Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | deltid

Master

Dette er et tilbud for for deg som ønsker å studere innovasjon og bærekraft i kombinasjon med jobb. Deltidstudiet er en unik mulighet hvor virksomheten kan få utviklet nye innovasjonsprosjekt, samtidig som du får utviklet egen kompetanse.

 

Ønsker du å bidra til innovasjon i bedrifter og bærekraftig fornying av næringslivet? Er du opptatt av bærekraft, grønt skifte og nye teknologiske løsninger? 

Deltidstudiet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping er et tilbud hvor du kan ta det 2-årige masterprogrammet i over flere år. Normert studietid på deltidsløpet er 4 år.

Utdannelsen er rettet mot personer som jobber med innovasjon i eksisterende virksomheter, entreprenører som er involvert i egne oppstartsprosjekt, eller andre personer i jobb som ønsker å heve kompetansen sin med en mastergrad. 

Masterprogrammet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping gir teoretisk og analytisk innsikt i hvordan du kan bidra til teknologiutvikling, entreprenørskap, bedriftsutvikling og det grønne skiftet.

Følgende tema er sentrale i programmet:

  • Innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse, ansvarlig innovasjon og samarbeid
  • Entreprenørskap, nettverk, strategi
  • Innovasjonssystem
  • Kommersialisering: Finans, markedsføring, forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk (Design Thinking)
  • Innovasjonsprosjekt og entreprenørskap i praksis

Tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver gir deg innsikt i hvordan teorier og metoder som du har lært i utdanningen er relevante for å jobbe med for eksempel grønn teknologi, innovasjonsledelse eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbedre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

Studiet har gitt meg en unik mulighet til økt faglig kompetanse. Dette er vinn-vinn for arbeidsgiver og arbeidstaker. Fordelen med å studere i kombinasjon med arbeid, er at du stadig kan bruke kunnskapen du tilegner deg.

Bjørn Hønsi Følling, deltidsstudent

Hvordan er undervisningen?

Deltidsstudenten følger den samme undervisningen som heiltidsstudentene, og er tilrettelagt for studenter med arbeidssted i Bergen.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesinger, individuelle innleveringer, refleksjon, presentasjoner, teamarbeid og veiledning.

I studieprogrammet er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift, mens du i 3. semester skal arbeide med innovasjonsprosjekt i team.

I studiet inngår også ett valgfag innen teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt fra bachelorgraden.

Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorer, etablerte bedrifter/organisasjoner, Connect Vest og Makerspace i praksisemnene. For studenter som arbeider med innovasjon/entreprenørskap i stillingene sine, kan som regel praksisperioden gjennomføres på egen arbeidsplass (må godkjennes).

I det siste semesteret skriver du masteroppgaven. Du velger problemstilling i masteroppgaven innen tema som blir undervist i studieprogrammet. Tema for masteroppgaven kan også knyttes til problemstillinger i egen virksomhet.

Se Randi fortelle om innnovsjonsprosjektet sitt