Hedret av ministeren

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø brukte HVLs samarbeid innen barnehagelærerutdanning som ett av sine eksempler på hva som kjennetegner et velfungerende utdannings- og forskningssamarbeid mellom Norge og Kina.

Anerkjennelsen ble gitt under ministerens besøk i Kina forrige uke, på Education Day. Tilhørerne i salen var i hovedsak øverste ledelse fra norske universitet og høyskoler, i tillegg til ledere fra Kinas ledende universiteter på grunnskole- og barnehagelærerutdanning. 

Personlig møte med ministeren

For førstelektor Åsta Birkeland, som skal ha mye av æren for HVLs vellykkede forsknings- og utdanningssamarbeid innen barnehagefeltet med Kina, ble denne dagen ekstra spesiell. 

Hun fikk møte ministeren personlig, etter ministerens ønske. 

 Hva sa ministeren til deg?

Hun gratulerte meg med æresprofessoratet som jeg fikk tidligere i uka av vår samarbeidspartner Beijing Institute of Education, og som også min kollega Siv Ødemotland ble tildelt. I tillegg var hun opptatt av det vi har fått til i samarbeidet med våre partnere her i Kina.

Hva betyr det for deg at ministeren drar fram vårt samarbeid på denne måten?

– Jeg blir glad på høgskolens vegne, og på barnehageforskningens og barnehagelærerutdanningens vegne. Jeg oppfattet at ministeren var grundig informert om samarbeidet og at hun synes det er betydningsfullt.

Gode tilbakemeldinger

Det var ikke bare minister Iselin Nybø som ville gratulere og anerkjenne HVLs samarbeid med kinesiske universiteter. I løpet av turen opplevde Birkeland at mange tok kontakt.

– Flere i delegasjonen til Kunnskapsdepartementet kommenterte det spesielt. De kjenner dette samarbeidet godt, viser det seg. I tillegg tok både Forskningsrådet og SiU kontakt.

– Jeg opplevde også at flere rektorer og norske forskere fra andre fagfelt kom bort til meg og var interessert i samarbeidet vårt og det vi gjør i Kina. Det ble en god anledning til å knytte kontakter på tvers av fagfelt, sier Birkeland.

Fikk støtte fra Forskningsrådet

Det hele startet i 2003 da kollega Lei Wang Hodneland utfordret fagmiljøer ved Høgskolen i Bergen til å se på mulighetene for Kina-samarbeid. Med støtte fra Forskningsrådet, Utenriksdepartementet og høgskolen ble det arrangert to delegasjonsreiser.

I 2003 kom 14 lærerutdannere/forskere fra Beijing Institute of Education og 1 fra Shanghai Theatre Academy til Høgskolen i Bergen, og året etter drog 14 ansatte fra HiB til Shanghai og Beijing. Fagfolk fra de fleste fagseskjonene i både barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen var representert. 

I etterkant av disse delegasjonsreisene var det særlig drama- og pedagogikkmiljøet som utviklet samarbeidet videre.

Utviklet emne i kulturforståelse

Birkeland hadde på denne tiden ansvar for desentralisert barnehagelærerutdanning på Voss, der utdanningen hadde et særskilt fokus på kulturforståelse og kulturformidling.

– Min faglige motivasjon for samarbeid med Kina var å få utviklet et fordypningsemne i barnehagelærerutdanningen med fokus på kulturforståelse og komparativ pedagogikk Dette arbeidet ble oppmuntret fra ledelsen.

I 2004 ble emnet «Kulturforståelse og komparativ pedagogikk», 30 studiepoeng, satt i gang for barnehagelærerstudenter på bachelornivå og har siden den gang vært gitt nesten årlig.

Studiet har fokus på kinesisk samfunn, historie, kultur og barnehage og innbefatter en måneds opphold i Kina for studentene.

220 norske studenter har hatt praksis i kinesiske barnehager

Omfanget av samarbeidet skjønner en bedre når en får vite at 220 barnehagestudenter fra høgskolen, så langt, har hatt en måneds studieopphold i Kina innbefattet praksis i kinesiske barnehager.

Til høsten reiser et nytt kull med 25 studenter til Kina.

I tillegg til dette emnet på bachelornivå er det etablert et emne i Master i Barnehagekunnskap som heter «Intercultural pedagogy and glocal practices». Dette emnet er i samarbeid med Beijing Normal University og East China Normal University og rekrutterer norske og kinesiske masterstudenter. Kurset er delvis nettbasert og innbefatter en måneds feltarbeid i Kina eller Norge. 

HVL har også et langt og godt samarbeid på dramaavdelingen ved en av Kinas to teaterhøgskoler, Shanghai Theatre Academy(STA). Her har våre ansatte i mange år bidratt med workshops og undervisning, og introdusert dem for Jon Fosse's dramatikk, arbeid med Ibsen-stykker og dramapedagogisk praksiser. For tiden har HVL utvekslingsstudenter på bachelor- og masterniåv, og en kinesisk phd-student som skal anvende dramapedagogiske metoder i sitt feltarbeid i en grunnskole i Shanghai høsten 2018.

Forskningssamarbeid

NFR-prosjektet «Barnehage som danningsarena» har vært et viktig forskningsprosjekt for å utvikle forskningssamarbeid med kinesiske barnehageforskere. I prosjektet inngikk to stipendiater som forsket på barndom og barnehager i Kina. I tillegg var det en postdoc fra East China Normal University i prosjektet.

Senere har det blitt 3 SIU-prosjekt, der to av disse er UTFORSK-prosjekter. Det siste tilskuddet i forskningssamarbeidet er det nye HVL-senteret Kindergarten Knowledge (Kindknow) - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures, ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard.

Her er samarbeidet med kinesiske forskere en integrert del av senteret. Dette vil utvide samarbeidsmulighetene på forskningsfronten.

Hemmeligheten for å lykkes

Hva er hemmeligheten for å lykkes i Kina?

Å skynde seg langsomt. Man må ha tålmodighet med å bygge opp både relasjoner og innhold. Det er viktig med stabilitet og kontinuitet i personer som holder fast i samarbeidet for å lykkes.

Hva er din anbefaling til andre kollegaer når det gjelder internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid?

For det første må man tenke forsknings- og utdanningssamarbeid samlet. For det andre må man etablere samarbeidet på tre nivå: Man må være personlig engasjert og motivert. Man må etablere team og samarbeidet må være godt institusjonelt forankret. Dette er viktige faktorer for å lykkes, avslutter Åsta Birkeland.

En glad Åsta Birkeland som akkurat har mottatt æresprofessorat fra samarbeidspartner Beijing Institute of Education. Også kollega Siv Ødemotland ble tildelt æresprofessorat ved denne institusjonen.

Historikk Kina-samarbeidet

 • 2004-2018: Fordypningen «Kulturforståelse og komparativ pedagogikk», et 30 sp emne i barnehagelærerutdanningen ved HiB blir etablert. Studentene tilbringer 1 måned i Kina ved Beijing Institute of Education i løpet av studiet.
 • 2004-2016: HiB får regelmessig støtte til forskermobilitet gjennom NFRs specialist exchange program.
 • 2009-2014: HiB får innvilget NFR-prosjektet: "Barnehagen som danningsarena"(Kindergarten as an arena for cultural formation), der kinesiske forskere deltar i forskningsprosjektet. 2 stipendiater forsker på barndom og barnehager i Kina. En postdoc kom til HiB fra East China Normal University, finansiert av NFR.
 • 2012: HiB får forskningsmidler fra NFR til forskningsprosjektet: "Cooperation on Early Childhood Education and Research between Bergen University College and East China Normal University"
 • 2015-2017: HiB får UTFORSK-midler til prosjektet: "Fieldwork and research approaches in international Early Childhood Education"
 • 2015-2017: HiB får Erasmus+-midler til international credit mobility (for studenter og ansatte)
 • 2017-2020: HiB får innvilget UTFORSK-midler til å utvikle en felles master i barnehagekunnskap sammen med Beijing Normal University(BNU) og East China Normal University(ECNU). Utvikling av forskningssamarbeid og et Kina- Norge barnehagenettverk inngår også i projektet.
 • 2016 - : HVL etablerer et emne (15sp) i Master i Barnehagekunnskap "Intercultural pedagogy and glocal practices». Dette emnet har studenter fra HVL, BNU og ECNU. En måneds feltarbeid i Norge eller Kina inngår i emnet. 
 • 2017: HVL får innvilget et av to sentre for barnehageforskning fra Forskningsrådet: Senter for barnehagerelevant forskning «Kindergarten Knowledge (Kindknow) - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures». Senteret har samarbeidspartnere ved Beijing Normal University og East China Normal University.
 • 2017-2019: Postdoc fra Kina med prosjekt om overgangen fra barnehage til skole, finansiert av HVL.
 • 2018 – 2021: HVL får UTFORSK-midler til prosjektet: "Drama Education and Applied Theatre".
 • 2017 – 2021: HVL får innvilget UTFORSK-prosjekt sammen med Shanghai Theatre Academy på å lage gode mobilitetsvindu for HVL studenter ved STA og vise versa. Utviklingen av engelske emner begge steder er en stor del av prosjektet.
 • 2017-2018: HVL får UTFORSK-midler til å etablere en felles sommerskole innenfor informatikk for master og Ph.d studenter. og er tenkt inn som et emne i masterprogrammet i Software Engineering.