Faglege kontaktpersonar ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Her er ei liste over faglege kontaktpersonar for Fakultet for helse- og sosialvitskap. Dei faglege kontaktpersonane har ansvaret for det faglege opplegget for studentar som dreg på utveksling, og fungerer som 1. godkjennarar på fagleg førehandsgodkjenning. Fagleg kontaktperson gjeld for alle campus, dersom det ikkje er spesifisert anna.

Institutt for helse og funksjon

Bachelor i ergoterapi
Afrika og Europa: Susanne Grødem Johnson
Norden: Nina Linn Kringen

Bachelor i fysioterapi
Andre land: Joost van Wijchen
Afrika og Sør-Amerika: Graziella van den Bergh

Master i klinisk fysioterapi
Gunnar Slettaløkken Falch

Master i Healthy ageing and rehabilitation
Graziella van den Bergh

Bachelor i radiografi
Nina Dalen Seime

Institutt for velferd og deltaking

Bachelor i sosialt arbeid (Bergen)
Padmaja Barua

Bachelor i sosialt arbeid (Sogndal)
Randi Sørensen

Bachelor i vernepleie (Bergen)
Europa, Norden og Sør-Amerika: Hege Cathrine Aarlie
Afrika: Knut Simonsen

Bachelor i vernepleie (Sogndal)
Karine Selseng Høiland

Bachelor i vernepleie deltid (Sogndal/Haugesund)
Agnes Merete Fotland

Bachelor i barnevern
Marita Brekke Skjelvan

Master i psykisk helse og rusarbeid
Knut Simonsen

Master i samfunnsarbeid
Rita Agdal

Master i sosialvitskap
Knut Simonsen

 

Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Bachelor i sykepleie (Haugesund)
Lene Strøm

Bachelor i sykepleie (Stord)
Leif Steinar Alfsvåg

Bachelor i sykepleie (Bergen)
Cuba, Canada og Europa: Solvor Mortensen 
Afrika: Fred Ivan Kvam
Australia: Terje Årsvoll Olsen

Bachelor i sykepleie (Førde)
Aud Berit Fossøy

Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster
Ragnhild Sollesnes

Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie
Asgjerd Litlere Moi

Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie
Rolf Horne

Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie
Sigrunn Drageset 

Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie
Petrin Eide

Master i klinisk sjukepleie -Kardiologisk sjukepleie
Tone Merete Norekvål

Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie
Anne Haugstvedt

Master i jordmorfag
Eline Skirnisdottir Vik