Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen

Etter- og vidareutdanning

Denne kurspakken er for deg som vil bygge fremtidens smarte byer gjennom strategisk forretningsutvikling og forståelse av digitale prosesser til nytte for renovasjons- og gjennvinningsbransjen i Norge

Vi lever på en planet med et sterkt press på ressurser. Innen renovasjon og gjenvinning ligger store muligheter, og et stort ansvar, for å holde ressurser i kretsløpet lengst mulig. Kursene har som grunnleggende premiss å bruke digitale teknologier for å nå også dette målet. Innsamling og bruk av data om ressursene våre er essensielt for en bærekraftig og sirkulær fremtid. Den digitale transformasjonen gjør at mange kan forvente seg endrede arbeidsoppgaver og jobbsituasjon fremover. Dette medfører uante muligheter.

Læringsutbytte

Kursene har som formål å gjøre studentene i stand til å se mulighetene som kan finnes ved å presentere både transformasjonen og nye digitale teknologier som relevante verktøy i en arbeidssituasjon. På den måten håper vi at ansatte på alle nivå kan se mulighetsrommet for forbedring av arbeidssituasjonen, og sin egen plass i fremtidens arbeidsliv.

Bakgrunn

Kurspakken er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap), Avfall Norge, RfD (Renovasjonsselskapet for Drammen) og Turbo Tape Games. 

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Organisering og undervisningsmetoder

Tilsammen tilbyr Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen 7 kurs à 7,5 studiepoeng. Generelt vil kursene gå over 10 uker på nett. Det vil være noen synkrone digitale samlinger, i tillegg til asynkrone videoer og podkaster med presentasjon og diskusjon av fagstoff. I løpet av kursene vil virkemidler som refleksjonsoppgaver og flervalgsspørsmål brukes, i tillegg til spillbaserte læringsopplevelser utviklet av Turbo Tape Games. Kursene avsluttes med individuelle eller gruppebaserte semsesteroppgaver, og/eller skriftlig digital eksamen. 

Kurspakken

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!

Hilde Albertine Gjertsen
Prosjektkoordinator
Telefon: +47 52 70 28 51 / 982 95 145
E-post: hagj@hvl.no

Jorunn Viken
Prosjektleder
Universitetet i Bergen
Telefon: +47 901 31 832
E-post: jorunn.viken@uib.no