Oppstart for korte studieprogram

Informasjon om etter- og vidareutdanning, årsstudium og halvtårsstudium hausten 2020.

Registrer deg oppstartsdagen!

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. 

Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Same morgon som utdanninga startar opp, får du tilsendt ein SMS med ein oppmøtekode. Du må gjere registreringa på hvl.no/reg innan kl. 16.00 denne dagen.

Oppstartsinformasjon til deg som skal ta utdanning innan:

Helse- og sosialvitskap

Ingeniør- og naturvitskap

  • Dykkardanning, Bergen10. august kl. 10.00, Skålevikveien 60 i Loddefjord
  • Forkurs til ingeniørutdanning, Bergen: veke 34. Om du vil, kan du delta på fadderopplegget ved HVL frå veke 33
  • Realfagskurs, Bergen: veke 34. Om du vil, kan du delta på fadderopplegget ved HVL frå veke 33

Lærarutdanning, kultur og idrett

Kompetanse for framtidas barnehage:

Kompetanse for kvalitet:

Yrkesfaglærarløftet:

Økonomi og samfunnsvitskap