Pris for beste artikkel

Prisen er gitt for fremragende vitenskapelig videopublisering og ble publisert i spesialnummeret til Urban Filmmaking. Artikkelen har tittelen Noncompliant Learning: Diffracting SpaceTimes, Intra-active Ropes, and a Museum’s Roping into the City through a Curious Child. 

Barnehageforskningen blir bemerket

Prisen er gitt av Association for Visual Pedagogies (AVP) som driver Video Journal of Education and Pedagogy sammen med BRILL forlag. Som tidenes første videotidsskrift for utdanning og pedagogikk har dette tidsskriftet satt i gang en ny bevegelse innen utdanningspublisering.

- Prisen gir en viktig anerkjennelse av forskningen ved BARNkunne og er et viktig bidrag til nyskapende forskning innen videokommunikasjon, sier forskningsleder for BARNkunne Elin Eriksen Ødegaard

Artikkelen til Alicja Sadownik ble valgt ut av alle artikler publisert i 2022 for de best reflekterte ambisjonene til tidsskriftet. Hun får prisen sammen med sine medforfattere Gitte Bastiansen fra Norges fiskerimuseum, Vest og Josephine Gabi fra Manchester Metropolitan University. Prisen ble utdelt på et arrangement sponset av BRILL -SENSE Publisher på New Zealand. 

Digital utdeling av prisen var sendt fra New Zealand 9. juni 2023.

Barn leker "gamle dager" på museum

I artikkelen beskriver Alicja, Gitte og Josie hvordan barnets opplevelse av å være på museum kan forstås gjennom Karen Barads agentiale realisme (agential realism) som teoriapparat. Ved hjelp av videokommunikasjon visualiserer de barns spontane interagering med museets gjenstander og aktiviteter. 

Artikkelen tar opp at mange barnehagelærere tilrettelegger for at barn «leker gamle dager» og arrangerer barnehagegruppers besøk på museer.  Likevel er det mangelfullt begrepsapparat som kan fagliggjøre og dermed ivareta det unike som skjer når barn blir «utsatt» for gjenstander og aktiviteter fra en annen tid. 

- Uten et fagspråk som kan få frem barna sin spontane interagering med museet, kan barnehagens besøk få en svekket funksjon med en formidlingspraksis som ikke er tilpasset de yngste barna, forteller Alicja i artikkelen.