Grønn sirkel med bærekraftsymboler.

Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Vidareutdanning på bachelornivå

Hva er sirkulærøkonomi og hvilke omstillinger må til for å endre utviklingen i økonomien i en bærekraftig retning? I dette kurset lærer du om sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Hvorfor studere bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering?

  I dag blir ca. 9 prosent av verdens ressurser gjenbrukt i økonomien. De resterende 91 % ender opp som avfall. En overgang til en sirkulærøkonomi vil kunne endre dette forholdet og redusere behovet for stadig uttak av ikke fornybare ressurser etter målet om bærekraftig utvikling.

  Hva lærer du? 

  Gjennom dette kurset vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig, vil kunne kreve. Du vil få mer kjennskap til bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi. Temaet sirkulære forretningsmodeller står sentralt og du vil få en innføring i hvordan bransjer og virksomheter kan omstille og/eller innovere i tråd med sirkulære prinsipper.

  Du finner mer informasjon i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Kurset er samlingsbasert, der du møter til undervisning ved Campus Bergen tre samlinger i løpet av semesteret.  

  I tillegg vil det være digital forelesing (synkront) med varighet på 90-120 min to timer mellom samling 1-2 og 2-3, samt digitale forelesninger (asynkront) i kombinasjon med digitale moduler. Case-eksempel, oppgaver og refleksjonsoppgaver, Podkast og video-materiell vil du også få tilgang til på kurset og jobbe i løpet av kurset 

  Obligatorisk læringsaktivitet 

  For å kunne avlegge eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

  • Gjennomført to gruppevis skriftlige innleveringer
  • Gjennomført minst en gruppevis muntlig/digital presentasjon

  Samlinger

  Samlinger høsten 2024

  Det blir tre fysiske helgesamlinger på HVL sin campus i Bergen, i tillegg til to digitale samlinger. 

  • 1. samling: 30. august - 1. september
  • 2. samling: 27. - 29. september
  • 3. samling: 08. - 10. november

  Tidspunkt for den enkelte samlingen:

  • Fredager kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdager kl. 09:00 – 17:00 (med en time lunsj midt på dagen)
  • Søndager kl. 09:00 – 14:00

  De to digitale samlingene vil være mellom samling 1-2 og 2-3, på ettermiddager og vare i 90-120 minutter. Dato og nøyaktig tidspunkt kommer.

  Du som student vil få servert et enkelt måltid fredag før kursstart, samt lunsj lørdag og søndag på samlingene i Bergen.

  Anbefalt forkunnskap

  Det er ingen krav til forkunnskaper.

  Pensum

  Informasjon om pensum kommer.

  Eksamensform

  En 90 minutters individuell flervalgsoppgave (teller 40%). Hjemmeeksamen.

  En gruppevis semesteroppgave (teller 60%): En skriftlig innlevering som også kan inkludere bidrag i form av for eksempel en video eller et bidrag i sosiale media.

  Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

  Studieavgift og betaling

  Studieavgiften er Kr 40.900,-

  Inkludert i studieagiften er undervisning og eksamen. Enkelt servering fredager, lunsj lørdager og søndager er inkludert i denne avgiften.

  Medlemmer av FLT som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen via Addisco, får dekket alle utgifter. Disse søker direkte til FLT.

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs