Studierettleiing for ingeniør og naturvitskap

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Få rettleiing på din campus

Campus Bergen

Du finn oss på veiledningsrom M118 i K2.

Veke 33–35 blir det drop-in rettleiing. Du kan booke time frå veke 36. 

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FIN-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

 • Måndag kl. 12.00-14.00 (drop-in)
 • Tysdag kl. 12.00-14.00
 • Onsdag kl. 12.00-14.00
 • Torsdag kl. 12.00-14.00 (drop-in, utveksling)
Bestill time for rettleiing

 

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet
 • Utveksling

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Vi er her for deg!

 
Studentrådgivinga i Bergen

Campus Haugesund

Vi er her for deg! Studierettleiar er tilgjengeleg for samtalar på campus eller via videomøte.

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, emneval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FIN-studierettleiar@hvl.no. Der kan du òg bestille tid til ein samtale, dersom du ønskjer det.

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet
 • Utveksling

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg kontaktperson som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Campus Førde

Vi er her for deg! Studierettleiar er tilgjengeleg for samtalar på campus eller via videomøte.

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, emneval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FIN-studierettleiar@hvl.no. Der kan du òg bestille tid til ein samtale, dersom du ønskjer det.

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet
 • Utveksling

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg kontaktperson som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Campus Sogndal

Kva vil du vite meir om?