Hopp til innhald

Kempten University of Applied Sciences

Kempten University of Applied Sciences ble etablert i 1978 med bare 82 studenter i en leid bygning. Det ambisiøse målet var å bli en institusjon med 1000 studenter! I dag har skolen ca 5000 studenter og 300 ansatte.

Kempten ligger sydvest i delstaten Bayern og har ca. 60 000 innbyggere. Området ble først bosatt av Keltere, men ble erobret av romerne, som kalte byen Cambodunum. Arkeologer regner Kempten som en av de elste bosetningene i Tyskland.

Gjeld for

Maskinfag.

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor velge å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk eller tysk vil få tilsendt en obligatorisk språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et online språkkurs. Språkkravet for Erasmus-studenter (i tysk/engelsk ) er B1 på CEFR-skalen (Common European Framework of Reference for Languages). Mesteparten av kursene går på tysk, men enkelte moduler finnes på engelsk. Kempten tilbyr gratis språkkurs for utvekslingsstudenter.

Skal du følge undervisning på tysk, kan du få støtte fra Lånekassen til å ta et språkkurs på minimum 4 uker i Tyskland før studiestart.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Bachelor i ingeniørfag, berekraftig produksjon og sirkulærøkonomi

Dersom du behersker tysk kan du følge ordinære kurs på tysk ved Mechanical Engineering Department. Kempten har også mulighet for å gi veiledning og eksamen på engelsk i et utvalg moduler, men undervisning vil være på tysk og det forventes at du følger et kræsjkurs på tysk i forkant av semesteret. Du kan reise ut i 5. eller 6. semester men det må klareres med studieprogrammet ditt i forkant. Høstsemesteret går fra oktober til februar og vårsemesteret går fra mars til juli.

Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk

Dersom du behersker tysk kan du følge ordinære kurs på tysk ved Mechanical Engineering Department. Kempten har også mulighet for å gi veiledning og eksamen på engelsk i et utvalg moduler, men undervisning vil være på tysk og det forventes at du følger et kræsjkurs på tysk i forkant av semesteret. Du kan reise ut i 5. eller 6. semester men det må klareres med studieprogrammet ditt i forkant. Høstsemesteret går fra oktober til februar og vårsemesteret går fra mars til juli.