University of New Brunswick

Høgskulen på Vestlandet har avtale om utveksling med Fredricton, som er den største campusen med om lag 8100 studenter.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Praktiske forberedelser

Norske studenter som er i Canada i ett semester trenger ikke å skaffe seg visum for oppholdet.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Hvis du ikke har det må du ta en språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

I utgangspunktet har HVL utvekslingsavtale med University of New Brunswick, noe som ikke innebærer studieavgifter. Men siden dette er basert på gjensidig utveksling, forekommer det at studenter må betale skolepenger.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet du du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Data

Vanligvis kan du dra på utveksling til UNB i 1-2 semester i 3. studieår.

Automatiseringsteknikk

Du kan reise på utveksling til Fredricton i 4., 5. eller 6. semester.

Elektronikk

Du kan reise på utveksling til Fredricton i 4., 5. eller 6. semester.

Elkraftteknikk

Du kan reise på utveksling til Fredricton i 4., 5. eller 6. semester.

Energiteknologi

Det er mulig å reise på utveksling til UNB i 5. semester.

Informasjonsteknologi

Vanligvis kan du dra på utveksling til UNB i 1-2 semester i 3. studieår.

Kommunikasjonssystemer

Du kan reise på utveksling til Fredricton i 4., 5. eller 6. semester.

Allmenn maskinteknikk

Det er mulig å reise på utveksling til UNB i 5. semester.

Produksjonsteknikk

Det er mulig å reise på utveksling til UNB i 5. semester.