Grønn sirkel med bærekraftsymboler

Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Etter- og vidareutdanning

Hva er sirkulærøkonomi og hvilke omstillinger må til for å endre utviklingen i økonomien i en bærekraftig retning? I dette kurset lærer du om sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi.

Hvorfor studere bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering?

I dag blir ca. 9 prosent av verdens ressurser gjenbrukt i økonomien. De resterende 91 % ender opp som avfall. En overgang til en sirkulærøkonomi vil kunne endre dette forholdet og redusere behovet for stadig uttak av ikke fornybare ressurser etter målet om bærekraftig utvikling.

Hva lærer du? 

Gjennom dette kurset vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig, vil kunne kreve. Du vil få mer kjennskap til bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi. Temaet sirkulære forretningsmodeller står sentralt og du vil få en innføring i hvordan bransjer og virksomheter kan omstille og/eller innovere i tråd med sirkulære prinsipper.

Du finner mer informasjon i emneplanen

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Kurset er samlingsbasert, der du møter til undervisning ved Campus Bergen tre samlinger i løpet av semesteret.  

I tillegg vil det være digital forelesing (synkront) med varighet på 90-120 min to timer mellom samling 1-2 og 2-3, samt digitale forelesninger (asynkront) i kombinasjon med digitale moduler. Case-eksempel, oppgaver og refleksjonsoppgaver, Podkast og video-materiell vil du også få tilgang til på kurset og jobbe i løpet av kurset 

Obligatorisk læringsaktivitet 

For å kunne avlegge eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

 • Gjennomført to gruppevis skriftlige innleveringer
 • Gjennomført minst en gruppevis muntlig/digital presentasjon

Samlinger

Fysiske samlinger ved Campus Bergen 

 1. samling: 
 • Fredag 01.09.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 02.09.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 03.09.23 kl. 09.00-14.00
 1. samling: 
 • Fredag 29.09.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 30.09.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 01.10.23 kl. 09.00-14.00
 1. samling:
 • Fredag 03.11.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 04.11.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 05.11.23 kl. 09.00-14.00

De to digitale samlingene, mellom samling 1-2 og 2-3, vil være ettermiddager og vare i 90-120 minutter. Dato og nøyaktig tidspunkt kommer.  

Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

Anbefalt forkunnskap

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Pensum

Informasjon om pensum kommer.

Eksamensform

En 90 minutters individuell flervalgsoppgave (teller 40%). Hjemmeeksamen.

En gruppevis semesteroppgave (teller 60%): En skriftlig innlevering som også kan inkludere bidrag i form av for eksempel en video eller et bidrag i sosiale media.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Studieavgift og betaling

Medlemmer av FLT som omfattes av etter- og videreutdanningsordninga via Addisco, får dekket alle utgifter. Disse søker direkte til FLT.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs