Politikerne i Bergen vil lære mer om barnehageforskning ved BARNkunne

Bergen byråd sitt utvalg for barnehage, skole og idrett, med fagdirektører og administrativ stab tok initiativ til å besøke HVL og BARNkunne. Møtet bidro til å bygge broer mellom politikk og forskning i barnehagesektoren.

25 representanter fra utvalg for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune besøkte BARNkunne for å få innsikt i forskningen på barnehagefeltet og dele erfaringer. Byrådet fikk også en omvisning på læringslabben på Kronstad. Målet var klart. Politikerne skulle lære om BARNkunne og få muligheten til å stille spørsmål direkte til forskerne. Det ble delt innsikter om viktige temaer som folkehelse, mat, og utvidet åpningstider for barnehager. 

Stor påvirkningskraft 

Det er utvalget som har makten og myndighet til å bestemme strategiske retninger og til å gjøre prioriteringer. - Derfor håper vi at vår kunnskap om barn, familier og barnehager og betydningen av at disse holder god kvalitet, skal bli tatt seriøst av politikerne, sier leder for BARNkunne Elin Eriksen Ødegaard.

Interesse for å styrke kunnskapen

Samfunnet er tjent med en kunnskapsbasert politikk. BARNkunne har evidensbasert kunnskap i Norge og internasjonalt som sier at det er gunstig å investere i gode barnehgager. Et slikt initiativ som dette møtet er strategisk viktig på flere områder. Kommunen og HVL har felles interesser i å gjøre barnehagene så gode som overhodet mulig og må jobbe sammen på flere fronter. Først og fremst for å følge opp allerede eksisterende samarbeid og tilrettelegge for nye samarbeidsprosjekt. At politikerne får vite mer om sentrale forskningsfunn, og at vi får en anledning til å vise frem det gode arbeidet vårt har stor verdi for sektoren for HVL.

En fot i hver leir 

Å bygge tillit mellom forskere og representanter i bystyreutvalget har stor verdi. Kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett, Marius Arnason Bøe sitter også i styret til BARNkunne, sammen med Seksjonssjef for forvaltning, tilsyn og administrasjon Marianne Boge, som har vært styrerepresentant siden starten. Sammen med sentrale politikerne som arbeider med politikkområdet barnehage, skole og idrett kan vi skape reelle, sterke og langvarige samarbeid som styrker barnehagene i kommunen og styrker forskningens relevans. 

At våre politikere viser interesse for forskning og kunnskap er motiverende.

Leder for BARNkunne, Elin Eriksen Ødegaard

En viktig partner

Siden BARNkunne ble etablert i 2018 har Bergen kommune vært en viktig partner. Det forrige bystyret bevilget midler til en offentlig Ph.d. stilling fra Bergen kommunes fagavdeling. Hensikten med denne stillingen var å bygge høy kompetanse i fagavdeling barnehage og en styrking av det øvrige samarbeidet. Et eksempel er ved delte stillinger der fagfolk fra kommunen jobber deler av stillingen sin i kommunen og deler av stillingen i BARNkunnes prosjekter. Målsettingen er å styrke kunnskapen, både i kommunen, men like mye hos forskerne ved HVL.

Prosjektleder i avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering og bystyrerepresentant for Høyre, Knut Vindenes var en pådriver for møtet mellom utvalget og BARNkunne.  

- Når vi ser danning og utdanning i et livslangt perspektiv i menneskers liv, utgjør årene i barnehagen en veldig viktig start. Jeg har sett hvor godt BARNkunne bidrar til viktig forskning både lokalt og internasjonalt, og det er viktig at utvalget får førstehånds innsikt i dette. Vi tar mange beslutninger som må baseres på oppdatert kunnskap, sier Vindenes.