Mann som holder en presentasjon

LEAN forbedringsledelse

Etter- og vidareutdanning

Kurset skal gi studentene innføring i teori, metoder og ferdigheter innenfor fagområdet Lean forbedringsledelse. Det vil gi et grunnlag for tillemping av praksis i egen virksomhet.

Hovedfokus i kurset er grunnleggende prinsippene og verktøyene innenfor Lean som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, rotårsaksanalyse, verdistrømskartlegging (VSM), utvikling av det visuelle ledelsessystemet og strategiledelse (Hoshin Kanri).

Videre gir kurset innblikk i utviklingen fra kvalitetsledelse til Lean, og videre til senere års trender innen Agile og Scrum.

Kurset er samlingsbasert og er bygget opp rundt forelesninger, gruppeøvelser og individuelle oppgaver. 

Timeplan

Tre helgesamlingar på tre dagar og ein eksamenssamling på to dagar.

Samlinger hausten 2022
2. - 4. september
14. - 16. oktober
10. - 12. november
2. - 3. desember