Førstelektor

Aud Berit Fossøy

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna lektor med hovudfag i sosiolog frå NTNU, 1991. Tilsett ved ungdoms- og vidaregåande skule til sammen 8 år. Tilsett ved campus Førde frå 1.8. 1993 med undervisningsoppgåver på bachelor i sjukepleie, ulike vidareutdanningar og på master. Har i ei årrekke hatt faggruppeansvar for ulike emner, samt ansvar for vidareutdanning i Helsepsykologi. Frå 2013: førstekompetanse i sosiologi og helsefremjande/ førebyggjande arbeid. Spesiell interesse for feltet helsesosiologi; korleis det som ofte blir opplevd som personlege problem med indvividuelle løysingar, kan knyttast til strukturelle eller kulturelle problem. Har ansvar for internasjonaliseringsarbeid med inn- og utreisande studentar. Fleire opphald i bl.a. Zambia for å følge opp våre samarbeidspartar.

 

Emneansvarleg:

SK152 bacheloroppgåve i sjukepleie

 

Underviser i

 • Underviser i helsesosiologi; helse og sosial ulikskap, korleis vi kan forstå fenomenet 'helse', kultursensitiv kommunikasjon, emne innanfor prosjekt- og forskningstem,ma

Forskar på

 • Helse og kulturaktivitet
 • Personar med demens og nettverk
 • Organisering av rettleiing ved praksisstudie

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Magiske augneblikk; erfaringar med kulturprosjekt for eldre

  Fossøy, Aud Berit, Grov, Ellen Karine, Sandvoll, Anne Marie (2018)
 • Skal lage hjelpe-app for demente.

  Fossøy, Aud Berit (2017)
 • Implementation of interprofessional student teams in specialized health services. Implications for models of practice, understanding, interaction and identity

  Andersen, Irene Aasen, Fossøy, Aud Berit (2016)
 • Seniorkoret som møteplass og helsefremmende arbeid i den tredje alder

  Fossøy, Aud Berit, Hauge, Solveig (2016)
 • «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking

  Halding, Anne-Grethe, Moltu, Christian, Fossøy, Aud Berit, Grov, Ellen Karine (2016)