Utforsker barnehageansatte sammen med barna?

Felles utforsking for barn og voksne i barnehagene skjer som oftest under spontan lek i naturen eller i prosjekter, viser en studie fra BARNkunne.

Mer enn 2200 barnehageansatte har svart på et spørreskjema om hvilke arbeidsformer de benytter i det pedagogiske arbeidet med barna og i hvilket faglig innhold de deltar utforskende sammen med barna.

Hvilket innhold gis oppmerksomhet?

Studien viser at felles utforskning, der barnehageansatte er aktivt deltakende sammen med barna, skjer mest under spontan lek ute i naturområder, og under prosjektarbeid. De ansatte i barnehagene er minst utforskende sammen med barn i estetiske fagområder og gjennom digitale verktøy. Disse funnene gir grunn til å reise spørsmål ved om vi trenger en nasjonal strategi for å styrke utforskende aktiviteter knyttet til estetiske fagområder.

Studien ved BARNkunne bidrar til et tydeligere bilde av status for hvordan barnehageansatte arbeider pedagogisk i barnehagen. Studien viser at barnehageansatte bruker tid og krefter på å forberede seg til utforskende aktiviteter med barna, og at de fleste velger å følge barnas initiativ i disse utforskningene. Dette styrker bildet av den norske barnehagepedagogikken som barnesentrert, der barna i stor grad viser vei i det som blir gitt oppmerksomhet.

Funnene kan reise nye forskningsspørsmål knyttet til balansenes mellom barneinitiert utforskning og hvordan barnehageansatte utvider og fordyper det pedagogiske innholdet, og om alle barn får ta del i utforskende aktiviteter.

Et overaskende funn at kun 12 % av de spurte rapporterte at de deltar i kollektiv refleksjon ukentlig i barnehagen, og at så mange som 17 % aldri hadde deltatt i kollektiv reksjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen i løpet av siste seks måneder. Disse funnene gir grunn til å reise spørsmål om bruk av plantid i barnehagen for å fremme godt pedagogiske arbeid sammen med barna.

Her kan du lese rapporten: Felles utforskning som arbeidsform – en vei å vise – en vei å gå.