Studierettleiing for ingeniør og naturvitskap

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om utdanningsplanar, permisjon, tilrettelegging av studiesituasjon, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Få rettleiing på din campus

Campus Bergen

Du finn oss på veiledningsrom M118 i K2.

Book samtale med studierettleiar her

 

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar løyse via e-post, og du får raskt svar: FIN-studierettleiar@hvl.no

 

 

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Tilrettelegging i studiesituasjonen
 • Permisjon
 • Reglement
 • Godkjenning av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogram ved fakultetet
 • Utveksling

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål. Du kan òg spørje chatboten vår, Mime.

Vi er her for deg!

 
Studentrådgivinga i Bergen

Campus Haugesund

Vi er her for deg! Studierettleiar er tilgjengeleg for samtalar på campus eller via videomøte.

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, emneval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FIN-studierettleiar@hvl.no. Der kan du òg bestille tid til ein samtale, dersom du ønskjer det.

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet
 • Utveksling

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg kontaktperson som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Campus Førde

Vi er her for deg! Studierettleiar er tilgjengeleg for samtalar på campus eller via videomøte.

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, emneval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FIN-studierettleiar@hvl.no. Der kan du òg bestille tid til ein samtale, dersom du ønskjer det.

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet
 • Utveksling

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg kontaktperson som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Campus Sogndal

Kva vil du vite meir om?