Rådgivar

Hilde Albertine Gjertsen

Hilde Albertine Gjertsen
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4047

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektkoordinator for etter- og videreutdanning (EVO) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: 

  • Pådriver for innhenting av eksterne oppdrag for å skreddersy etter- og videreutdanningskurs for privat- og offentlig sektor. Samarbeide med fagmiljøene internt i HVL knyttet til EVO.
  • Koordinere utvikling av prosjekt og arrangement innen kompetanseutvikling, livslang læring,  eksterne samarbeid og oppdragsprosjekt med særlig ansvar for FØS, men også tverrfakultære prosjekt der det er aktuelt.
  • Skape-ansvarlig på Campus Haugesund - studententreprenørskap. 
  • Saksbehandling og administrativt arbeid knyttet til studieprogram og emne.