Velkommen som ny student ved HVL i Haugesund!

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Det blir fysisk oppmøte for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar.

Vi startar opp 16. august

Måndag 16. august tek vi i Haugesund i mot alle studentar som er tekne opp på bachelorstudium via Samordna opptak. (Om du ikkje er førsteårsstudent, får du informasjon om tid og stad for oppstart i timeplanen.) 

Gruppene fordeler seg slik:

 • Bachelor i ingeniør møter opp kl. 09:30 inne på campus Haugesund
 • Bachelor i sykepleie (inkl. desentralisert) møter opp i Festiviteten kl. 10:00
 • Bachelor i Vernepleie møter opp i Festiviteten kl. 10:00
 • Bachelor i Nautikk møter opp i Sørhauggatan 100 kl: 10:00
 • Bachelor i Økonomi og administrasjon møter opp inne på campus Haugesund kl. 12:00 og kl. 13:00 Du vil få informasjon på e-post i august om kva gruppe du er i.

Program for oppstartsdagen

 • Opningsseremoni og opprop i klasserom
 • Presentasjon frå fag
 • Det blir servering av mat
 • Informasjon om Fadderprogram

Student på master- eller vidareutdanning?

Masterprogram, vidareutdanningar og PPU kan ha oppstart ein annan dag enn 16. august. Her finn du oppstartsinformasjon for desse utdanningane:

Oppstartsinformasjon for masterutdanningar

Oppstartsinformasjon for PPU, årsstudium, halvtårsstudium og vidareutdanning

Registrer deg oppstartsdagen

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Du vil få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode, og du må registrere deg innan kl. 16.00 same dag som du får SMS.

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Oppstartsveke og fadderprogram

På oppstartdagen blir alle som vil, delt inn i faddergrupper og får utdelt fadderband. Det blir fadderaktivitetar heile veka! Nærare informasjon kjem.

Tysdag 17.8

 • Fag har ansvar fram til 15.00 Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
 • Pop-up bokhandel på campus
 • Fadderarrangement ettermiddag/kveld. Meir informasjon kjem.

Onsdag 18.8

 • Fag har ansvar fram til 15.00 Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
 • Pop-up bokhandel på campus
 • Fadderarrangement ettermiddag/kveld. Meir informasjon kjem.

Torsdag 19.8

 • Fagmiljø Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
 • Pop-up bokhandel på campus
 • Fellesaktivitetar/God Start
 • Fadderaktiviteter

Fredag 20.8

 • Fagmiljø Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
 • Fellesaktivitetar/God Start
 • Fadderaktiviteter

Oppstart av undervisning

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising. Sjekk timeplanen din for å finne ut kva tid undervisninga startar opp.

Pensum

Du vil få høve til å skaffe deg pensum ved ein pop up bokhandel på campus.

Pop-up bokhandelen er på campus tysdag, onsdag og torsdag.

NB! Berre kortbetaling gjeld på pop-up bokhandelen.

Pensum kan i tillegg lånast frå biblioteket på campus.

Koronavaksine for studentar

Studentar i Haugesund kommune som er folkeregistrerte i ein annan kommune, vil få tilbod om koronavaksine her dersom dei ønskjer det.

Det du som student må gjere:
Registrer deg på Haugesund kommune si nettside under «Vaksineregistrering».

Det er viktig at du som student takkar nei til tilbod om dose 2 frå heimkommunen din, dersom du vel å få dose 2 i Haugesund kommune.

FHI oppfordrar alle studentar til å nytte seg av tilbod om 1. dose koronavaksine i heimkommunen sin, sjølv om det betyr at ein må reise.