Slik søker du utveksling

Er du klar for verda? Her finn du informasjon om dei ulike stega på vegen mot eit studieopphald i utlandet. Du får og meir informasjon undervegs på e-post eller gjennom nettmøte.

Søk om utveksling!

Frist for søknad med førehandsgodkjenning

  • Søknadsfrist for utveksling på vårsemesteret er 15. september.
  • Søknadsfrist for utveksling på haustsemesteret er 1. februar.

Kven kan søke?

Alle studentar som er tatt opp ved eit studieprogram ved HVL kan søke om å få reise på utveksling til utlandet. Dette gjeld frå bachelor- til ph.d.-nivå. Les Reglement for delstudiar i utlandet for å vere sikker på at du kvalifiserar for opptak til utveksling.

Slik søker du

Rettleiing om utveksling

Kontakt studierettleiar

Studierettleiar på fakultetet ditt kjenner til studieprogresjon og kva for studieløp du er i. Kontakt studierettleiar for å finne ut om kor du kan reise på studieprogrammet ditt og korleis det passar i studieløpet ditt. 

Her kan du finne oversikt over kven som er studierettleiar på fakultetet ditt.

Søknad med førehandsgodkjenning til HVL

Fagleg førehandsgodkjenning

Signert fagleg førehandsgodkjenning for delstudium i utlandet må du laste opp når du søker til HVL om utveksling. Førehandsgodkjenninga er ein garanti for at emne du studerer i utlandet vil gå inn i graden din. For ph.d.-studentar gjeld dette berre om du skal ta fag i opplæringsdelen. 

Dokumentet skal signerast av følgjande personar: 

  • Bergen: Fagleg kontaktperson på studieprogrammet ditt og instituttleiar. 

  • Haugesund og Stord: Fagleg kontaktperson på studieprogrammet ditt og instituttleiar.

  • Sogndal og Førde: Instituttleiar/programansvarleg.

Liste over faglege kontaktpersonar.

Last ned fagleg førehandsgodkjenning i docx. format.

Kortid får eg svar på søknaden min til HVL?

Du får svar på søknaden din innan fire veker etter søknadsfristen. Du får informasjon på e-post og du kan sjå status på søknaden din på Søknadsweb.

Søknad til utlandet

Når søknaden din er godkjend av HVL sender sakshandsamar deg informasjon om korleis du går fram for å søke til den utanlandske institusjonen.  

Spørsmål eller utfordringar medan du er i søknadsprosessen med den utanlandske institusjonen, rettar du mot dei. Institusjonane har ulike søknadsprosessar og fristar, og det er viktig at du les informasjonen du mottar nøye.  

Kortid får eg svar på søknaden min til utlandet?

Tilbod om plass kan komme i form av eit opptaksbrev eller stadfesting på e-post. Den kan og komme på forskjellige tidspunkt avhengig av kva frist vertsinstitusjonen din har. Hugs å takke ja til plassen.  

Stadfesting eller opptaksbrev skal sendast vidare til din sakshandsamar.

Erasmus+

Søker du om utveksling til land innanfor Europa kan du lese meir om førebuingane til Erasmus+ her.