Finn fram på campus

Campus Bergen, Kronstad

Mazemap er ein app som gjer det lett å finne fram til rom i høgskulens bygg på Kronstad. I appen kan du søkje t.d. etter eit romnummer. Du får vite kvar på campus rommet er, og korleis du skal komme deg dit frå der du er. Appen kan du laste ned på dei vanlege plassane - App Store (Iphone) og Google Play (Android).

Mazemap finns òg på nettsida use.mazemap.com. Vel Høgskolen i Bergen.

Campus Førde

Sjå kart

Campus Haugesund

Campus Sogndal

Sjå kart

Campus Stord

Pr. i dag har vi ingen digital kartteneste for å finne rom på campus Stord. Men her er eit kart over dei ulike bygga på campus og kva du finn kor.