Oppstart for korte studieprogram

Etter- og vidareutdanning, årsstudium og halvtårsstudium hausten 2019

Det er obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering. Dette gjeld også deg som har tatt utdanning ved HVL tidlegare.

Viss du ikkje kan møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Dersom du ikkje møter til registering, og ikkje har fått godkjent fråvær, mister du studieplassen.

Helse- og sosialvitskap

 • Aktiv omsorg, Sogndal: 10. september
 • Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta, Førde: 2. september
 • Demens og alderspsykiatri, Førde: 2. september
 • Eldre og helse, Haugesund: 26. august kl 09.15, Aud G
 • Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner,  Haugesund: 20. august kl 09.15, Aud F
 • Klinisk radiografi, Bergen: 2. september kl 08.15, rom F234 Kronstad
 • Lindrande behandling, pleie og omsorg 1, Førde: 16. september
 • Pleie og behandling av ikkje-helande sår, Haugesund: 2. september kl 09.15, Aud G
 • Psykisk helsearbeid, Haugesund: 26. august kl 09.15, Aud B (2018-kull)
 • Psykososialt arbeid med barn og unge, Bergen: veke 37
 • Psykososialt arbeid med barn og unge, Stord: 26. august kl 09.00 (2019-kull på UND149, 2018-kull på UND140)
 • Rusproblematikk og rusarbeid, Sogndal: veke 36
 • Systemisk familieterapi og nettverksarbeid, Bergen: veke 39
 • Teknologi i helse og omsorg, Førde/Bergen: 4. september
 • Vurdering av barnets beste, Bergen: 11. september
 • Rusproblematikk: Samtidige rus- og psykiske lidingar (ROP), Haugesund: 26. august kl 10.15, HGSD2008 (2018-kull)
 • Rehabilitering, Haugesund: 20. august kl 09.15, Aud C

Ingeniør- og naturvitskap

 • Ansvarleg søkjar og plankonsulent, Bergen: 10. september
 • Forkurs til ingeniørutdanning, Bergen12. august kl. 13.30, Lars Hilles gate 15 B
 • From Mountain to Fjord, Sogndal: 5. august, Fossbygget
 • Realfagskurs, Bergen: 12. august kl. 13.30, Lars Hilles gate 15 B
 • Total kvalitetsledelse, Bergen: 30. august

Lærarutdanning, kultur og idrett

 • Barne- og ungdomsarbeid: Mangfold og måltidsglede, Bergen: 30. august
 • Fjords and Glaciers, Stord: 5. august
 • Framtidas skule - kompetansar i det 21. århundre: veke 38
 • Generelle og sanserelaterte lærevanskar og nedsett funksjonsevne, Stord: 3. september 
 • Karriereveiledning, Bergen: 30. august
 • Kroppsøving 3, Sogndal: veke 35
 • Ledelse av lærings- og læreplanarbeid, Bergen: 12. september
 • Lærarspesialistutdanning i kroppsøving 8.-13. trinn: veke 36
 • Lærarspesialistutdanning i profesjonsfagleg digital kompetanse 1, trinn 1 - 10, Stord: 11. september
 • Matematikk 3, Sogndal: 28. august
 • Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar, Gol: 3. september
 • Norsk 3, Sogndal: 28. august
 • Omsorgsteknologi for yrkesfaglærarar i helse og omsorg, Bergen: 10. september
 • PPU i Bergen: 5. september. kl. 10.15, Møllendalsveien 6
 • PPU-A på Stord: 2. september, kl. 10.00
 • PPU-Y på Stord: 4. september, kl. 10.00
 • Problemåtferd, Stord: 20. august
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole: 1. oktober
 • Rektorutdanning - utdanningsleiing, Ålesund: 16. september
 • Samfunnsfag 3, Sogndal: 28. august
 • Sosialpedagogisk veiledning i skolen, Bergen: 23. august
 • Spesialpedagogikk, Sogndal: 15. august
 • Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn, Bergen: 23. august
 • Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom, Bergen: 23. august
 • Veilederutdanning for praksislærere, Bergen: 3. september
 • Vurdering for læring i yrkesfag 1, Bergen: 2. september
 • Yrkesfagleg kompetanse i breidde og djupne: 28. august
 • Å undervise vaksne innvandrarar i norsk, Bergen: 2. september
 • Åtferdsvanskar, Bergen: 10. september

Kompetanse for framtidas barnehage:

 • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehage, Bergen: 5. september
 • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, Stord: 5. september
 • Læringsmiljø og pedagogisk leiing, Stord: 5. september
 • Veilederutdanning for praksislærere, Bergen: 3. september

Kompetanse for kvalitet:

 • Andrespråkspedagogikk, Bergen: 28. august kl 14.15
 • Andrespråkspedagogikk, Stord: 3. september
 • Begynneropplæring 1, 1-7 trinn, Bergen: 22. august
 • Engelsk 1, 1.-7. trinn, Bergen: 5. september for gruppe 1, 12. september for gruppe 2 og 3
 • Engelsk 1, 1.-7. trinn, Sogndal: 2. september
 • Engelsk 1, 5.-10. trinn, Bergen: 5. september
 • Engelsk 2, 1.-7. trinn, Bergen: 5. september
 • Engelsk 2, 5.-10. trinn, Bergen: 29. august
 • Kroppsøving 1, 1-7 trinn, Bergen: 11. september
 • Mat og helse 1, 1.–10. trinn, Bergen: 5. september
 • Matematikk 2, 1.-7. trinn: 29. august
 • Matematikk 2, 5-10 trinn, Bergen: 29. august
 • Matematikk 2, 5.-10. trinn, Granvin: 27. august
 • Matematikk 2, 5-10 trinn, Stord: 4. september
 • Musikk 1, 1-10 trinn, Bergen: 4. september
 • Naturfag 1, 1.-7. trinn, Bergen: 28. august
 • Naturfag 2, 1.-7. trinn: 5. september
 • Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn, Bergen: 2. september
 • Regning som grunnleggende ferdighet, Bergen: 22. august
 • Regning som grunnleggende ferdighet, nettstudium
 • Spesialpedagogikk 1, 1-7 trinn, Bergen: 26. august

Økonomi og samfunnsvitskap

 • Coaching som ledelsesverktøy, Bergen: 6. september
 • Innovasjon og endringsleiing, Bergen: 30. august
 • Markedsføring, Bergen: 6. september
 • Psykologi, Haugesund: 20. august
 • Logistikk, Bergen: 19. august