Kontakt BARNkunne

Leder av BARNkunne

Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Stedfortredere

Postdoktor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Forskningskoordinator

Rådgivar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Professor II/gjesteforskere

Marilyn Fleer, Monash University

E. Jayne White, RMIT University