Velkommen som ny student!

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Det blir fysisk oppmøte for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar.

Vi startar opp 10. august

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er studiestart måndag 10. august. Deltids-, master- og vidareutdanningar kan ha oppstart ein annan dag. Om du ikkje er førsteårsstudent, får du informasjon om tid og stad for oppstart i timeplanen

Omsynet til smittevern gjer at vi legg opp til ein hybrid haust med god sosial distansering, på same tid som vi legg til rette for fysisk frammøte og studentaktivitet på campus. For å unngå trengsel på oppstartsdagen 10. august, ber vi om at nye studentar møter opp innanfor ulike intervall:

Ingeniør:
Møt opp mellom kl. 09.15–09.30 ved oppmerka område utanfor hovudinngangen til campus Haugesund (Bjørnsonsgt. 45). Herfrå går vi samla til dei ulike romma vi skal bruke.

Sjekk óg ut FIN start, som er oppstartsprogrammet til Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN).

Nautikk:
Møt opp i Sørhauggata 100 mellom kl. 09.00–09.30. Sjølve programmet startar kl. 09.30.

Sjukepleiar:
A-, B- og C-klassene møter mellom kl. 08.45–09.00 ved oppmerka område utanfor sideinngang til campus Haugesund, nordvestre hjørne av HVL-bygget. Herfrå går vi samla til de ulike romma vi skal bruke.

D-, E- og F-klassene møter mellom kl. 11.45–12.00 ved oppmerka område utanfor sideinngang til campus Haugesund, nordvestre hjørne av HVL-bygget. Herfrå går vi samla til dei ulike romma vi skal bruke.

Økonomi og adminstrasjon:
Møt opp ved oppmerka område utanfor hovudinngangen til campus Haugesund (Bjørnsonsgt. 45). Herfrå går vi samla til rommet vi skal bruke.

09.00–09.30: Bachelor i økonomi og administrasjon DELTID
10.00–10.45: Bachelor i økonomi og administrasjon FULLTID om etternamnet ditt startar på A–0
11.00–11.45: Bachelor i økonomi og administrasjon FULLTID om etternamnet ditt startar på P–Å
12.00–13.00: Master of Science in Business

Det blir enkel servering om lag to timar etter frammøtetidspunktet ditt.

På oppstartsdagen blir alle som ønsker det delt inn i faddergrupper og får utdelt fadderband. Sjekk ut fadderprogrammet i Haugesund!

Registrer deg oppstartsdagen

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Du vil få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode, og du gjer registreringa  på hvl.no/reg.

Har du fått studieplass gjennom Samordna opptak må du registrere deg måndag 10. august innan kl. 16.00. Du får tilsendt oppmøtekoden på SMS måndag morgon. Dersom du har fått plass i det lokale opptaket får du tilsendt SMS same dag som du startar på studiet, og du må registrere deg innan kl. 16.00 denne dagen.

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Oppstart av undervisning

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising. Sjekk timeplanen din for å finne ut kva tid undervisninga startar opp.

Student på master- eller vidareutdanning?

Deltids-, master- og vidareutdanningar kan ha oppstart ein annan dag enn 10. august: