Natur og klima

Vi kan ikke leve uten naturen, og derfor må vi vite mer om den. Jobb med å gjøre omgivelsene våre grønnere, få mer kunnskap om klimaendringer eller lær mer om teknologi.

Bachelor

En bachelor er en treårig utdanning. Når du er ferdig med tre år som fulltidsstudent får du en bachelorgrad.

Master

En mastergrad er en toårig påbygging på bachelorgraden.

Halvtårsstudium

Vi tilbyr to internasjonale halvtårsstudium.

Ph.d.

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning for deg som ønsker å kvalifisere deg for vitenskaplig arbeid og forskning på høyt internasjonalt nivå.

 

Er du usikker på studievalget? Se hvordan du kan møte oss!