Assistant Professor

Knut-Erik Simonsen

Courses taught

valgfritt emne"Crossing borders" på bachelor i vernepleie