Indigenisering av barnehagens uterom

Sjømannsbyen barnehage i Romsa har fått et unikt utemiljø som består av to ruvende lekeinstallasjoner. Uteområdet har fått navnet Gárbbis, og gjenspeiler kultur- og naturlandskapet i Tromsøområdet med klare referanser til samisk kystkultur.

15. november ble en spesiell dag i Sjømannsbyen barnehagen, Romsa. Varaordfører Sigrun Bjørnhaug Hammer (SV) stod for den offisielle åpningen av et unikt utemiljø. 

Her kan du se video fra åpningen.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, UiT/ILP /BARNkunne, samt kunstner/arkitekt Joar Nango og båtbygger Arne-Terje Sæter, hvor Anne Myrstad har vært prosjektleder.

Konkret har kunstner og arkitekt Joar Nango i samarbeid med båtbygger Arne-Terje Sæter laget to lekeinstallasjoner med utgangspunkt i nordlandsbåten/gárbbis. I utforming av de eksperimentelle lekeinstallasjonene er tradisjonelle byggeteknikker fra nordlandsbåten/gárbbis kombinert med nordsamiske byggteknikker fra jordgammen/goathi.

20231115__OLE09529+29.jpg

Gjennom et deltakende forskningsdesign har BARNkunneforskerne Myrstad og Kleemann fulgt byggeprosessen sammen med barn og ansatte i barnehagen. Barna har fått mulighet til å observere og dokumentere gjennom tegninger og bruk GoPro-kamera. BARNkunneforskerne ser på utformingen av utemiljøet som en del av en indigeniseringsprosess, hvor det skapes rom for synliggjøring av samiske verdier og kunnskapssystemer i barnehagens pedagogiske praksis.

Denne saken er skrevet av Anne Myrstad ved UiT. Fotograf (alle bilder): Ole Åsheim.