Slik søker du utveksling

Er du klar for verda? Her finn du informasjon om dei ulike stega på vegen mot eit studieopphald i utlandet.

Søknadsfrist

for utveksling i haustsemesteret er 1. februar.

Steg 1: Intern søknad

Du søker via Søknadsweb innan fristen.

Følgjande dokumentasjon skal følgje med søknaden:

  • Signert fagleg førehandsgodkjenning for deltidsstudium i utlandet. Dette dokumentet er ei godkjenning av faga du skal ta ved den utanlandske institusjonen, og det skal vere signert av deg og fagleg ansvarleg ved instituttet ditt, eller ein annan fagperson. Er du usikker på kven som er fagleg ansvarleg, ta gjerne kontakt med internasjonalt kontor.
  • Karakterutskrift frå HVL på engelsk.

Last ned skjema (docx-format): 

Du får svar på søknaden din innan fire veker etter søknadsfristen. Med grønt lys frå HVL kan du gå vidare til neste steg i søknadsprosessen.

Steg 2: Søknad til utlandet

Du vil få tilsendt informasjon om søknadsprosessen frå den utanlandske institusjonen. Institusjonane har ulike søknadsprosessar og fristar, og det er viktig at du les informasjonen du mottar nøye. Vi hjelper deg i søknadsprosessen, og kan gi råd når det gjeld praktiske førebuingar som stipendordningar, språktestar og anna.

Steg 3: Stadfesting

Etter at all dokumentasjon er sendt inn, vil du etter ei stund få svar frå utlandet om du får tilbod om plass eller ei. Hugs å takke ja til plassen om svaret er positivt. No kan du verkeleg begynne å planlegge og glede deg!

Steg 4: Hjelp på vegen

God planlegging gir eit godt utgangspunkt! Vi inviterer utreisande studentar til møter der vi kjem med påminningar, tips og råd.

Har du spørsmål? Send gjerne ein e-post til utveksling@hvl.no. Hugs å skrive kva campus du studerer ved.