Informasjonsmøter og videoer

Vil du sjå opptak frå informasjonsmøte tar du kontakt med international@hvl.no.

HVL held to informasjonsmøte i semesteret: 

  1. om utveksling generelt ogom korleis du går fram for å søke
  2. kva du bør gjøre av førebuingar etter du har fått tilbod men før du reiser .