Rådgivar

Hilde Albertine Gjertsen

Hilde Albertine Gjertsen
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4047

Arbeids- og kompetanseområde

  • Prosjektkoordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for økonomi, samfunnsvitenskap og maritime studier.
  • Samarbeider med fagmiljøene og koordinerer utvikling av studier og kurs innen livslang læring; herunder etter- og videreutdanning, fleksible studier og oppdragsvirksomhet.   
  • Holder kontakt med relevante eksterne samarbeidspartnere og utvikler samarbeidsrelasjoner.
  • Har ansvar for planlegging av prosjekt og aktiviteter – herunder budsjett- og kontraktsarbeid.