Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | deltid

Master

Ønsker å studere innovasjon og bærekraft i kombinasjon med jobb? Deltidstudiet er en unik mulighet hvor virksomheten kan få utviklet nye innovasjonsprosjekt, samtidig som du får utviklet egen kompetanse.

Lurer du på noe om utdanningen?

Bli med på digitalt infomøte 22. mars!

Hvorfor studere ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping?

Ønsker du å bidra til innovasjon i bedrifter og bærekraftig fornying av næringslivet? Er du opptatt av bærekraft, grønt skifte og nye teknologiske løsninger? 

Masterutdanningen i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping gir teoretisk og analytisk innsikt i hvordan du kan bidra til teknologiutvikling, entreprenørskap, bedriftsutvikling og det grønne skiftet.

Følgende tema er sentrale i programmet:

  • Innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse, ansvarlig innovasjon og samarbeid
  • Entreprenørskap, nettverk, strategi
  • Innovasjonssystem
  • Kommersialisering: Finans, markedsføring, forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk (Design Thinking)
  • Innovasjonsprosjekt og entreprenørskap i praksis

Gjennom tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver får du innsikt i teorier og metoder for å jobbe med for eksempel grønn teknologi, innovasjonsledelse eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbedre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

 

Masterstudiet ved HVL ga Fredrik kompetansen han trengte for å vinne drømmejobben som strategisk rådgiver i Knowit.

Hvorfor ta deltid?

Å ta en master på deltid er perfekt for deg som allerede er i en jobb!

Deltidstudiet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping er et tilbud hvor du kan ta den 2-årige masterutdanningen over flere år. Utdanningen er lagt opp til å ta med 50% belastning, og tar da 4 år.

Utdanningen passer for deg som jobber med innovasjon i eksisterende virksomheter, entreprenører som er involvert i egne oppstartsprosjekt. Men den passer også for deg som er i andre jobber og som ønsker å heve kompetansen din med en mastergrad. 

 

Studiet har gitt meg en unik mulighet til økt faglig kompetanse. Dette er vinn-vinn for arbeidsgiver og arbeidstaker. Fordelen med å studere i kombinasjon med arbeid, er at du stadig kan bruke kunnskapen du tilegner deg.

Bjørn Hønsi Følling, deltidsstudent

Hvordan er undervisningen?

Som deltidsstudent følger du den samme undervisningen som heltidsstudentene. Utdanningen er tilrettelagt for studenter med arbeidssted i Bergen.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesinger, individuelle innleveringer, refleksjon, presentasjoner, teamarbeid og veiledning.

I utdanningen er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift, mens du i 3. semester skal arbeide med innovasjonsprosjekt i team.

I utdanningen velger du ett fag innen teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt fra bachelorgraden.

HVL har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorer, etablerte bedrifter/organisasjoner, Connect Vest og Makerspace i praksisemnene. For studenter som arbeider med innovasjon/entreprenørskap, kan som regel praksisperioden gjennomføres på egen arbeidsplass. Merk at dette må godkjennes.

I det siste semesteret skriver du masteroppgaven. Du velger problemstilling i masteroppgaven innen tema som blir undervist i utdanningen. Tema for masteroppgaven kan også knyttes til problemstillinger i din egen virksomhet.

Se Randi fortelle om innnovsjonsprosjektet sitt

 

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.