Filmen Havportrett – barna ved Nordsjøen vant pris for beste utdanningsfilm

Fredag 15. mars var det stor jubel i Tromsø da Medielab og BARNkunne vant filmprisen for beste utdanningsfilm. Filmen er et viktig bidrag mot målet om å skape forskning og aktiviteter for en mer bærekraftig fremtid for barn.

Havet som lekeplass

Det er planter i skogen, men er det planter i havet også? La du merke til at havfargen på kartet er blå, men der ute, som vi kan se, er den svart? Hvorfor? Vil du berøre vannet? Skal vi ta en titt? Dette er utdrag av dialogene som fant sted mellom barnehagelærere, kunstnere og barn mens de utforsket kystlinjen i Øygarden kommune, med utsikt mot Nordsjøen.

Filmen og forskningen bidrar til å øke forståelsen av hvordan barn utforsker, opplever og uttrykker seg i grenselandet mellom land og sjø. Prosjektet involverer både barn og ansatte i barnehagen som sammen utforsker og opplever hvordan vi forholder oss til havet.

Den prisvinnende filmen er produsert av Medielab på HVL, i samarbeid med BARNkunne - senter for barnehageforskning.

Se traileren til filmen Havportrett - barna ved Nordsjøen.

- Vi har hatt et utrolig godt samarbeid og det har vært en glede å lage denne filmen sammen med BARNkunne. Den er en anerkjennelse både av de pedagogiske og filmatiske sidene av filmen, og viser at det er kvalitet i arbeidet vi gjør, også i internasjonal klasse, sier leder i Medielab Sigrid Jordal Havre.

Forskningsprosjektets deltakere har mottatt støtte fra Forskningsrådet. Filmen involverer også kunstnere som engasjerer seg i barns estetiske, sanselige og utforskende miljø ledet av Kunstpilotene, med støtte fra Norsk kulturråd. En viktig samarbeidspartner har også vært Øygarden kommune ved barnehagestyrer i Knappskog barnehage Nina Turøy. 

- Teamet har samarbeidet med barna som aktive deltakere for å skape narrativer basert på hendelser og samtaler, for så å dokumentere denne utforskningen gjennom filming, sier forskningsleder i BARNkunne Elin Eriksen Ødegaard

Prosjektet står på tre ben og er et forskningsprosjekt, et pedagogisk prosjekt og et kunstprosjekt.

FN’s havforskningstiår

Filmen har som mål å støtte gjennomføringen av FN’s bærekraftsmål om høykvalitetsutdanning og kunnskap om livet under vann, omtalt som havkunnskap. Å lære om livet i havet og forstå at havene er en unik kilde for menneskeheten, i tillegg til å forstå at menneskelig atferd er avgjørende for å ta vare på planeten vår er ett av FN’s bærekraftsmål.

Haveksperter anbefaler at et omfattende kart over havet bør inkludere mye mer informasjon enn bare havdypet. FN’s havforskningstiår skal gjøre et betydelig skifte i havutdanningen på alle utdanningsnivåer. Målet er å inspirere til utdanning om hvordan fremvoksende havkunnskaper utvikles hos barn, og hvordan de kan bli undervist i tråd med målene for bærekraftige fremtider.  

Fremmer ny filmsjanger

Filmfestivalen Tromsø Educational Film Festival (TREFF) er en nyvinning for å fremme sjangeren undervisningsfilmer. Det er en interessant og inspirerende møteplass når det gjelder forskningsformidling og undervisningskonsepter som bygger på forskning.

Under filmfestivalen i Tromsø 15. mars 2024 ble det vist 27 nominerte filmer og delt ut fem priser i ulike kategorier. Felles for alle filmene er at de er laget til bruk i undervisning og utdanning. Undervisning var bredt definert og ulike fag og utdanninger var representert. Det var en internasjonal jury og filmer fra en rekke land i Europa, USA og Canada som var med i programmet. Filmene var laget av både medieprodusenter fra universiteter og av kommersielle selskap, og felles for de fleste var at ideene kom fra forskningsmiljøer.

Juryen beskrev filmen Havportrett - barna ved Nordsjøen som imponerende både pedagogisk og estetisk. Regissør og fotograf Ferruccio Goia fra Medielab ble fremhevet for sin formidlingsevne og estetikk. Kjartan Lerøy Grønhaug fikk også skryt for nydelig lydarbeid, lyddesign og musikk som komplimenterte det visuelle i filmen.

Diplomen som ble utdelt på filmfestivalen i Tromsø.

Blir brukt i undervisningen

Prosjektet kan også glede seg over å ha nådd nok et mål; å bli inkludert i læreplanen i barnehagelærerutdanningen. Fra studieåret 2024 blir filmen brukt i Aesthetic and Outdoor Education (AOE301), som er et valgfritt internasjonalt emne på 30 studiepoeng ved tredje studieår på barnehagelærerutdanningen ved HVL.

Emnet fokuserer på barn i naturen og kombinerer fagene kunst og design, friluftsliv, matematikk og pedagogikk. Målet for kurset er at studenten kjenner til barns lek, undring, glede, problemløsning, kreativt arbeid og mestring i kystmiljøet, og at studenten har kunnskap om naturen som en estetisk arena og høsting av mat.

- Det som startet som et forsknings- og kunstprosjekt for barnehagene, for å formidle de yngste barnas stemme om havrelaterte emner, er vi svært stolt av at prosjektet også blir inkludert i læreplanen i barnehagelærerutdanningen, avslutter Elin E. Ødegaard.