Studiestart for forkurs, realfagskurs, vidareutdanning, PPU eller årsstudium

Skal du ta fatt på forkurs, realfagskurs, vidareutdanning, PPU eller årsstudium ved HVL hausten 2023? Her finn du informasjon om oppstart for ditt studium.

Oppstartsregistrering

Har du fått studieplassen via det lokale opptaket vårt (Søknadsweb), gjeld semesterregistrering som registrering av oppmøte. Du får ein pin-kode på SMS frå oss når du kan registrere deg.

Dersom du har fått studieplassen din via Samordna opptak, er det i tillegg obligatorisk å registrere oppmøte digitalt på oppstartsdagen. Skal du registrere oppmøte digitalt, vil du få SMS med ein kode og ei lenke for registrering 11. august. Du må registrere deg innan kl. 15.00 den 14. august.

Skal du starte på ei utdanning med eigenbetaling (kursavgift) eller finansiering frå Utdanningsdirektoratet, eller eit oppdragsstudium, treng du ikkje registrere deg ved oppstart og vil ikkje få SMS om dette. Det same gjeld dersom oppstartsdato er etter 1. september.

Har du ikkje norsk mobilnummer? Dersom du ikkje har norsk mobilnummer vil du få informasjon på e-post. Det vert sendt til e-postadressa du brukte i søknaden din. 

 

Tid for oppmøte

Vi legg løpande ut informasjon om oppstarten per studieprogram. Her finn du oppstartsinformasjon til deg som skal ta utdanning ved:

Bergen

Forkurs, realfagskurs og fagskole

 • Dykkarutdanning (Skålevikveien 60, Loddefjord)
  • Oppstart: 14. august 
 • Forkurs til ingeniørutdanning v/Metis Privatistskole, om forkurset i Bergen.
  • Oppstart fadderveke: 14. august kl 10.30 på rom M207. 
  • Oppstart undervisning: 21. august  
 • Forkurs til ingeniørutdanning, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 28. august kl. 09.00 på rom M207
 • Realfagskurs, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 28. august kl. 09.00 på rom M207

Helse- og sosialfag 

 • E-helse
  • Oppstart: 14.08.23
 • Familieterapi og nettverksarbeid (vidareutdanning)
  • Oppstart: kjem
 • Gastrosjuepleie (vidareutdanning)
  • Oppstart: 04.09.2023 klokka 10.15
 • Helse- og velferdsforvaltning
  • Oppstart: 15.08.23
 • Infeksjonssjukepleie og smittevern (vidareutdanning)
  • Oppstart: 04.09.2023 klokka 10.15
 • Klinisk rettsmedisin for sjukepleiere (vidareutdanning)
  • Oppstart: 04.09.23 klokka 10.15
 • Lungesjukepleie (vidareutdanning)
  • Oppstart: 04.09.23 klokka 10.15
 • Nevrosjukepleie (vidareutdanning)
  • Oppstart: 04.09.23 klokka 10.15
 • Pedagogisk rettleiing - innføring
  • Oppstart: 29.08.23
 • Årsstudium i Personlig trenar 
  • Oppstart: 29.08.23
 • Relasjonelt arbeid i organisasjonar (vidareutdanning)
  • Oppstart: kjem
 • Stomi- og kontinenssjukepleie (vidareutdanning)
  • Oppstart: 04.09.23 klokka 10.15
 • Uroterapi (vidareutdanning)
  • Oppstart: 04.09.23 klokka 10.15
 • Vurdering av barnets beste
  • Oppstart: 06.09.23
 • Frittståande emne innan familieterapi/relasjonelt arbeid:
  • Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler - oppstart: 02.10.2023
  • Kulturell kompetanse i relasjonsarbeid - oppstart: kjem
    
  • Omsorgens kostnader - oppstart: 19.10.2023
  • Relasjonelle samtaler med barn og ungdom - oppstart: 13.11.2023
  • Systemisk grunnlagsteori - oppstart: 
  • Systemisk og narrativ veiledning - oppstart: 25.09.2023
  • Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner - oppstart: 04.10.2023

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

 • PPU for yrkesfag (deltid)
  • Oppstart:
   • Digitalt oppstartsmøte: kjem
   • Første samling: 31. august-1. september

 

Skule og barnehage

 • Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring
  • Oppstart: kjem
 •  Karriereveiledning
  • Oppstart: 30.august - digital kl. 15.00 - 18.00
 • Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa
  • Oppstart: 30.august
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole, emne 1
  • Oppstart: 30.august
 • Tekstilkultur, Bergen/Voss
  • Oppstart: 1.september (Bergen)

 

Tolking

 • Tolking i offentleg sektor
  • Oppstart: 1.september
 • Skjermtolking
  • Oppstart: uke 36 (8.september med fysisk oppmøte på campus Bergen)

   Fredager klokken 11.15 – 17.00.
   Lørdager klokken 09.00 – 15.00.

    

 

Utdanningar finansiert av Udir

 • Barns språkutvikling og språklæring
  • Oppstart: kjem
 • Andrespråkspedagogikk 1
  • Oppstart: kjem
 • Engelsk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Fysisk og motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
  • Oppstart: kjem
 • Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen
  • Oppstart: kjem
 • Mat og helse 1, 1.-10. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Matematikk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Matematikk 1, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Matematikk 2, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Naturfag 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Naturfag 2,  1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Norsk 1, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Norsk tegnspråk 1, 1.-13. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Spesialpedagogikk 2, 1-10 trinn
  • Oppstart: kjem
 • Uteundervisning for utforskertrang, 1.-10. trinn
  • Oppstart: kjem
 • Veilederutdanning (skole)
  • Oppstart: kjem
 • Veilederutdanning (barnehage)
  • Oppstart: kjem
 • Veiledning for praksislærere i barnehagen
  • Oppstart: kjem
 • Vurderingspraksis og læreplanforståelse
  • Oppstart: kjem
 • Tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper
  • Oppstart: kjem

 

Økonomi og innovasjon

 • Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering
  • Oppstart: 01.09.23 klokka 16.15, lett servering  og utdeling av bøker fra 15.30.
 • Coaching som ledelsesverktøy
  • Oppstart: 25.08.23 klokka 16.15, lett servering  og utdeling av bøker fra 15.30.
 • Digital strategi og forretningsforståelse
  • Oppstart: 25.08.23 klokka 16.15, lett servering  og utdeling av bøker fra 15.30.
 • Logistikk
  • Oppstart: kjem
 • Hydrogenteknologi I
  • Oppstart: kjem
 • Innføring i hydrogen
  • Oppstart: kjem
 • Innovasjon og endringsledelse
  • Oppstart: 01.09.23 klokka 16.15, lett servering  og utdeling av bøker fra 15.30.
 • LEAN forbedringsledelse
  • Oppstart: 25.08.23 klokka 16.15, lett servering  og utdeling av bøker fra 15.30.
 • Markedsføring
  • Oppstart: 25.08.23 klokka 16.15, lett servering  og utdeling av bøker fra 15.30.

Førde

Forkurs og realfagskurs til ingeniør

 • Forkurs til ingeniørutdanning, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 28. august kl. 09.00, rom Hornelen
 • Realfagskurs, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 28. august kl. 09.00, rom Hornelen

 

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk rettleiing - innføring
  • Oppstart: 05.09.2023
 • Tverrfagleg psykososialt arbeid med barn og unge
  • Oppstart: 26.09.2023

Haugesund

Forkurs og realfagskurs til ingeniør

 • Forkurs til ingeniørutdanning, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 28. august kl. 09.00 i Auditorium D
 • Realfagskurs, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 28. august kl. 09.00 i Auditorium D

 

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk rettleiing - innføring
  • Oppstart: 29.08.2023
 • Pleie og behandling av ikkje-helande sår
  • Oppstart: 04.09.2023
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
  • Oppstart: 05.09.2023

 

Utdanningsleiing

 • Ledelse av utviklings- og endringsarbeid - modulbasert
  • Oppstart: kjem
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
  • Oppstart: kjem

 

Økonomi og innovasjon

 • Bærekraftig forretningsutvikling
  • Oppstart: 06.09.2023

Sogndal

Økonomi og administrasjon og eiendomsmegling

 • Forkurs i matematikk. Oppstart: 07.08.23 kl. 10.15 i Auditorium Sognefjorden (F300) i Fossbygget. 

 

Helse- og sosialfag

 • Aktiv omsorg
  • Oppstart: 29.08.23
 • Rusproblematikk og rusarbeid
  • Oppstart: 29.08.23

 

Skule og barnehage

 • Sang og stemmebruk
  • Oppstart: 14.09.23
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole, emne 1
  • Oppstart: 30.august

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

 • PPU for allmenne fag (heiltid)
  • Oppstart: mandag 14. august kl. 09:00


Idrett, friluftsliv og folkehelseutdanningar

 • Personleg trenar
  • Oppstart: 14.08.2023
 • Outdoor Education and Nordic Friluftsliv
  • Oppstart: 14.08.2023


Utdanningar finansiert av Udir

 • Spesialpedagogikk i barnehagen
  • Oppstart: kjem

 

Stord

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk rettleiing - innføring
  • Oppstart: 29.08.2023
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
  • Oppstart: kjem

 

Praktisk-pedagogisk utdanning og andre årsstudium

 • PPU for allmenne fag (deltid)
  • Oppstart:
   • digitalt oppstartsmøte 9. august kl. 14:00-15:00
   • Første samling: 31. august-1. september
 • PPU for yrkesfag (deltid)
  • Oppstart:
   • Digitalt oppstartsmøte 9. august kl. 15:00-16:00
   • Første samling 31. august-1. september
 • Årseining i samfunnsfag: 
  • Oppstart: 14.08.2023 kl. 09.00, rom UND160
 • Årseining i kunst og handverk: 
  • Oppstart: 14.08.2023kl. 09.00, rom i formingsbygg
 • Årseining i musikk: 
  • Oppstart: 14.08.2023 kl. 09.00, rom i formingsbygg
 • Halvtårseining i Fjords and glaciers: 
  • Oppstart: 07.08.2023

Skule og barnehage

 • Dramapedagogikk og teaterproduksjon
  • Oppstart: 21.09.23

 

Utdanningar finansiert av Udir

 • Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring
  • Oppstart: kjem

 

Maskin for fagskuleingeniører 

 • Oppstart: 21.08.23 kl 08.15, rom: sju143.

Andre campusar

Maritime fag

 • Havbruksøkonomi, Ryfylke
  • Oppstart: kjem
 • Miljøvitenskap i havbruksnæringen, Ryfylke
  • Oppstart: kjem

 

Utdanningar finansiert av Udir

 • Engelsk 1, 1.-7. trinn, regionalt Hallingdal
  • Oppstart: kjem
 • Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap - modulbasert, Ålesund
  • Oppstart: kjem
 • Norsk tegnspråk 2, 1.-13. trinn, Trondheim
  • Oppstart: kjem

 

Skal du starte på eit nettstudium? Då finn du informasjon om oppstart her.