To mennesker som jobber med en industrimaskin.

Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | deltid

Master

Ønsker du å ta en master i innovasjon og bærekraft på deltid? En utdanning innen bærekraft gir deg kompetanse på hvordan vi løser fremtidens utfordringer. 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad med 80 studiepoeng fordypning innen ingeniør- eller realfag.
  • Karaktersnitt på minst C

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor ta master i innovasjon og bærekraft?

  På masterutdanningen i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping lærer du om innovasjoner og teknologier som bidrar til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i samfunnet. Du får innsikt i hvordan ulike innovasjoner og teknologier utvikles og skaper verdi for næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor. Teoretiske perspektiv på innovasjon blir kombinert med et praktisk fokus på innovasjonsmetodikk, kreative løsninger og tverrfaglig samarbeid.  

  Sentrale tema er: 

  • Ansvarlig innovasjon
  • Innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse
  • Grønn teknologi
  • Bærekraftig verdiskapning
  • Kreativitet og entreprenørskap
  • Innovasjonsmetodikk

  Gjennom tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver får du innsikt i teorier og metoder for å jobbe med for eksempel innovasjonsprosjekter eller grønn teknologi i privat, offentlig eller frivillig sektor. Du lærer å forstå og endre innovasjonsprosesser i bedrifter og andre organisasjoner og får innsikt i kreative innovasjonsmetodikker. Du kan også jobbe med å utvikle egne ideer gjennom praksiskurs og masteroppgave.

  Du kan også ta masteren i innovasjon og bærekraft på heltid.

  Hvorfor ta deltid?

  Å ta en master på deltid er perfekt for deg som allerede er i en jobb!

  Deltidstudiet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping er et tilbud hvor du kan ta den 2-årige masterutdanningen over flere år. Utdanningen er lagt opp til å ta med 50% belastning, og tar da 4 år.

  Utdanningen passer for deg som jobber med innovasjon i eksisterende virksomheter, entreprenører som er involvert i egne oppstartsprosjekt. Men den passer også for deg som er i andre jobber og som ønsker å heve kompetansen din med en mastergrad. 

  Studiet har gitt meg en unik mulighet til økt faglig kompetanse. Dette er vinn-vinn for arbeidsgiver og arbeidstaker. Fordelen med å studere i kombinasjon med arbeid, er at du stadig kan bruke kunnskapen du tilegner deg.

  Bjørn Hønsi Følling, deltidsstudent

  -Masterstudiet ga meg et bredt faglig grunnlag for videre utvikling i arbeidslivet, og gjorde meg bedre rustet til spennende jobber innen teknologi og innovasjon.

  Møt Kristin

  Hvordan er undervisningen?

  Som deltidsstudent følger du den samme undervisningen som heltidsstudentene. Utdanningen er tilrettelagt for studenter med arbeidssted i Bergen.

  Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, bedriftsbesøk, fagseminar, refleksjonssamlinger, individuell praksis, teamarbeid og veiledning.

  I utdanningen er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift eller annen organisasjon, og i 3. semester vil du arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, innovasjonsselskaper, inkubatorer, bedrifter, investornettverk og offentlige og frivillige organisasjoner. For studenter som arbeider med innovasjon/entreprenørskap, kan som regel praksisperioden gjennomføres på egen arbeidsplass. Merk at dette må godkjennes.

  I det siste semesteret skriver du masteroppgave om et innovasjonsrelatert tema. Tema for masteroppgaven kan knyttes til problemstillinger i din egen virksomhet.

  Se Randi fortelle om innnovsjonsprosjektet sitt

   

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.