LEAN forbedringsledelse

Etter- og vidareutdanning

Dette kurset er for deg som ønsker mer kunnskap om teori, metoder og ferdigheter innenfor fagområdet LEAN forbedringsledelse. Her vil du lære om utviklingen fra kvalitetsledelse til LEAN, og videre til senere års trender innen Agile, Scrum, robotisering og digitalisering.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Hvorfor studere LEAN forbedringsledelse?

  Ved å studere LEAN forbedringsledelse vil du opparbeide deg kunnskap om de grunnleggende prinsippene og verktøyene innenfor Lean, som for eksempel:

  • kundeverdianalyse,
  • ståstedsanalyse
  • rotårsaksanalyse
  • verdistrømskartlegging (VSM)
  • utvikling av det visuelle ledelsessystemet og strategiledelse (Hoshin Kanri)
  • trender innen Agile og Scrum.

  Hva lærer du?

  Ved å gjennomføre dette kurset vil du lære de grunnleggende prinsippene for LEAN som forbedringsmetodikk, med fokus på kontinuerlig forbedring og flyt.

  Du får også kjennskap til metodikk for problemløsing og samspill mellom kvalitet, kostnad og leveringsevne.

  Les mer detaljert om hva du lærer i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisning i form av forelesninger, individuelle øvelser, individuell veiledning og gruppearbeid og spill i klassen. Det forventes aktiv deltakelse av studenten på samlingene, i selvstudiegrupper og veiledningsaktiviteter.

  Kurset består av tre helgesamlinger à 3 dager og en eksamenssamling på 2 dager, selvstudier og hjemmearbeid med to innleveringsoppgaver med presentasjoner i plenum;

  Samling 1: Introduksjon og fundamentet i Lean - Problemløsning, kundeverdi og flytledelse.

  Samling 2: Fordypning av Lean - Verktøy, metoder og Lean-spill.

  Samling 3: Ledelse og videre utvikling av Lean - Lean speil, Ledelsesprinsipper, f.eks. Hoshinledelse og utviklingen videre utvikling ifra Lean, Lærende organisasjoner. Samlingen kan legges utenfor Bergen/HVL og inneholder et Virksomhetsbesøk.

  Samling 4: Eksamenssamling - Presentasjoner og Prøve

  Samlinger

  Samlinger høsten 2024

  Det blir fire fysiske helgesamlinger på HVL sin campus i Bergen.

  1. samling: 23. - 25. august

  • Fredag kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdag kl. 09:00 – 17:00 (med en time lunsj midt på dagen)
  • Søndag kl. 09:00 – 14:00

  2. samling: 20. - 22. september

  • Fredag kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdag kl. 09:00 – 17:00 (med en time lunsj midt på dagen)
  • Søndag kl. 09:00 – 14:00

  3. samling: 31. oktober - 2. november*

  • Torsdag kl. 16:00 – 20:00
  • Fredag kl. 09:00 – 17:00 (med en time lunsj midt på dagen)
  • Lørdag kl. 09:00 – 14:00

  4. samling: 29. - 30. november

  • Fredag kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdag kl. 09:00 – 17:00 (med en time lunsj midt på dagen)

  Du som student vil få servert et enkelt måltid fredag før kursstart, samt lunsj lørdag og søndag.

  Anbefalte forkunnskaper

  Ingen

  Pensum

  Informasjon om pensum kommer

  Eksamensform

  Prosjektoppgave, teller 60%

  Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 40 %

  Studieavgift og betaling

  Studieavgiften er Kr 42.900,-

  Inkludert i studieagiften er undervisning og eksamen. Enkelt servering fredager, lunsj lørdager og søndager er inkludert i denne avgiften.

  Medlemmer av FLT som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen via Addisco, får dekket alle utgifter. Disse søker direkte til FLT.

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre etter- og videreutdanningstilbud