Professor i pedagogikk og IKT i læring

Knut Steinar Engelsen

Arbeids- og kompetanseområde

FoU-organisering og -koordinering

Institusjonell utvikling

Forskar på

IKT i utdanning og læring

Lærarutdanning

Vurdering