Studierettleiing teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om utdanningsplanar, permisjon, tilrettelegging av studiesituasjon, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Studierettleiarane i Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap (FTMS) er ikkje enno reorganisert etter samanslåinga av fakulteta FIN og FØS 1. januar 2024. Inntil vidare, er studierettleiarane organisert etter gamle strukturar:

Kva vil du vite meir om?