Ny organisering i BARNkunne

Senter for barnehageforskning har hatt fem gode år. Fra august har BARNkunne fått ny struktur og organisering. Det er brukt god tid på omorgansieringen, og det har vært fokus på involvering i prosessen.

Nytt lederteam

For den andre femårsperioden ledes BARNkunne etter en teammodell med følgende lederteam:

Organisasjonsmodell

Nyhestbrev frå BARNkunne blir publisert på internsidene til Barnehagelærerutdanningen på Vestibylen.