Ny app for studentutveksling

Fra studiestart i høst vil studenter ved Høgskulen på Vestlandet ha en enklere vei i søknadsprosessen for internasjonal utveksling.

Som første i landet er høgskolen ute med en app som forenkler hverdagen til studenter hele veien fra søknad til retur.

– Det er mye lettere å søke utveksling. Med papirmengden fra tidligere vurderte jeg å droppe det, sier en student som har testet HVL sin nye utvekslingsapp.

Appen «HVL Utveksling» gir en enkel og oversiktlig inngang til informasjon om utvekslingsmuligheter ved HVL. Studenter kan blant annet se lister over forhåndsgodkjente fag, status på søknader, og enkelt stille og få svar på spørsmål.

– Den vil også bidra til at HVL kan behandle utvekslingssøknader på en mye mer effektiv måte i alle ledd, sier Halvard Ones, som er fagansvarlig for internasjonal mobilitet og utvekslingsavtaler ved Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon.

Han forteller at studenter og ansatte ved høgskolen har vært inkludert fra begynnelsen av utviklingsprosessen. Målet var å finne en intuitiv løsning som gav studentene forutsigbarhet og lettere tilgang til informasjon.

– Vi har klart å lage noe som går fortere for alle involvert, sier Ones.

Tilbakemeldingene har vært svært gode.

– Den er fantastisk! Da jeg gikk inn på den fikk jeg straks lyst til å dra på utveksling til Zambia, sier styrerepresentant og lærerstudent Alexander Papas.

Målet er å få flere til å velge utveksling

Året før koronapandemien var et rekordår for antall HVL-studenter som reiste på utveksling. Nå håper høgskolen at appen vil bidra til å igjen gjøre internasjonal utveksling attraktivt og enkelt for flere studenter.

Regjeringen har et langsiktig mål om at 50 % av studentene i Norge skal ha et utenlandsopphold i sin studietid. Nå som koronarestriksjoner er løftet, håper HVL at den nye appen vil kunne bidra i arbeidet for å nå dette målet.

Appen vil være med på å klargjøre mulighetene studentene har, og bedre følge opp studentene mens de er på utveksling.

– Vi får bedre mulighet til å følge opp de studentene hvor det er størst behov, for eksempel knyttet til studenter som drar til nye steder eller velger emner vi ikke har erfaring med, sier Ole Jakob Bergfjord ved Fakultetet for økonomi og administrasjon.

Veien videre

– Appen skal være tilgjengelig for nye studenter fra dag én, sier Marit Schulstad Wasa, Erasmus koordinator ved HVL.

Hun forteller at målet i første omgang har vært å gjøre søknadsprosessen raskere og enklere, og å senke terskelen for å stille spørsmål, men at det ikke ender her.

Videre vil appen også oversettes til engelsk, og muligheter for en tilsvarende app for innkommende utvekslingsstudenter skal også utforskes. I høst skal appen presenteres på internasjonale konferanser.

– Det sitter en del institusjoner rundt om og venter på det vi gjør, sier Halvard Ones.

– Bare reis!

Hvis du sitter på vippen om å dra på utveksling i løpet av studentperioden ved HVL er oppfordringen klar:

– Bare reis! sier Marit Schulstad Wasa.

Appen «HVL Utveksling» er tilgjengelig for alle HVL-studenter på App Store (iOS) og Google Play (Android).