Arbeids- og kompetanseområde

Endring og leiing i og av utdanningsystem, førstelinjeleiing i helse- velferds- og utdanningsinstitusjonar.

Underviser i

 • Vitskapsteori og metode
 • Utdanningsleiing
 • Organisasjonsteori
 • Læring og leiing

Forskargrupper

Publikasjonar

 • EX-PED-LAB i praksis - eksempel på ledelse og kunnskaping i barnehagen.

  Birkeland, Johanna, Glosvik, Øyvind (2022)
 • Barnehagelæreren som medforsker - en arbeidsbok for utvikling i barnehagen.

  Birkeland, Johanna, Glosvik, Øyvind, Oen, Marion, Ødegaard, Elin Eriksen (2022)
 • På leting etter en skrivesjanger for praksisutviklende forskning

  Birkeland, Johanna, Glosvik, Øyvind, Oen, Marion, Ødegaard, Elin Eriksen (2022)
 • Barnehagelærer som medforsker – innovasjonsprosjekt for utprøving av et eksplorativt forskningsdesign for kunnskapsutvikling i barnehagesektor. Rapport.

  Birkeland, Johanna, Ødegaard, Elin Eriksen, Glosvik, Øyvind, Oen, Marion, Espe, Rune Olsen, Bjerkestrand, Mimi (2022)
 • Peer counseling between the everyday-world and system – a study of conversations about conversations in preschool

  Fimreite, Hege, Glosvik, Øyvind (2022)
 • Vis alle