To menn ser på et ark og prater sammen.

Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen

EtterOgVidereutdanning

Denne kurspakken er for deg som jobber i renovasjon- og gjenvinningsbransjen, og ønsker å heve din digitale kompetanse. Sammen skal vi bygge framtidens smarte byer gjennom strategisk forretningsutvikling og forståelse av digitale prosesser.

Nettstudium

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og realkompetanse

  Du kan søke opptak både med bakgrunn i generell studiekompetanse og realkompetanse.

  Søke opptak:
  Du søker ett og ett kurs via denne siden som leder deg direkte til påmelding.

  Om å søke opptak ved HVL

  Om å søke opptak til HVL

  Om kurspakken

  Vi lever på en planet med et sterkt press på ressurser. Innen renovasjon og gjenvinning ligger store muligheter, og et stort ansvar, for å holde ressurser i kretsløpet lengst mulig. Denne kurspakken vil heve din digitale kompetanse og gi deg evenen til å tilpasse deg nye verktøy og teknologier. 

  Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen tilbyr 4 kurs à 7,5 studiepoeng. Alle kursene er digitale og vil gå over 10 uker på nett.

  Målgruppe

  Kursene passer for deg som jobber med innovasjon- og digitaliseringsprosesser med vekt på en mer bærekraftig utvikling, gjerne som leder, eller er teknisk administrativ ansatt i avfall- og gjenvinningsbransjen.

  Kursene kan også passe for deg som har en annen stilling i bransjen, eller som jobber med gjenvinning og bærekraft i andre bransjer, for eksempel i byggebransjen.

  Permitterte og arbeidsledige fra bransjen, kan også søke på kursene.

  Undervisningsmetoder og vurderingsform

  Det vil være noen digitale samlinger i sanntid, der du vil møte både foreleser og medstudenter. I tillegg vil du ha tilgang til forhåndsinnspilte videoer med presentasjon av fagstoff i læringsplatformen Canvas, som du kan se på når det passer deg.

  I løpet av kursene vil virkemidler som refleksjonsoppgaver og flervalgsspørsmål brukes. Kursene avsluttes med individuelle eller gruppebaserte semsesteroppgaver, og/eller skriftlig digital eksamen. 

  Bakgrunn

  Kurspakken er uviklet i et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap), Avfall Norge, RfD (Renovasjonsselskapet for Drammen). Kursene er finansiert fra HK-dir via Bransjeprogrammet for avfall- og gjennvinning.