Mann som holder en presentasjon

LEAN forbedringsledelse

Etter- og vidareutdanning

Dette kurset er for deg som ønsker mer kunnskap om teori, metoder og ferdigheter innenfor fagområdet LEAN forbedringsledelse. Her vil du lære om utviklingen fra kvalitetsledelse til LEAN, og videre til senere års trender innen Agile, Scrum, robotisering og digitalisering.

Hvorfor studere LEAN forbedringsledelse?

Ved å studere LEAN forbedringsledelse vil du opparbeide deg kunnskap om de grunnleggende prinsippene og verktøyene innenfor Lean, som for eksempel:

 • kundeverdianalyse,
 • ståstedsanalyse
 • rotårsaksanalyse
 • verdistrømskartlegging (VSM)
 • utvikling av det visuelle ledelsessystemet og strategiledelse (Hoshin Kanri)
 • trender innen Agile og Scrum.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette kurset vil du lære de grunnleggende prinsippene for LEAN som forbedringsmetodikk, med fokus på kontinuerlig forbedring og flyt.

Du får også kjennskap til metodikk for problemløsing og samspill mellom kvalitet, kostnad og leveringsevne.

Les mer detaljert om hva du lærer i emneplanen

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Undervisning i form av forelesninger, individuelle øvelser, individuell veiledning og gruppearbeid og spill i klassen. Det forventes aktiv deltakelse av studenten på samlingene, i selvstudiegrupper og veiledningsaktiviteter.

Kurset består av tre helgesamlinger à 3 dager og en eksamenssamling på 2 dager, selvstudier og hjemmearbeid med to innleveringsoppgaver med presentasjoner i plenum;

Samling 1: Introduksjon og fundamentet i Lean - Problemløsning, kundeverdi og flytledelse.

Samling 2: Fordypning av Lean - Verktøy, metoder og Lean-spill.

Samling 3: Ledelse og videre utvikling av Lean - Lean speil, Ledelsesprinsipper, f.eks. Hoshinledelse og utviklingen videre utvikling ifra Lean, Lærende organisasjoner. Samlingen kan legges utenfor Bergen/HVL og inneholder et Virksomhetsbesøk.

Samling 4: Eksamenssamling - Presentasjoner og Prøve

Samlinger

Høsten 2023

Fysiske samlinger ved Campus Bergen. MRK 3. samling er torsdag-lørdag.

 1. samling: 
 • Fredag 25.08.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 26.08.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 27.08.23 kl. 09.00-14.00
 1. samling: 
 • Fredag 22.09.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 23.09.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 24.09.23 kl. 09.00-14.00
 1. samling:
 • Torsdag 26.10.23 kl. 16.15-20.00
 • Fredag 27.10.23 kl. 09.00-17.00
 • Lørdag 28.10.23 kl. 09.00-14.00

4. samling:

 • Fredag 24.11.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 25.11.23 kl. 09.00-17.00

Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Pensum

Informasjon om pensum kommer

Eksamensform

Prosjektoppgave, teller 60%

Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 40 %

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre etter- og videreutdanningstilbud