Digital markedsføring og kommunikasjon | nettbasert

EtterOgVidereutdanning

Dette kurset skal gi en grunnleggende innføring i digital markedsføring, digital strategi og kommunikasjon på nett.

Nettstudium

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Det er mulig å delta på kursene uten å avlegge eksamen forså å motta studiepoeng. Da utstedes et kursbevis istedet. Ta kontakt med administrativ kontaktperson for en slik ordning.

  Om å søke opptak ved HVL

  Om å søke opptak til HVL

  Neste søknadsfrist og oppstartstidspunkt er ikke avklart. 

  Hvorfor studere digital markedsføring og kommunikasjon?

  Internett og utvikling av nye digitale teknologier og ressurser gir markedsførere tilgang til nye virkemidler, og gir nye utfordringer. Kurset gir kunnskap om hvilke muligheter og trusler denne utviklingen medfører og hvordan virksomhetens markedsføring kan tilpasses denne utviklingen for å skape verdi for kunder, virksomhet og samfunn.

  Å skape resultater innen markedsføring og kommunikasjon innebærer i stadig større grad at man tar i bruk digitale kanaler i form av websider, digital annonsering, sosiale media, mobilmarkedsføring og kampanjer.

  Dette kurset skal gi en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder, kunders beslutningsreise, nye digitale kontaktpunkt både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger.

  Formålet er å gi kunnskap og innsikt i hva digital markedsføring innebærer, digital strategi, operativ iverksetting av digitale virkemidler i markedsføring, digitale mediekanaler samt analyse av effekter.

  Også tema knyttet til «sirkulære forretningsmodeller» «sirkulær økonomi / delings-økonomi» og såkalt «Grønn markedsføring» vil bli analysert i forbindelse med digital markedsføring. Å kunne formidle og overbevise om at vi lever i en verden med knappe ressurser, og at en del av løsningen kan være å holde ressursene lengst mulig i kretsløpet er en viktig del av det å drive med renovasjon. For å kunne få dette til må en kjenne grunnleggende prinsipper for markedsføring, samt å kjenne til nye digitale og sosiale kanaler, språket som brukes der og hvilke bruker som engasjeres av de ulike kanalene.

  Gjennom kundereisen legger kundene igjen digitale spor, disse sporene må man kjenne til og bruke med omhu slik at man både ivaretar personvernet og får godt beslutningsgrunnlag for valg av innhold og kanal i markedskommunikasjonen. Det mest engasjerende innholdet trenger heller ikke å komme fra markedsavdelingen, det kan komme fra alle deler av virksomheten så lenge en trener opp et øye for godt innhold.

  Målgruppe

  For personer med tilknytning eller interesse for renovasjons- og gjennvinningsbransjen.

  Organisering og undervisningsmetoder

  Kurset gjennomføres som et nettkurs med en blanding av synkrone og asynkrone digitale økter. Studentene skal gjennom kurset lære gjennom spillbaserte læringsoppgaver, diskusjonsoppgaver og quiz. Læremateriellet vil bestå av bøker, artikler, videoer og podkaster.

  Dette kurset inngår i kurspakken "Digital kompetanse for renovasjon og gjenvinningsbransjen" hvor HVL og UiB tilbyr 4 kurs innen digital kompetanse.