Finn fram på campus

Campus Bergen, Kronstad

Mazemap er ein app som gjer det lett å finne fram til rom i høgskulen sine bygg på Kronstad. I appen kan du søke t.d. etter eit romnummer. Du får vite kvar på campus rommet er, og korleis du skal komme deg dit frå der du er. Du kan laste ned appen på dei vanlege plassane - App Store (Iphone) og Google Play (Android).

Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com. Vel Høgskulen på Vestlandet.

Campus Førde

Sjå kart

Campus Haugesund

Campus Sogndal

Sjå kart

Campus Stord

Per i dag har vi ingen digital kartteneste for å finne rom på campus Stord. Men her er eit kart over dei ulike bygga på campus og kva du finn kor.