Studiestart for forkurs, realfagskurs, vidareutdanning, PPU eller årsstudium

Skal du ta fatt på forkurs, realfagskurs, vidareutdanning, PPU eller årsstudium ved HVL hausten 2024? Her finn du informasjon om oppstart for ditt studium.

Oppstartsregistrering

Nokre utdanningar har ventelister. Då treng vi ein stadfesting frå deg ved studiestart, at du har tenkt å starte på utdanninga. Slik at vi kan gi plassen vidare om du har ombestemt deg. Du vil få meir informasjon om dette.

Tid for oppmøte

Vi legg løpande ut informasjon om oppstarten per studieprogram. Her finn du oppstartsinformasjon til deg som skal ta utdanning ved:

Bergen

Forkurs, realfagskurs og fagskole

 • Forkurs til ingeniørutdanning v/Metis Privatistskole (om forkurset i Bergen)
  • Oppstart fadderveke: 12.08.2024 
  • Oppstart undervisning: 19.08.2024, Lars Hilles gate 17 A, første etasje
 • Forkurs | nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 26.08.2024 kl. 09.00 på rom M207
 • Realfagskurs | nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 26.08.2024 kl. 09.00 på rom M207
 • Yrkesdykking 
  • Oppstart: 12.08.2024, Skålevikveien 60, Loddefjord

Helse- og sosialfag 

 • Arbeidsdeltakelse - vurdering og tiltak
  • Oppstart: 18.09.2024
 • E-helse
  • Oppstart: 28.08.2024
 • Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning
  • Oppstart: 09.09.2024
 • Gottman parterapimetode
  • Oppstart: 04.09.2024
 • Helse- og velferdsforvaltning
  • Oppstart: 13.08.2024
 • Kulturell kompetanse i relasjonsarbeid
  • Oppstart: 18.11.2024
 • Omsorgens kostnader – forebygging av utbrenthet
  • Oppstart: 17.10.2024 kl. 9
 • Pedagogisk veiledning
  • Oppstart: 27.08.2024
 • Relasjonelle samtaler med barn og ungdom
  • Oppstart: 11.11.2024
 • Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner
  • Oppstart: 04.10.2024
 • Vurdering av barnets beste
  • Oppstart: 11.09.2024

Lærar og barnehagelærar

 • Andrespråkspedagogikk 1
  • Oppstart: 19.08.2024
 • Barns språkutvikling og språklæring
  • Oppstart: 04.09.2024
 • Engelsk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: 29.08.2024
 • Fysisk og motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
  • Oppstart: 10.09.2024 kl. 9
 • Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring
  • Oppstart: 10.09.2024 kl. 10
 • Karriereveiledning
  • Oppstart: 28.08.2024 kl. 15, digitalt
 • Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen
  • Oppstart: 04.09.2024 kl. 12
 • Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa
  • Oppstart: 28.08.2024 kl. 14.15
 • PPU for yrkesfag (deltid)
  • Første samling: 5.-6. september 2024
 • Produksjon for scene
  • Oppstart: 28.08.2024 kl.15, digitalt
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole
  • Oppstart: 22.08.2024
 • Tekstilkultur 1
  • Oppstart: 30.08.2024 kl. 16.15
 • Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen
  • Oppstart: 05.09.2024
 • Levende sakprosa
  • Oppstart: 28.08.2024 kl. 12
 • Mat og helse 1, 1.-10. trinn
  • Oppstart: 05.09.2024 kl. 9
 • Naturfag 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: 28.08.2024
 • Naturfag 2,  1.-7. trinn
  • Oppstart: 29.08.2024
 • Samfunnsutfordringer og livskvalitet
  • Oppstart: 24.10.2024 kl. 10
 • Spesialpedagogikk 2, 1-10 trinn
  • Oppstart: 09.09.2024 kl. 10.15
 • Uteundervisning for utforskertrang, 1.-10. trinn
  • Oppstart: 16.09.2024 kl. 8.15
 • Veilederutdanning (skole og barnehage)
  • Oppstart: 02.09.2024 kl. 12.15
 • Veiledning for praksislærere i barnehagen
  • Oppstart: 21.08.2024
 • Vurderingspraksis og læreplanforståelse
  • Oppstart: 09.09.2024 kl 09.15
 • Tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper
  • Oppstart: 18.09.2024 kl. 09.15

Tolking

 • Fjerntolking
  • Oppstart: 06.09.2025 kl. 11.15
 • Norsk tegnspråk 1 | 1.-13. trinn
  • Oppstart: 09.09.2024
 • Norsk tegnspråk 2 | 1.-13. trinn
  • Oppstart: 04.09.2024 ved NTNU i Trondheim
 • Tolking i offentleg sektor
  • Oppstart: 01.09.2024

Økonomi og leiing

 • Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering
  • Oppstart: 30.08.2024 kl. 16.00
 • Coaching som ledelsesverktøy
  • Oppstart: 23.08.2024 kl. 16.00
 • Digital strategi og forretningsforståelse
  • Oppstart: 30.08.2024 kl. 16.00
 • Digital økonomi og ledelse | årsstudium
  • Oppstart: 12.08.2024
 • Logistikk
  • Oppstart: 12.08.2024
 • Innovasjon og endringsledelse
  • Oppstart: 23.08.2024 kl. 16
 • LEAN forbedringsledelse
  • Oppstart: 23.08.2024 kl. 16
 • Markedsføring
  • Oppstart: 30.08.2024 kl. 16.00

Førde

Forkurs og realfagskurs til ingeniør

 • Forkurs | nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 26.08.2024 kl. 09.00, rom Fanaråken
 • Realfagskurs | nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 26.08.2024 kl. 09.00, rom Fanaråken

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk veiledning
  • Oppstart: 27.08.2024

Haugesund

Forkurs og realfagskurs til ingeniør

 • Forkurs | nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 26.08.2024 kl. 09.00, Auditorium D
 • Realfagskurs | nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 26.08.2024 kl. 09.00, Auditorium D

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk veiledning
  • Oppstart: 27.08.2024
 • Pleie og behandling av ikkje-helande sår
  • Oppstart: 02.09.2024
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
  • Oppstart: kjem

Maritim utdanning

 • Innføring i fysisk helserisiko i maritim næring
  • Digital oppstart og fysiske samlingsdagar på campus 2. og 3. oktober 2024.
 • Innføring i risikoforståelse av kjemikalier om bord på skip
  • Digital oppstart og fysiske samlingsdager på campus 11. og 12. september 2024.

Lærar og barnehagelærar

 • Ledelse av utviklings- og endringsarbeid | modulbasert
  • Oppstart: kjem
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
  • Oppstart: 12.09.2024

Økonomi og leiing

 • Bærekraftig forretningsutvikling
  • Oppstart: kjem
 • Økonomiforståelse for styremedlemmer
  • Oppstart: 30.10.2024

Sogndal

Helse- og sosialfag

 • Aktiv omsorg
  • Oppstart: 29.08.23
 • Rusproblematikk og rusarbeid
  • Oppstart: 29.08.23

Idrett, friluftsliv, reiseliv og folkehelse

 • From Mountain to Fjord
  • Oppstart: 05.08.2024 kl. 9.
 • Idrett og trening | årsstudium
  • Oppstart: 12.08.2024
 • Jus | årsstudium
  • Oppstar: 12.08.2024
 • Outdoor Education and Nordic Friluftsliv
  • Oppstart: kjem
 • Personleg trenar | årsstudium
  • Oppstart: 12.08.2024
 • Reiselivsledelse | årsstudium
  • Oppstart: 12.08.2024

Lærar og barnehagelærar

 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole, emne 1
  • Oppstart: 22.08.2024
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i lærerutdanningsbarnehage
  • Oppstar: kjem
 • PPU for allmenne fag
  • Oppstart heiltid: kjem
  • Første samling deltid: 4.- 6. september 2024
 • PPU for yrkesfag
  • Første samling deltid: 18.-19. september 2024

 

 • Spesialpedagogikk i barnehagen
  • Oppstart: 02.09.2024
 •  

Natur og klima

 • Berekraftig klimatilpassing i arealplanlegging
  • Oppstart: kjem
 • Overvaking av ustabile fjellsider
  • Oppstart: 03.06.2024

Økonomi og leiing

 • Forkurs i matematikk. Oppstart: 07.08.23 kl. 10.15 i Auditorium Sognefjorden (F300) i Fossbygget. 

Stord

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk veiledning:
  • Oppstart: 27.08.2024
 • Tverrfaglig utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge:
  • Oppstart: veke 36 2024

Praktisk-pedagogisk utdanning og andre årsstudium

 • PPU for allmenne fag (deltid)
  • Oppstart:
   • digitalt oppstartsmøte 
   • Første samling: 4.- 6. september 2024
 • PPU for yrkesfag (deltid)
  • Oppstart:
   • Digitalt oppstartsmøte
   • Første samling: 5.-6. september
 • Årseining i kunst og handverk: 
  • Oppstart: 12.08.2024
 • Årseining i musikk: 
 • Årseining i kroppsøving og idrettsfag:
  • Oppstart: 12.08.2024

Skule og barnehage

 • Fjords and glaciers (halvtårseining): 
  • Oppstart: 05.08.2024
 • Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen:
  • Oppstart: 02.09.24
 •  

Andre lokasjonar

Skal du starte på eit nettstudium? Då finn du informasjon om oppstart her.