Aktuelt

På denne siden omtaler vi aktuelle saker ved BARNkunne.

Aktuelt og nyheter

Artikkel frå Barnkunneforskarar nominert til prisen Årets artikkel

17.03.20: Svein Ole Sataøen og Ingrid Fossøy sin artikkel «Val av studielitteratur i barnehagelærerutdanninga», som blei publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 2-3/2019, er mellom dei nominerte til «Årets tidsskriftartikkel» 2019.

Det er Universitetsforlaget som deler ut denne hedersprisen. Den skal gjere ære på alt det arbeidet som vert gjort for at vi skal få tilgang til ny og godt formidla kunnskap. Ein artikkel må vere fagleg nyvinnande og godt formidla, dessutan skal redaksjoen vere ekstra stolte av å publisere artikkelen. Det er redaktørane i kvart einskild tidsskrift som nominerer, medan ein uavhengig jury, utpeikt av Universitetsforlaget vurderer dei foreslåtte kandidatane.

Svein Ole Sataøen og Ingrid Karin Fossøy er tilsette i HVL og begge er knytte til Barnkunne gjennom arbeidspakke 9. Artikkelen inngår i arbeidpakkens portefølje.

KINDknow note series

Annual report 2019, KINDknow notes series 2, 2020
Seminannual report 2018, KINDknow notes series 1, 2019

Portrettintervju med ulike forskere

 

Årshjul 

BARNkunne har både store og små prosjekter og aktiviteter i gang. Se årshjulet for 2020/2021 her.