Finn fram på campus

Campus Bergen, Kronstad

Sjå kart over Campus Bergen, Kronstad på Mazemap

Mazemap er ein app som gjer det lett å finne fram til rom i høgskulen sine bygg på Kronstad. I appen kan du søke t.d. etter eit romnummer. Du får vite kvar på campus rommet er, og korleis du skal komme deg dit frå der du er. Du kan laste ned appen på dei vanlege plassane - App Store (Iphone) og Google Play (Android).

Campus Førde

Sjå kart over Campus Førde.

Campus Haugesund

Sjå informasjon om Campus Haugesund.

Campus Sogndal

Sjå kart over Campus Sogndal.

Sjå kart over Campus Sogndal i MazeMap.

Campus Stord

Romma som ligg i same bygg som naturfagssalane, og romma som ligg utanfor biblioteket og oppover i etasjane, fekk nye namn i august 2022.

Bli kjend med campus Stord i vår digitale omvisning.