Høgskulelektor

Knut-Erik Simonsen

Arbeids- og kompetanseområde

Leiar for fagseksjon Master psykisk helse og rus. Utdanna vernepleiar. Hovedfag helsefag fra UiB. Fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi. Er leiar for fagseksjon Master psykisk helsearbeid og rus i 50% stilling. Underviser på Master psykisk helse- og rusarbeid, master i samfunnsarbeid, bachelor i vernepleie og bachelor i sosialt arbeid. Jobber også med internasjonalisering.

Underviser i
  • Samfunnsarbeid
  • Helse- og sosialpolitikk
  • Organisasjon og leing
  • Valfritt emne "Crossing Borders"