Cracow University of Technology 'Tadeusz Koúciuski'

For tiden har CUT ca. 1200 akademisk ansatte og over 15 000 studenter på bachelorgrads-, mastergrads- og Ph.D- programmer.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Språk

En del moduler går på engelsk, men de fleste ordinære studieprogrammene undervises på polsk. CUT arrangerer et 30 timers språkkurs for utvekslingsstudenter i grunnleggende polsk. Tar du språkkurs i studielandet, kan du få støtte for dette fra enten fra Lånekassen eller fra Erasmus-programmet.

Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest. Språkkravet er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). De som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs i engelsk.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen, tvert imot vil du få et Erasmus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet du du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Allmenn maskinteknikk

Dere kan i utgangspunktet reise til Krakow i 6. semester og ta hovedprosjekt og valgfag. Det kan også tilrettelegges for utveksling i 5. semester. Det må imidlertid avklares med studieprogrammet, pga. at høstsemesteret i Polen ikke avsluttes før i februar.

Produksjonsteknikk

Dere kan i utgangspunktet reise til Krakow i 6. semester og ta hovedprosjekt og valgfag. Det kan også tilrettelegges for utveksling i 5. semester. Det må imidlertid avklares med studieprogrammet, pga. at høstsemesteret i Polen ikke avsluttes før i februar.