Førsteamanuensis

Rita Agdal

Arbeids- og kompetanseområde

Samfunnsarbeid handler om å skape endring sammen med dem det gjelder. Tilnærminger fra samfunnsarbeid brukes i utvikling av lokalsamfunn, men også i utvikling av tjenester, tiltak eller produkter, der man fokuserer på deltagelse og samskaping. Å fremme deltagelse fra dem det gjelder er både et grunnlag for demokrati og bidrar til å sikre tilpassede og bærekraftige løsninger.

Agdal arbeider med tema som medvirkning og deltagelse og flere prosjekter er knyttet til helsefremmende arbeid med lokal kunnskapsutvikling. Med bakgrunn fra medisinsk antropologi arbeider arbeider hun med forholdet mellom språk, persepsjon og subjektive opplevelser av helse, som betingelse for lokal kunnskap og helseadferd. Den teoretiske vektingen av embodiment og lokal kunnskap gjenspeiles i styrkebasert endrings- og utviklingsarbeid med grupper for å fremme trivsel og helse. En av de styrkebaserte metodene jeg arbeider med er Asset Based Community Development.

ABCD på 1-2-3. Oppskriftshefte for eit stadig betre lokalsamfunn

Asset-Based Community Development - how to get started