Førstelektor

Olav Christian Ruus

Arbeids- og kompetanseområde

GLU 1-7, 5-10

Underviser i

KRLE

Forskar på

Internasjonalisering Norge-Sør-Afrika

Forskargrupper

Compare - Comparative perspectives in education in Southern Africa and in Northern Europe