To studenter.

Ta en master ved HVL

Ønsker du faglig fordyping som påbygg til bachelorutdanningen din, tilbyr HVL mastergrader på flere områder, både på heltid og deltid. Du kan også ta et integrert femårig masterstudium.

Hva er en master?

En mastergrad er en faglig fordypning etter en bachelorgrad. En master er 120 studiepoeng, og er normalt på to år. Du kan også ta master på deltid, og da vil det ta litt lengre tid. I siste del av utdanningen leverer du en masteroppgave. Da fordyper du deg innenfor et tema og forsker på problemstillinger du synes er interessant. 

Vi har også det som kalles en integrert master. Det vil si at bacheloren og masteren henger sammen i et løp. Integrert master har 300 studiepoeng, og utdanningen tar fem år. Et eksempel på dette er grunnskolelærerutdanningene.

Hvilke master kan du ta?

Hopp til fagområde

 

Master helse- og sosialvitenskap

Master idrett og folkehelse

Master ingeniør- og teknologifag 

Master kunstfag

Master lærer og barnehagelærer

Integrert master

Master maritime fag

Master naturvitenskap

Master samfunnsvitenskap

Master økonomi og ledelse

Slik søker du opptak til master

Vil du ta en toårig masterutdanning, søker du opptak gjennom Søknadsweb. Vil du ta et integrert femårig masterstudium, som grunnskolelærerutdanningen, søker du studieplass hos Samordna opptak.

Mer om opptak til masterutdanning ved HVL.

Hva kommer etter master?

Etter du er ferdig med en mastergrad kan du søke deg videre på en Ph.d.-utdanning. Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning for deg som ønsker å kvalifisere deg for vitenskaplig arbeid og forsking på høyt internasjonalt nivå.