Politikk og barnehageforskning møtes til strategisk samtaleforum på HVL

Representanter fra Kunnskapsdepartementet fikk innsikt i mangfoldig og kvalitetsrik forskning, presentert av forskere ved FLKI og BARNkunne - Senter for barnehageforskning. KD var svært tilfredse med dagen som var god omdømmebygging for HVL.

Styrer de politiske prosessene

4. januar kunne HVL ønske velkommen til et strategisk samtaleforum med seksjon for innhold og system i avdeling for barnehage og grunnskole (IOS) i Kunnskapsdepartementet. Gruppen på tolv personer fra KD har ansvaret for å utvikle barnehagen- og skolen sitt innhold og miljø, deriblant ansvar for rammeplanen for barnehagen og læreplaner i fag, barnehage- og skolemiljø, eksamen og standpunkt, fysisk og psykisk helse, urfolk og nasjonale minoriteter.

Med et gjennomarbeidet program var det lagt gode rammer for en dag med innsikt, inspirasjon og dialog. Gruppen fra Kunnskapsdepartementet uttrykte stor tilfredshet med seminaret. HVL og fakultetet fikk vise seg fra en god side.

God omdømmebygging

Seminaret var ledet av BARNkunne - Senter for barnehageforskning som stolt presenterte resultater fra fem år med nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og et glimt av en fremtid preget av bærekraftig utdanning. Det ble åpnet opp for å utforske og diskutere utviklingen av barnehagen- og grunnskolen sitt innhold og miljø gjennom faglige samtaler og spørsmål.  

Forskerne ga et innblikk i hvordan de jobber for å forme fremtidens utdanningssystemer gjennom nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Diskusjonene spente seg over temaer som pedagogisk ledelse, kulturelt mangfold, lek og utforskning, forskerskolen NORBARN og bærekraftig utdanning. Seminaret var ikke bare en informasjonsarena, men også en dialog om viktige politiske føringer. Det ble synliggjort hvordan BARNkunne, forskningssprosjekter og forskerskolen NORBARN bidrar til å styrke den norske barnehagesektoren. 

Fra internasjonal opera til fysisk aktivitet 

Forskningen ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) gjenspeiler et bredt vitenskapelig arbeid. KD fikk innsyn i resultater fra tverrfaglig forskning- og utviklingsprosjekt som MoveEarly, modeller for samskaping gjennom verkstedsmetoden i EX-PED-LAB, forskning på systemisk ledelse og introduksjon til forskerskolen NORBARN. Videre ble det gitt inspirasjon gjennom det kreative opera-initiativet Global Science Opera, kritisk tenking gjennom TASTE og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. 

I tillegg ble de praktiske og estetiske fagene knyttet til folkehelse og skole løftet fram. Her ble det gitt frampek for utdanning og forskning, og åpnet opp for samtaler om de politiske føringene for disse fagene.

Leder for BARNkunne Elin E. Ødegaard innleder med en innsiktsfull presentasjon av organisering og prosjektportefølje, med eksempler fra teoriutvikling, empiriske funn og pedagogisk innovasjon. Det blir åpnet opp for diksusjon og ettertanke ved å stille spørsmål; Hvilke utfordringer kan vi bidra med å løse? Hvordan ser vi for oss den praktiske anvendelsen av forskningsresultatene?

Disse forskerne presenterte forskningsresultat for KD:

  • Førtseamanuensis Alicja Renata Sadownik presenterer forskningen på "samskaping - sammen for de minste" som går på tvers av sektorene folkehelse, akademia og barnehage.
  • Professor Eivind Aadland forteller om forskning- og utviklingsprosjektet MoveEarly og hvordan kroppslighet og fysisk aktivitet kan skape en mer praktisk og variert skole.
  • Ingrid Leversen, leder for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) ved institutt for idrett, kosthald og naturfag innleder til samtale om de praktiske og estetiske fagene knytt til folkehelse.
  • Professor Eli Kristin Aadland leder forskningsprosjektet TASTE og presenterer viktige funn og tentative resultater fra nasjonale studier på faget Mat og helse for fremtidens skole. 
  • Postdoktor Hege Fimreite, førtsemanuensis Anne Grethe Sønsthagen, førstemanuensis Hilde Hjertager Lund og dosent Øyvind Glosvik presenterer fire ferske doktorgrader, og resultater fra styringsgrunnlaget for utøvelse av ledelse i nordiske barnehager.
  • Førsteamanuensis Zacharias Andreadakis presenterer forskerskolen NORBARN som en viktig bro mellom akademia og arbeidsliv, og viser eksempler på hvordan dette initiativet vil ha en betydelig innvirkning på barnehageforskningens framtid.
  • Knut Steinar Engelsen presenterer GLU-relatert forskning i lys av nasjonal LU-strategi, og viser blant annet til resultatene fra GLU-rapporten, en analyse av masteroppgaver fra grunnskolelærerutdanningen (GLU) sitt første masterkull ved HVL.