Studiestart for vidareutdanning og årsstudium

Skal du ta fatt på etter- og vidareutdanning, årsstudium eller halvtårsstudium ved HVL hausten 2022? Her finn du informasjon om oppstart for ditt studium.

Oppstartsregistrering

Du må registrere deg på oppstartsdagen for å stadfeste at du skal starte på utdanninga. Dette treng vi, fordi vi ønskjer å gi plassen vidare dersom du har ombestemt deg.

På oppstartsdagen får du SMS med ein kode og lenke for registrering. Fristen er innan kl. 15.00 same dag. Dersom du ikkje registrerer deg, mister du studieplassen din.

Har du ikkje norsk mobilnummer? Dersom du ikkje har norsk mobilnummer vil du få informasjon på e-post. Det vert sendt til e-postadressa du brukte i søknaden din. 

Skal du starte på ei utdanning med eigenbetaling (kursavgift) eller finansiering frå Utdanningsdirektoratet, eller eit oppdragsstudium, treng du ikkje registrere deg ved oppstart og vil ikkje få SMS om dette. Det same gjeld dersom oppstartsdato er etter 1. september.

 

Tid for oppmøte

Vi legg fortløpande ut informasjon om oppstarten per studieprogram. Her finn du oppstartsinformasjon til deg som skal ta utdanning ved:

 

Bergen

Forkurs og fagskole

 • Dykkarutdanning: Skålevikveien 60, Loddefjord
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Ja
 • Forkurs til ingeniørutdanning v/Metis Privatistskole, om forkurset i Bergen.
  • Oppstart fadderuke: 15. august, kl. 11.30 på Aud13 (F119)
  • Oppstart undervisning: 22. august kl. 12.30 i Lars Hilles gate 17A, første etasje. | Oppstartsregistrering: Ja
 • Forkurs til ingeniørutdanning, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 29. august (på første samling) | Oppstartsregistrering: Ja
   • Førde: kl 09.15, klasserom Hornelen
   • Bergen: kl. 09.00, klasserom M207
   • Haugesund: kl. 09.00, klasserom 2008 
 • Realfagskurs, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 29. august (på første samling) | Oppstartsregistrering: Ja
   • Førde: kl 09.15, klasserom Hornelen
   • Bergen: kl. 09.00, klasserom M207
   • Haugesund: kl. 09.00, klasserom 2008 

Helse- og sosialfag 

 • E-helse, velkomstbrev
  • Oppstart: 31. august | Oppstartsregistrering: Nei
 • Familieterapi og relasjonelt arbeid, velkomstbrev
  • Oppstart: 22.august | Oppstartsregistrering: Nei
 • Familieterapi og relasjonelt arbeid, enkeltemner, velkomstbrev
  • Oppstartsregistrering: Nei
 • Gottman parterapimetode
  • Oppstart: 29. august | Oppstartsregistrering: Nei
 • Helse- og velferdsforvaltning, velkomstbrev
  • Oppstart: 16. august kl. 12.15 | Oppstartsregistrering: Nei
 • Pedagogisk rettleiing, velkomstbrev
  • Oppstart: 30. august | Oppstartsregistrering: Nei
 • Vurdering av barnets beste, velkomstbrev
  • Oppstart: 14. september kl. 9 | Oppstartsregistrering: Nei

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

 • PPU for yrkesfag
  • Oppstart: 1. september | Oppstartsregistrering: Ja

 

Skule og barnehage

 • Karriereveiledning
  • Oppstart: 18. august kl 12.15 | Oppstartsregistrering: Nei
 • Møte mellom mennesker med musikk og drama som verktøy
  • Oppstart: 2. september kl. 15.00| Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa
  • Oppstart: 31. august kl 14.15 | Oppstartsregistrering: Nei
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole, emne 1
  • Oppstart: 25. august kl 12.15 | Oppstartsregistrering: Nei
 • Tekstilkultur, Bergen/Voss/Osterøy oppstart på Osterøy museum
  • Oppstart: 26. august kl 16.30 | Oppstartsregistrering: Nei

 

Tolking

 • Tolking i offentleg sektor
  • Oppstart: 2. september kl 10.15 | Oppstartsregistrering: Nei
 • Skjermtolking
  • Oppstart: 9. september kl. 11.15 | Oppstartsregistrering: Nei

 

Utdanningar finansiert av Udir

 • Andrespråkspedagogikk
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Barns språkutvikling og språklæring
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Engelsk 1, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Ledelse av lærings- og læreplanarbeid
  • Oppstart: 15. september | Oppstartsregistrering: Nei
 • Læringsleiing, relasjonskompetanse og elevmedverknad
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Mat og helse 1, 1.–10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Matematikk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Matematikk 1, 5-10 trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Matematikk 1, 5-10 trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Musikk 1, 1-10 trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Naturfag 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk 1, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk 2, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk tegnspråk 1, 1-10 trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
  • Oppstart: 15. september | Oppstartsregistrering: Nei
 • Veilederutdanning for praksislærere i barnehager
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Vurdering for læring i yrkesfag (1)
  • Oppstart: 5. september | Oppstartsregistrering: Nei

 

Økonomi og innovasjon

 • Innovasjon og studentbedrift 1
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Logistikk
  • Oppstart: mandag 22.august | Oppstartsregistrering: Nei

 

Førde

Forkurs til ingeniør

 • Forkurs til ingeniørutdanning, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 29. august (på første samling) | 
   Førde: kl 09.15, klasserom Hornelen | Oppstartsregistrering: Ja
 • Realfagskurs, nett- og samlingsbasert
  Oppstart: 29. august (på første samling)
  Førde: kl 09.15, klasserom Hornelen | Oppstartsregistrering: Ja

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk rettleiing, velkomstbrev
  • Oppstart: 30. august | Oppstartsregistrering: Nei
 • Psykisk helsearbeid, velkomstbrev
  • Oppstart: 6. september | Oppstartsregistrering: Nei
 • Rusproblematikk og rusarbeid
  • Oppstart: 22. august | Oppstartsregistrering: Nei

 

Økonomi og innovasjon

 • Innovasjon og studentbedrift 1
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei

 

Haugesund

Forkurs til ingeniør

 • Forkurs til ingeniørutdanning, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 29. august (på første samling) | Oppstartsregistrering: Ja
   Haugesund: kl. 09.00, klasserom 2008
 • Realfagskurs, nett- og samlingsbasert
  • Oppstart: 29. august (på første samling) | Oppstartsregistrering: Ja
   Haugesund: kl. 09.00, klasserom 2008

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk rettleiing, velkomstbrev
  • Oppstart: 30. august | Oppstartsregistrering: Nei
 • Pleie og behandling av ikkje-helande sår, velkomstbrev
  • Oppstart: 5. september | Oppstartsregistrering: Nei
 • Psykososialt arbeid med barn og unge, velkomstbrev
  • Oppstart: 6. september | Oppstartsregistrering: Nei
 • Psykisk helse- og rusarbeid, velkomstbrev
  • Oppstart: 29. august | Oppstartsregistrering: Nei

 

Utdanningsleiing

 • Rektorutdanning
  • Oppstart: 21. september | Oppstartsregistrering: Nei

 

Økonomi og innovasjon

 • Innovasjon og studentbedrift 1
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Digital strategi og forretningsforståelse
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei

 

Sogndal

Halvtårsstudium

 • From Mountains to Fjord, about starting week
  • Oppstart: 8. august kl. 9.00  | Oppstartregistrering: Nei

 

Årsstudium

 • Engelsk
  • Oppstart: 15. august | Oppstartsregistrering: Ja
 • Historie, informasjonshefte
  • Oppstart: 15. august | Oppstartsregistrering: Ja
 • Jus
  • Oppstart: 15. august kl. 09.00 | Oppstartsregistrering: Ja
 • Personleg trenar
  • Oppstart: 15. august | Oppstartsregistrering: Ja
 • Reiselivsleiing
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Ja
 • Samfunnsfag, informasjonshefte
  • Oppstart: 15. august| Oppstartsregistrering: Ja
 • Ungdomssosiologi
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Ja

 

Helse- og sosialfag

 • Aktiv omsorg, velkomstbrev
  • Oppstart: 13. september kl. 12.15 | Oppstartsregistrering: Nei
 • Rusproblematikk og rusarbeid
  • Oppstart: 22. august | Oppstartsregistrering: Nei

 

Skule og barnehage

 • Sang og stemmebruk
  • 8.september kl. 12.15 | Oppstartsregistrering: Nei

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

 • PPU for allmenne fag (heiltid)
  • Oppstart: 15. august | Oppstartsregistrering: Ja
 • PPU for allmenne fag (deltid)
  • Oppstart: 14. september | Oppstartsregistrering: Ja
 • PPU for ykresfag (deltid)
  • Oppstart: 24. august | Oppstartregistreing: Ja

 

Utdanningar finansiert av Udir

 • Engelsk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Spesialpedagogikk i barnehagen
  • Oppstart: 5. september | Oppstartsregistrering: Nei

 

Økonomi og innovasjon

 • Innovasjon og studentbedrift 1
  • Oppstart: kjem  | Oppstartregistrering: Nei

 

Stord

Årsstudium

 • Idrett/kroppsøving
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Ja
 • Kunst og håndverk
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Ja

 

Helse- og sosialfag

 • Pedagogisk rettleiing, velkomstbrev
  • Oppstart: 30. august | Oppstartsregistrering: Nei
 • Psykososialt arbeid med barn og unge, velkomstbrev
  • Oppstart: 6. september | Oppstartsregistrering: Nei

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

 • PPU for allmenne fag (deltid)
  • Oppstart: 14. september | Oppstartsregistrering: Ja
 • PPU for yrkesfag (deltid)
  • Oppstart: 15. septemner | Oppstartsregistrering: Ja

 

Utdanningar finansiert av Udir

 • Andrespråkspedagogikk
  • Oppstart: 22. august | Oppstartsregistrering: Nei

 

Økonomi og innovasjon

 • Innovasjon og studentbedrift 1
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei

 

Nettbasert

Samfunnsfag

 • Historie årsstudium, informasjonshefte
  • Oppstart: 15. august | Oppstartsregistrering: Ja
 • Historie bachelor, informasjonshefte
  • Oppstart: 15. august | Oppstartsregistrering: Ja

 

Utdanningar finansiert av Udir

 • Barns språkutvikling og språklæring
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Engelsk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Engelsk 1, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Engelsk 2, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Engelsk 2, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Matematikk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Matematikk 1, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Matematikk 2, 1-7 trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Matematikk 2 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk 1, 1.-7. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk 1, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Norsk 2, 5.-10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.–10. trinn
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei
 • E-helse for helse- og oppvekstfag og elektrofag
  • Oppstart: kjem | Oppstartsregistrering: Nei

 

Andre campus