Aktuelt

På denne siden omtaler vi aktuelle saker ved BARNkunne.

Aktuelt

 • I 2023 etablerte BARNkunne såkorns- og forsterkninsmidlar som tilsette og masterstudentar kan søke på. Midlane skal stimulere til lagmentalitet, engasjement, aktiv forsking og til vidare styrking av kvalitet i barnehageforskinga. No er det opent for å søke såkornsmidlar for 2024.

 • Forsiden av boken

  For at samfunnet skal nå bærekraftsmålene, må vi rette søkelyset på samfunnsutfordringer. Dette bidrar barnehageforskningen til. Forskere ved BARNkunne står bak en ny jubileumsbok bidrar til kunnskapsutvikling om utdanning for bærekraft.

 • Varaordfører Sigrun Bjørnhaug Hammer kaster vann på lekeapparat.

  Sjømannsbyen barnehage i Romsa har fått et unikt utemiljø som består av to ruvende lekeinstallasjoner. Uteområdet har fått navnet Gárbbis, og gjenspeiler kultur- og naturlandskapet i Tromsøområdet med klare referanser til samisk kystkultur.

 • Barn og voksen leker utendørs

  Forskningsprosjektet «Playing Transitions» er finansiert av Danmarks Frie Forskningsfond. Her skal forskere fra BARNkunne, sammen med forskere og designere fra Designskolen Kolding, Monash University, m.fl. arbeide for å sikre de eldste barna tilgang til lekefellesskap, lekeaktiviteter og tilhørighet ved overgang til skolen.

 • Senter for barnehageforskning har hatt fem gode år. Fra august har BARNkunne fått ny struktur og organisering. Det er brukt god tid på omorgansieringen, og det har vært fokus på involvering i prosessen.

 • Prisen er gitt for fremragende vitenskapelig videopublisering og ble publisert i spesialnummeret til Urban Filmmaking. Artikkelen har tittelen Noncompliant Learning: Diffracting SpaceTimes, Intra-active Ropes, and a Museum’s Roping into the City through a Curious Child. 

Andre nyheter

14.08.23: Styrker forskningssamarbeid og praksis

15.05.23: I samarbeid med Medielab ved HVL, Kunstpilotene og Øygarden har BARNkunne laget denne dokumentarfilmen: Havportrett - barna ved Nordsjøen 

15.03.23: One Ocean Week - Høgskulen på Vestlandet med tilbud til de små under One Ocean Week 

Aktuelle saker i 2022

Aktuelle saker i 2021

Barnehageansattes syn på foreldre med flyktningbakgrunn

Ny artikkel i Utdanningsnytt frå vår nyslåtte doktor Anne-Grethe Sønsthagen: Dette påverkar tilsette sitt syn på foreldre med flyktningbakgrunn

Podkast om barnehage

Tre av våre forskere bidrar i ny podkast fra barnehagelærerutdanninga på HVL - hør på BLUpodden her!

September 2021: Vår forskning på utforskning har resultert i en film om håndvask for de minste barna  - les mer og se filmen på barnehage.no.

Ny bok om utendørslek

Boken Outdoor Learning and Play. Pedagogical Practices and Children's Cultural Formation er publisert, med mange bidrag fra BARNkunnes forskere.

Årsrapporten 2020 (KINDknow note series, 2021) er nå ute! Tross mange utfordringer med pandemien, var 2020 et år fylt av masse aktivitet i BARNkunne, les mer i rapporten. 

Juni 2021: Prosjektet EX-PED-LAB er innvilga finansiering av Norges Forskningsråd.

Tidsskriftet Nordisk Barnehageforskning

BARNkunne har sammen med Filiorum - Senter for barnehageforskning ved UiS tatt over det redaksjonelle og administrative ansvaret for tidsskiftet, som utgis av Cappelen Damm. Følg med på nettsidene.

Lille Luca kom til verden i et nedstengt Norge: – Det føltes veldig skummelt å sende ham til barnehagen

Det er ett år siden nedstengingen av Norge. De barna som ble født under denne svært spesielle perioden av norsk historie, er nå klare for å sette sine små ben i barnehagen. Les nyhetssaken der senterleder for BARNkunne Elin Eriksen Ødegaard er omtalt i Tidens Krav (bak betalingsmur) (03.06.2021).

Nordisk BarnehageForskning i Cappelen Damms nyhetsbrev

I nyhetsbrevet til Cappelen Damm kan du lese mer om BARNkunne og Filiorums overtagelse av tidsskriftet Nordisk BarnehageForskning. Trykk på denne linken for å lese nyhetsbrevet eller besøk tiddskriftets nye nettside ved å trykke her. 

BARNkunne forskerer bidrar i EU-finansiert prosjekt

- Me er stolte av å få bidra med kvalitative studiar med mål om å avdekke praksisar og vilkår for barnehagebarns høve til utforsking, uavhengig av sosial bakgrunn, seier Alicja Sadownik og Liv Torunn Grindheim. Forskarane frå BARNkunne skal bidra i forskningsprosjektet PIONEERED, finansiert av EUs Horisont 2020-program, som tek for seg Sosial ulikskap i europeiske utdanningssystem. Les om prosjektet her. 
 

Barna ble født inn i et nedstengt samfunn. Nå begynner de i barnehagen og skal omgås hverandre og nye voksne.

- Det er viktig å huske på at alle barn er født forskjellige med ulike personligheter. Derfor er det viktig å kommunisere med personalet i barnehagen om barnet ditt sin personlighet og fortelle om hva som pleier å gjøre barnet glad og lei seg. Det er nyttig for personalet å få vite noe om barnets liv i familien. De kan da lettere samtale med barna, trøste og glede dem. Kanskje er barnet veldig utadvendt og helt klar for barnehagelivet, slik at overgangen går veldig fint, men for andre kan det være en større overgang til en barnehagehverdag, forteller Ødegaard til nettavsien i en sak om koronababyene som skal starte i barnehage. 

 

Rakkestad Avis siterer gode råd fra senterleder Elin Eriksen Ødegaard

Rakkestad Avis skriv om «koronabarna» som begynner i barnehagane til hausten, og siterer gode råd som Elin Eriksen Ødegaard frå HVL tidlegare har gitt i Nettavisen: Hugs at barn er fødde med ulike personlegdommar, og at du må fortelje barnehagepersonalet om kva som gjer barnet ditt trist eller glad. 

What Should Be Done Against Post-Covid-19? 

I mars 2021 var senterleder ved BARNkunne, Elin Eriksen Ødegaard, KeyNote på en helsekonfaranse i Sør Korea, hvor hun snakket om innovasjon i kjølevannet av Covid-19. Sammen med BARNkunne-forsker Aihua Hu, har hun på oppdrag fra KIHASA (helseinstitutt i Sør-Korea) skrevet en rapport om den norske responsen på Covid-19 situasjonen. Denne rapporten ligger som første kapittel i KIHASAS samleraport om internasjonale responser Covid-19, innen for ECE området. Rapporten er sendt til Kunnskapsdepartementet til deres informasjon, på spørsmål fra dem. 

I kinesisk barnehage: Dei mest eksemplariske teikningane fekk plass

I forskning.no kan du lese om forskjellane mellom norske og kinesiske barnehagar, basert på forskinga til Åsta Birkeland (BARNkunne). Den krysskulturelle studien viser at danningsideala er ganske ulike – kinesiske barnehagetilsette var til dømes sterkt opptekne av å framheve barna som etter deira meining gjorde det best, noko som norske barnehagetilsette oppfatta som elitisme. I den norske barnehagen hang dei opp alle barna sine teikningar, men i den kinesiske var det berre dei mest eksemplariske teikningane som fekk plass på veggen. Artikkelen er skriven av Elise Løvereide på Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt på Høgskulen på Vestlandet HVL. Les artikkelen via denne linken.

BARNkunne språkforsker om ventelister til samiskebarnehager

Altaposten (31.03.21): "Jo senere man får starte i samisk barnehage, jo mer utfordringer vil man ha med å lære seg det avanserte språket" sier Kleemann til Altaposten i deres sak vedrørende ventelister i samiske barnehager 31.03.21. Språkforskeren (UiT og BARNkunne) støtter foreldres bekymring for språkutvikling dersom barna ikke får samisk barnehageplass. Hun forklarer at dersom barna ikke kan nok samisk, så vil de leke på norsk. Dermed vil også språkutviklingen begrenses.

Kartlegg ikke barnet. Gransk heller deg selv!
Barnehage.no (19.02.21): Kartlegg ikke barnet. Gransk heller deg selv! «Det er hvordan personalet jobber for å oppfylle plikten til et tilrettelagt barnehagetilbud for alle barn, som skaper vilkår for barns læring, utvikling og danning. Dermed er det der hovedfokuset må rettes!» skriver postdoktor i BARNkunne Johanna Birkeland.

IRECE 2022

Diversity in early childhood education - global and local arctic perspectives

IRECE konferansen er flyttet til 2022. Konferansen blir arrangert av Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet, sammen med Monash University i Australia, Høgskulen på Vestlandet, og Samisk høgskole, Sápmi. Konferansen arrangeres i samarbeid med BARNkunne - Senter for barnehageforskning som er finansiert av Norges forskningsråd. IRECE 2022 er delvis finansiert av Norges forskningsråd. 

Konferansen blir holdt i den arktiske regionen og muitit ja muitalit* transformativ og innovativ forskning, praksis og historier er velkommen. Følg med på IRECES nettsider for mer informasjon. 

* remembering and narrating in North Sámi

Barnehagekonferansen 2021

TEMA FOR ÅRETS BARNEHAGEFORSKNINGSKONFERANSE:
'Mangfold og muligheter i barnehagen', 26.-28. oktober.
Også i år vil konferansen avvikles digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Legg merke til ny frist for innsending av abstrakt: 23. april.

 

27.01.21 er det lansering av boka Childhood Cultures in Transformation, hvor Elin Eriksen Ødegaard og Jorunn Spord Borgen er redaktører. Flere av BARNkunnes forskere bidrar i boka. Les mer om arrangementet ved å trykke på bildet.

Call for papers

Call for Papers 2021 in Video Journal of Education and Pedagogy (VJEP) with guest editors from KINDknow, inviting articles exploring visual worlds of education in times of crises and opportunities.

Disputas 

Hvordan skjer forhandlinger om tilhørighet i barnehagen og hvordan kan det foregå om du er et barn med flyktning og migrasjonsbakgrunn som skal finne plass i barnefelleskapet? Det er et av flere spørmål som behandles i en ny avhandling fra BARNkunne om sosial bærekraft. Sidsel Boldermo disputerer for ph.d graden ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 18 desember, 2020 med avhandlingen 'Education for Social Sustainability. Meaning Making of Belonging in Diverse Early Childhood Settings'.
Avhandlingen bidrar med ny innsikt om hva sosial bærekraft kan bety i barnehagen. Les mer her på lenke til avhandling i Munin:

Digitalt møtepunkt  for PhD studentar i Norge og Australia 

Den 26. og 27. november arrangerte BARNkunne i sammarbeid med Conceptual PlayLab ved Monash University i Australia et spennenende event for PhD studenter. Dette eventet var påbegynt planlagt i 2018, og skulle være en reise for PhD studenter og deres veiledere for å møtes med forskere ved Oxford University. Eventet kunne ikke fulføres fysisk når det skulle, og ivente på å kunne møtes "live," holdt vi et digitalt event. BARNkunne setter det internasjonale sammarbeid høyt og ser slike dager som ypperlige muligheter for å styrke egen forskning, samarbeid på eit internasjonal miljø og bidra til noe utenfor de norske rammene. 

Aktuelle saker i 2020

BARNkunnes professor II aktuel med ny bok

Boklansering! 3. desember er det lansering av boka "Seeing the world through children's eyes: Visual Methodologies and approaches to research in the early years" som er redigert av professor II ved HVL og BARNkunne, Jayne White. Dette er interessant og viktig lesning for alle som er interesserte i dette emnet. Bli med på lanseringen på torsdag 3. desember på følgende link: https://hudcres-brill_seeing-the-world.eventbrite.co.uk/
 

Friedrich Fröbels barnesanger oversatt til norsk 

I anledning BARNkunne og Filiorums digitale barnehageforskningskonferansen ble sanger fra Friedrich Fröbels barnesangbok Mutter, Spiel und Koselieder oversatt og framført på norsk. Se klippet på BARNkunnes YouTube kanal: 

 

Call for papers


BARNkunnes Ruth Ingrid Skoglund er sammen med to kinesiske medforskere redaktør for et spesialnummer av ECNU Review of Education ( Et internasjonalt Sage tidsskrift med «Open access»)  om  Profesjonsetikk  og etiske koder eller eller retningslinjer for barnehagelærere. Her ønsker de å sette fokus på hvordan etiske koder eller retningslinjer blir utviklet, forstått og praktisert i barnehager i ulike land. De er åpne for flere typer bidrag, både empiriske, historiske og teoretiske. Abstrakt fra mange land er allerede mottatt har allerede mottatt, men det ønskes flere bidrag fra de nordiske landene. Frist for bidrag: 1. nov. 2020 

Artikkel frå Barnkunneforskarar nominert til prisen Årets artikkel

17.03.20: Svein Ole Sataøen og Ingrid Fossøy sin artikkel «Val av studielitteratur i barnehagelærerutdanninga», som blei publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 2-3/2019, er mellom dei nominerte til «Årets tidsskriftartikkel» 2019.

Det er Universitetsforlaget som deler ut denne hedersprisen. Den skal gjere ære på alt det arbeidet som vert gjort for at vi skal få tilgang til ny og godt formidla kunnskap. Ein artikkel må vere fagleg nyvinnande og godt formidla, dessutan skal redaksjoen vere ekstra stolte av å publisere artikkelen. Det er redaktørane i kvart einskild tidsskrift som nominerer, medan ein uavhengig jury, utpeikt av Universitetsforlaget vurderer dei foreslåtte kandidatane.

Svein Ole Sataøen og Ingrid Karin Fossøy er tilsette i HVL og begge er knytte til Barnkunne gjennom arbeidspakke 9. Artikkelen inngår i arbeidpakkens portefølje.

 

KINDknow note series

Annual report 2021, KINDknow note series 4, 2022

Annual report 2020, KINDknow note series 3, 2021

Annual report 2019, KINDknow note series 2, 2020

Seminannual report 2018, KINDknow note series 1, 2019

Konferanser

Norsk barnehageforskningskonferanse 2020

28-30. september 2020 arrangerer BARNkunne (Høgskulen på Vestlandet) i samarbeid med FILIORUM (Universitetet i Stavanger) for første gang å en interaktiv digital barnehageforskningskonferanse. Les mer om konferansen her: 

"Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer"

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019

Her kan du se Elin Eriksen Ødegaard og Liv Torunn Grindheim fra BARNkunne fortelle fra konferansen.

Portrettintervju med ulike forskere

bilde av Les intervju med Marilyn Fleer

Les intervju med Marilyn Fleer

Marilyn Fleer er professor ved Monash University i Australia og professor II ved BARNkunne, HVL.

bilde av Les intervju med gjesteforsker Helen May

Les intervju med gjesteforsker Helen May

Helen May er professor ved University of Otago.

bilde av Les intervju med E. Jayne White

Les intervju med E. Jayne White

E. Jayne White er professor ved RMIT University i Melbourne i Australia og professor II HVL.

 

Forelesninger

Minyi Li på Barnehageforskningskonferansen 2020 

In her keynote presentation "Research-practice partnerships for quality improvement in early childhood education: Case studies from contemporary China," at the Norwegian Kindergarten Research Conference 2020, Dr. Li from Beijing Normal University shares and discuss case studies about how to use the research-practice partnerships as a methodology and an action model to improve quality in early childhood education in contemporary China.

KeyNote speech på Barnehageforskningskonferansen 2020

Her kan du se Eva Johansson snakke om "Tilhørighet: Å skape fellesskap i barnehagen" under Barnehageforskningskonferansen 2020.

Digital forelesning "Observasjon i barnehagen", Johanna Birkeland

Oktober 2020: Koronapandemien begrenser mulighetene for fysiske fagsamlinger. Johanna Birkeland, forsker i BARNkunne og Etat for barnehage, Bergen kommune har derfor samarbeidet om digital formidling med for- og etterarbeid i barnehagene. Dette følger som en del av en rekke kompetansehevende ressurser som sendes ut til de kommunale barnehagene, i forbindelse med Bergen kommunes arbeid med plan for kvalitetsutvikling, Sammen for kvalitet – lek og læring.  

I oktober 2020 er en digital forelesning «Observasjon i barnehagen» spilt inn for deling med barnehagene. Forelesningen bygger på Birkelands avhandling om observasjon. Se forelesningen her:

Prøveforelesning publisert i BARN - Forskning om barn og barndom i Norden, nr. 1 2020

Johanna Birkeland disputerte i januar 2020. Nå er hennes prøveforelesning med tittelen: Observasjon – en vei til forståelse av barns verden: læring, samspill og lek', publisert. I samme nummer står det også et sammendrag av hennes avhandling.

Johanna Birkeland arbeider nå som postdoktor i BARNkunne med et prosjektansvar for forskning knyttet til partnerskap og samarbeid med barnehagesektor. Les hennes prøveforelesning her

Gjesteforelsning ved Helen May

I august 2019 hadde vi æren av å ta imot Professor Emeritus
Helen May hele veien fra New Zealand. I løpet av hennes opphold her holdt hun en gjesteforelesning for stipendiater og senior forskere. Se forelesningen her:  

 

Årshjul 

BARNkunne har både store og små prosjekter og aktiviteter i gang. Se årshjulet for 2020/2021 her. 

I media

I media 2018-2021

2021

Nettavisen.no (03.05.21): Les intervju med Elin Eriksen Ødegaard i Nettavisens sak: Barna ble født inn i et nedstengt samfunn. Nå begynner de i barnehagen og skal omgås hverandre og nye voksne. 

Rakkestad Avis (20.05.21): Rakkestad Avis skriv om «koronabarna» som begynner i barnehagane til hausten, og siterer gode råd som Elin Eriksen Ødegaard frå HVL tidlegare har gitt i Nettavisen: Hugs at barn er fødde med ulike personlegdommar, og at du må fortelje barnehagepersonalet om kva som gjer barnet ditt trist eller glad. 

Utdanningsnytt.no (27.04.21): "Eg er meir uroleg for bruk av programmet Dei utrulege åra, enn om toåringar får raserianfall," skriv Liv Torunn Grindheim i utdanning.no. 

Forskning.no (21.04.21): I kinesisk barnehage: Dei mest eksemplariske teikningane fekk plass. Les om Åsta Birkeland sitt krysskulturelle studie mellom norske og kinesiske barnehaga. Artikkelen er skriven av Elise Løvereide på Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt på Høgskulen på Vestlandet. 

Altaposten (31.03.21): "Jo senere man får starte i samisk barnehage, jo mer utfordringer vil man ha med å lære seg det avanserte språket" sier Kleemann til Altaposten i deres sak vedrørende ventelister i samiske barnehager 31.03.21. Språkforskeren (UiT og BARNkunne) støtter foreldres bekymring for språkutvikling dersom barna ikke får samisk barnehageplass. Hun forklarer at dersom barna ikke kan nok samisk, så vil de leke på norsk. Dermed vil også språkutviklingen begrenses. Les saken her. (Bak betalignsmur).

Barnehage.no (19.02.21): Kartlegg ikke barnet. Gransk heller deg selv! «Det er hvordan personalet jobber for å oppfylle plikten til et tilrettelagt barnehagetilbud for alle barn, som skaper vilkår for barns læring, utvikling og danning. Dermed er det der hovedfokuset må rettes!» skriver postdoktor i BARNkunne Johanna Birkeland.
 
Barnehage.no (29.01.21): Relanserer tidsskrift: – En bidragsyter til solid kunnskap om barnehager og barndom. Etter en lang pause kommer tidsskriftet Nordisk barnehageforskning med ny utgave - og nye redaktører - før sommeren.
 
Barnehage.no (29.01.21): Forhandlinger om tilhørighet foregår også på småbarnsavdeling - Sidsel Boldermo, forsker ved BARNkunne forteller her i intervju om hvordan små barn forhandler om tilhørighet.
 
 

2020

Utdanningnytt (11.12.20): Innføringen av en skjerpet aktivitetsplikt kan skape en fryktkultur der de ansatte i barnehagen blir redde for å gjøre feil, skriver Ruth Ingrid Skoglund (BARNkunne) og kollegaer fra HVL Modgun Ohm og Randi Moe i et debattinnglegg i Utdanningsnytt i forbindelse med at det innføres ny mobbelov i barnehagen fra nyttår. 
 
Barnehage.no (16.11.20): Hvilke danningsideal kan spores i norske og kinesiske barnehagepraksiser? Dette spørsmålet har BARNkunnes Åsta Birkeland forsøkt å finne svar på i sitt doktorgradsarbeid. Les mer om arbeidet hennes, og hva hun har funnet ut på barnehage.no.
 

Utdanningnytt.no (19.10.20): Debatt: - Er barnehagelærarar gjort usynlege som profesjonsutøvarar? Det er på høg tid at barnehagelæraren vert synleggjort i styringsdokumenta meinar Hege Fimreite.

Forskning.no (22.08.20): Førskoler og barnehager i Norge, USA og Sverige har møtt koronaviruset på svært ulike måter. Norge stengte ned i seks uker. Var det nødvendig? 
 

Sogn avis (17.08.20): Den eine skulesjefen slepp ikkje foreldre inn i klasserommet - den andre seier ja. BARNkunnes Elin Eriksen Ødegaard uttaler seg om barnas forventninger knyttet til en annerledes skolestart.

Sosiologen.no (02.07.20) Sekundære tilpasninger under gjenåpning av barnehager. Essay av Alicja R. Sadownik og Åsta Birkeland.

BT.no (23.06.20) Debatt: - Mye i språkarven legger rasistiske formuleringer i munnen på oss. (Bak betalingsmur)

Barnehage.no (28.05.20): Studie: Stress bidro til dårligere håndtering av konfliktsituasjoner. Sak om studiet When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance av Ruth Ingrid Skoglund og Ingvild Åmot.

BT.no (15.05.20): Debatt: – Derfor funker uteundervisning. Gjennom kreativ og nysgjerrig lek i naturen, vil barn få bedre mestringsfølelse. (Bak betalingsmur.)

Barnehage.no (15.05.2020) Kan samarbeid mellom barnehage og forskere gjøre kvaliteten bedre? I forskingsprosjektet «Barnehagelærer som medforsker» skal barnehagelærere og forskere sammen forsøke å finne nye praksiser for å utvikle kvaliteten i barnehagene.

Barnehage.no (11.05.20): Barns beste som grunnleggende hensyn i koronaens tid. En kronikk om full bemanning i hele barnehagens åpningstid. BARNkunnes Elin Eriksen Ødegaard skriver her sammen med styrerne Elin Mari Vik (Kidsa Ladegården barnehage) og Linda Santorv (Sjøsprøyten barnehage).

Forskning.no (04.05.20): Hva gjør de ansatte i barnehagen når de blir sinte på barna? Les intervju med Ruth Ingrid Skoglund, basert på artikkelen hun og Ingvild Åmot nylig publiserte i Scandinavian Journal of Educational Research: When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergarten - The Staff’s reaction to Children’s Resistance. 

Barnehage.no (23.04.20): – Vi må ikke glemme pedagogikken i alt fokuset på smittevern. Barnkunnes leder uttaler seg om pandemipedagogikk.

Bt.no (April 2020): Hjemme med barnehagebarn? Dette er ekspertenes råd. BARNkunnes forsker Alicja Sadownik og BARNkunnes leder Elin Eriksen Ødegård uttaler seg. (Bak betalingsmur)

Barnehage.no (24.01.20): – Forventer ikke at hun blir en anonym kunnskapsminister. Elin Eriksen Ødegård uttaler seg om Trine Skei Grande som ny kunnskapsminister.

2019

Altaposten (20.09.20): - Kanskje er søppelbilen med på å øke interessen for samisk språk, skriver kronikkforfatter og BARNkunnes Carola Kleemann. 

Bt.no (09.08.19) Debatt: – Barnehager må ha «blautadrit» og maur, ikke mer plast. (bak betalinsmur)

2018

Barnehage.no (15. 10 2020): Har samarbeidet om barnehage i 15 år - mener Norge og Kina har noe å lære av hverandre. - Fredag var Birkeland til stede da kong Harald og dronning Sonja besøkte en barnehage i Dunhuang i Kina. Forskjellene fra norske barnehager er betydelige

Khrono.no (01.07.19): Ekstern finansiering er forskningens nye fantasifigur - Les Alicja Sadownik og Svein- Erling Greiner sine refleksjoner rundt hvordan søknadsprosessen for eksterne forskningsmidler lager fantasier for som er destruktive for oss.

Hvl.no (25.04.18): Åsta Birkeland hedret av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Nybø brukte HVLs samarbeid innen barnehagelærerutdanning som ett av sine eksempler på hva som kjennetegner et velfungerende utdannings- og forskningssamarbeid mellom Norge og Kina.

Forskning.no (27. 04.18): Åsta Birkeland fikk æresprofessorat i Kina - Førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Åsta Birkeland, har fått et æresprofessorat ved Bejing Institute of Education.