Samarbeid med oss om forsking og nyskaping

HVL jobber sammen med arbeidslivet i regionen for å løse oppgaver og tenke nytt rundt næringsutvikling og offentlig virksomhet. I samarbeid kan vi utvikle ny kunnskap, nye løsninger og ny kompetanse til nytte for virksomhetene, høyskolen og samfunnet.

Vi bygger oss nå ytterligere opp innen forskning og skal blant annet innen 2024 bli det nye universitetet på Vestlandet. Ta kontakt for samarbeid:

Samarbeid om forskning og/eller innovasjon?

HVL og eksterne partnere kan samarbeide om å utvikle ny kunnskap, kompetanse og nye løsninger gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det kan være prosjekter som er finansiert av virksomheten, delfinansiert av partene, eller fullfinansiert/delfinansiert av eksterne finansieringskilder som for eksempel Norges Forskningsråd og EU. Eksterne virksomheter i både offentlig og privat sektor er velkommen til å signalisere ønske om forsknings- og innovasjonssamarbeid med HVL.

HVL har i dag stor bredde og variasjon av forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Her er noen eksempler: 

Se også HVL sin nåværende prosjektportefølje for nærmere informasjon. 

Det er også mulig å samarbeide om å etablere nye forsknings- og innovasjonsprosjekter gjennom å samarbeide om å søke om finansiering fra eksterne kilder. Listen over de mest aktuelle eksternfinansieringskildene finner du her.

Om du ønsker å samarbeide med HVL om forskning og innovasjon, finner du kontaktskjema nederst på nettsiden.

Har din virksomhet et forskningsoppdrag til oss?

Eksterne aktører fra både næringsliv og offentlig sektor som har behov for å få løst, utredet eller gjennomført en avgrenset oppgave og ønsker å sette dette ut som et oppdrag, kan henvende seg til HVL. Høgskolen har forskningsmiljø med høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder, og kan påta seg forskningsoppdrag for å utrede eller løse konkrete oppgaver for eksterne oppdragsgivere.

Budsjetter knyttet til forskningsoppdrag avtales individuelt per prosjekt. Til grunn for individuelle oppdrag benyttes Regjeringens standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.

Om du har et oppdrag eller en utfordring til forskningsmiljøene ved HVL, finner du kontaktskjema nederst på nettsiden.

Har din virksomhet behov for egen forskningskompetanse?

Ansatte i offentlige og private virksomheter har mulighet til å ta en doktorgradsutdanning ved HVL gjennom Norges Forskningsråds ordninger for Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet og Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift.

HVL har fem doktorgradsutdanninger som kan fasilitere disse to finansieringsordningene. Les mer om doktorgradsutdanninger ved HVL.

Om du ønsker nærmere informasjon om mulighetene for å ta en doktorgradsutdanning ved HVL, finner du kontaktskjema nederst på nettsiden.

Skal din virksomhet holde kurs, konferanse, workshops eller lignende?

Trenger din virksomhet noen til å holde kurs, foredrag, moderere interne workshops, møter eller andre arrangementer? Da kan det være at HVL har den rette kompetansen og rette personer til å bistå din virksomhet. 

Vi hjelper deg med å komme i kontakt med rett fagmiljø/person, om du registrerer nødvendige opplysninger i kontaktskjema nederst på nettsiden. 

Du kan også søke etter ansatte ved HVL, via denne lenken

Kan en student gjøre en utredning eller oppgave for din virksomhet?

Gjennom ulike former for studentsamarbeid kan du bringe akademisk kompetanse til din virksomhet, og samtidig bidra til at våre studenter tilegner seg verdifull arbeidslivsorientering i sin kompetanseutvikling. Ved HVL finnes det flere ulike muligheter for studentsamarbeid med arbeidslivet.

Basert på prioriteringer og behov som meldes inn fra offentlige og private virksomheter, kan vi formidle bachelor- master- og doktorgradsprosjekter i samarbeid mellom arbeidsliv og høgskulen.
Vi kan også formidle eksterne ønsker om «Student i praksis», der man ved å ta inn en student i praksis får tilført verdifull arbeidskraft og kompetanse.

Om dette er av interesse, finner du kontaktskjema nederst på denne nettsiden. 

Er du intereressert i eit oppgåvesamarbeid med ein student ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap? Sjå meir informasjon her.

Donasjoner til HVL?

Forsking, fornying og nyskaping er grunnlaget for utvikling og verdiskaping i samfunnet. Her har HVL en viktig rolle både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Frem mot 2023 skal høgskolen bli et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet der samspill med omverden om forskning, kompetanseutvikling, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste. Gjennom våre tilsette med høy faglig kompetanse bidrar HVL på sin måte til økonomisk utvikling, velferd og løsninger på felles samfunnsutfordringer.

Våre doktorgradsutdanninger har en særskilt oppmerksomhet på samfunnsutfordringer knytt til regional utvikling, ansvarlig innovasjon, digitalisering, helse, hav, og, ikke minst, menneskenes holdninger og adferd som påvirker utfordringene samfunnet står ovenfor.

HVL setter stor pris på alle bidrag fra eksterne samarbeidspartnere som ønsker å støtte HVL i arbeidet om å utvikle ny kunnskap og nye løsninger til det beste for samfunnsutviklingen. Dersom du er interessert i muligheter for å donere til HVL, ta gjerne kontakt med en av våre regionale kontakter:

Seniorrådgivar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Har du spørsmål om forsking og nyskaping ved HVL, eller vil du samarbeide med oss?

HVL har etablert et mottaksapparat for å kanalisere eksterne henvendelser til aktuelle fagmiljø og fagpersoner. Ta kontakt her: 

Kontaktskjema

Her kan du sende inn din henvendelse, så finner vi rett person til deg!

Hvilket studiested er nærmest deg?

For å kunne finne rett person eller fagmiljø som kan bistå deg og din virksomhet, trenger vi å vite litt mer om behovet ditt.

Skriv gjerne ned hva som er ditt behov/din utfordring, hvilket type samarbeid du ser for deg, og om mulig - hvilket fagmiljø du ønsker å samarbeide med. 

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med vår personvernerklæring