Velkommen som ny student

Vi ønskjer nye studentar velkommen til studiestart ved campus Haugesund!

For grunnutdanningsstudentar er studiestart for hausten 2019 måndag 12. august. Deltids-, master-, vidareutdanningar og enkeltemne kan ha oppstart ein annan dag.

Opning av studieåret 12. august

Oppstarten finn stad på Festiviteten i Haugesund:

  • kl. 09.00–10.00: Registrering like innanfor hovudinngang i Festiviteten
  • kl. 10.00–11.00: Opningsseremoni for alle nye studentar
  • kl. 11.15–13.00: Møte med studieretningane inne på campus Haugesund
  • frå kl. 13.00: Fadderprogram

Oppmøteregistrering

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august. Alle som har fått opptak til hausten 2019 må møte til registreringa. Dette gjeld også deg som har tatt utdanning ved HVL tidlegare. 

Ta med legitimasjon til registreringa. Har du fått opptak til studium med krav om politiattest? Du kan levere politiattesten ved registreringa.

Viss du har ein god grunn til ikkje å møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Møter du ikkje til registering uten godkjent fråvær, mister du studieplassen din.

Student på master-, deltid-, vidareutdanning eller enkeltemne?

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Studentkort

Melding kjem på Canvas når studentkortet ditt er klart, og du kan hente det i Servicetorget på campus. Ta med kvittering på betalt semesteravgift og ID med bilde. Fram til studentkortet er klart, kan du laste ned studentbevisappen om du treng bevis for å få bussrabatt m.m.