Fagseksjonsleiar master i samfunnsarbeid

Rita Agdal

Arbeids- og kompetanseområde

Samfunnsarbeid handler om å skape endring sammen med dem det gjelder.

Tilnærminger fra samfunnsarbeid brukes i utvikling av lokalsamfunn, men også i utvikling av tjenester, tiltak eller produkter, der man fokuserer på deltagelse og samskaping. Å fremme medvirkning fra dem det gjelder er både et grunnlag for demokrati og bidrar til å sikre tilpassede og bærekraftige løsninger.

Med samfunnsarbeid som tilnærming arbeider hun med tema som medvirkning og deltagelse i innovasjonsprosesser. Flere prosjekter er knyttet til helsefremmende arbeid og endring av tjenester, med fokus på psykisk helse og rus.

Med bakgrunn i helsefremmende arbeid og medisinsk antropologi, er hun opptatt av styrkebaserte og deltakerdemokratiske metoder, som for eksempel Asset Based Community Development og medforskning.

ABCD på 1-2-3. Oppskriftshefte for eit stadig betre lokalsamfunn

Asset-Based Community Development - how to get started