Førsteamanuensis

Yngvild Bjørlykke

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er ein biolog med særleg interesse for humanbiologi og cellebiologi. Undervisinga mi er knytt til naturfag, hovudsakleg på grunnskulelærarutdanninga men også på barnehagelærarutdanninga samt etter- og vidareutdanninga. Utdanninga mi har eg frå Universitetet i Bergen der eg har ein bachelor i biologi, ein master i medisinsk cellebiologi og ein PhD som handlar om stamceller og korleis dei kan nyttast til å studere og behandle sjukdomar som diabetes. Elles er eg interessert i naturen generelt og tema berekraft.