Velkommen som ny student ved campus Stord

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Det blir fysisk oppmøte for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar.

Vi startar opp 10. august

Måndag 10. august tek vi på Stord i mot alle studentar som er tekne opp via Samordna opptak. Det vil seie førsteårsstudentar på grunnskulelærarutdanningane og årseiningar, barnehagelærar og sjukepleiarutdanninga. (Om du ikkje er førsteårsstudent, får du informasjon om tid og stad for oppstart i timeplanen.) 

Program 10. august

09.30 Frammøte på campus

Alle nye studentar må bruke spesielt tildelte inngangar:

 • Lærarstudentane bruker inngang A (hovudinngang) eller D (på baksida, ved trappeamfiet)
 • Sjukepleiestudentane bruker inngang B (ved Aulaen) eller C (på baksida, ved biblioteket)
 • Barnehagelærarstudentane skal til gymsalen, ved busshaldeplass og inngang til campusområdet
 • Kunst- og musikkstudentar skal til Formingsbygget, i nærleiken av gressbanen.

  10.00 Presentasjon og opprop i klasserom
  11.00 Virtuell opningsseremoni
  11.30 Lunsj for sjukepleie og barnehagelærar
  12.00 Lunsj for grunnskulelærar og årseiningar
  Etter lunsj blir det fagleg opplegg fram til klokka 13
  13.15 Fadderprogram, starter i dei tildelte undervisningsromma

På oppstartsdagen blir alle som ønsker det delt inn i faddergrupper og får utdelt fadderband. Fadderordninga har program frå 10. til 18. august. Sjekk ut fadderprogrammet!

Student på master- eller vidareutdanning?

Masterstudiar, vidareutdanningar og PPU startar opp seinare i august:

Registrer deg oppstartsdagen

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Du vil få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode, og du gjer registreringa  på hvl.no/reg.

Har du fått studieplass gjennom Samordna opptak må du registrere deg måndag 10. august innan kl. 16.00. Du får tilsendt oppmøtekoden på SMS måndag morgon. Dersom du har fått plass i det lokale opptaket får du tilsendt SMS same dag som du startar på studiet, og du må registrere deg innan kl. 16.00 denne dagen.

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Oppstartsveke og fadderprogram

Tysdag 11. august

Fagleg opplegg klokka 08.30–17.00 og fadderprogram frå klokka 18.00.

Onsdag 12. august

Fagleg opplegg klokka 08.30–17.00 og fadderprogram frå klokka 18.00.
Her kan de sjå timeplanen.

Torsdag 13. august 

Denne dagen kan du få med deg nyttig informasjon for nye studentar:

09.00 i Aulaen: «God start» /infoøkt for grunnskulelærarutdanning 5-10, årseiningar i kroppsøving, samfunnsfag og engelsk
11.00 i Aulaen:  «God start» /infoøkt for sjukepleiarutdanninga
13.00 i Aulaen: «God start» /infoøkt for barnehagelærar-, grunnskulelærarutdanning 1-7, årseining i kunst og handverk, årseining- og faglærar musikk.
09.00-16.00 Pop up bokhandel

Fredag 14. august

09.00-12.30 Pop up bokhandel
10.00–1200 i Aulaen: Gjesteførelesing: «Kampen mot fettklumpen: Hvorfor valgene du tar ikke alltid er det beste for ditt liv som student» - Jan-Ole Hesselberg, TV-kjendis og psykologspesialist
NB! Grunna smittevern og begrensa antal plasser må de melde dykk på førelesinga via denne lenka. Først til mølla-prinsippet gjeld, nye studentar har prioritet.
Frå kl. 12.00 er det fadderprogram.

Endringar i studenttal eller i retningslinjer for smittevern kan gi endringar i programmet.

Oppstart av undervisning

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising. Sjekk timeplanen din for å finne ut kva tid undervisninga startar opp.

Få tak i pensum

Du vil få høve til å skaffe deg pensum ved ein pop-up bokhandel (Akademika) på campus torsdag 13. (9-16) og fredag 14. august (9-12.30). NB! Kun kortbetaling gjeld på pop-up bokhandelen.
Den lokale Ark bokhandelen i Leirvik tilbyr òg innkjøp av pensumlitteratur.
Pensum kan i tilegg lånast frå biblioteket på campus.