Høgskulelektor

Vibeke Solsvik Foldnes

Arbeids- og kompetanseområde

Er utdanna allmennlærar og har jobba som lærar i grunnskulen i omlag 15 år (fram til 2014). Har i tillegg master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk.

Eg er spesielt opptatt av tilpassa opplæring, atferdsproblematikk, alternative læringsarenaer, lærar-elevrelasjonen og utdanningspolitikk. Underviser innanfor ulike emner i spesialpedagogikk i grunnskulelærarutdanninga og i ulike etter- og videreutdanningstilbod for lærarar. Er også involvert i desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp). 

Underviser i
  • Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk
  • Atferdsproblematikk/psykososiale vanskar
  • Psykososialt læringsmiljø
Forskar på
  • Atferdsvansker
  • Tilpasset opplæring
  • Didaktisk analysekompetanse
Forskargrupper