Hochschule für angewandte Wisenschaften - Fachhochschule Kempten

Kempten University of Applied Sciences ble etablert i 1977 og har ca 4500 studenter og 300 ansatte.

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor velge å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Språk

Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk eller tysk vil få tilsendt en obligatorisk språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et online språkkurs. Språkkravet for Erasmus-studenter (i tysk/engelsk) er B1 på CEFR-skalen (Common European Framework of Reference for Languages). Mesteparten av kursene går på tysk, men enkelte moduler finnes på engelsk. Kempten tilbyr gratis språkkurs for utvekslingsstudenter.

Skal du følge undervisning på tysk, kan du få støtte fra Lånekassen til å ta et språkkurs på minimum 4 uker i Tyskland før studiestart.

Studieavgift

Som Erasmus-student betaler du ingen studieavgift ved denne institusjonen, tvert imot får du et Erasmus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Allmenn maskinteknikk

Dersom du behersker tysk flytende kan du følge ordinære kurs på tysk ved Mechanical Engineering Department. Kempten har også et utvalg moduler som holdes på engelsk. Dere kan reise ut i 5. semester men det må klareres med studieprogrammet deres i forkant, da høstsemesteret går fra oktober til februar. Vårsemesteret går fra mars til juli.

Marinteknikk

Dersom du behersker tysk flytende kan du følge ordinære kurs på tysk ved Mechanical Engineering Department. Kempten har også et utvalg moduler som holdes på engelsk. Dere kan reise ut i 5. semester men det må klareres med studieprogrammet deres i forkant, da semesteret går fra oktober til februar. Vårsemesteret går fra mars til juli.

Produksjonsteknikk

Dersom du behersker tysk flytende kan du følge ordinære kurs på tysk ved Mechanical Engineering Department. Kempten har også et utvalg moduler som holdes på engelsk. Dere kan reise ut i 5. semester men det må klareres med studieprogrammet deres i forkant, da semesteret går fra oktober til februar. Vårsemesteret går fra mars til juli.