Velkommen som ny student ved campus Stord

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Det blir fysisk oppmøte for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar.

Vi startar opp 16. august

Måndag 16. august tek vi på Stord i mot alle studentar som er tekne opp via Samordna opptak. Det vil seie førsteårsstudentar på grunnskulelærarutdanningane og årseiningar, barnehagelærar og sjukepleiarutdanninga. (Om du ikkje er førsteårsstudent, får du informasjon om tid og stad for oppstart i timeplanen.) 

Program 16. august

09.30 Frammøte på campus

Alle nye studentar må bruke spesielt tildelte inngangar:

 • Grunnskulelærarstudentane bruker inngang A (hovudinngang) eller D (på baksida, ved trappeamfiet)
 • Sjukepleiestudentane bruker inngang B (ved Aulaen) eller C (på baksida, ved biblioteket)
 • Barnehagelærarstudentane skal til gymsalen, ved busshaldeplass og inngang til campusområdet
 • Kunst- og musikkstudentar skal til Formingsbygget, i nærleiken av grasbanen.

  10.00 Presentasjon og opprop i klasserom
  11.00 Virtuell opningsseremoni
  11.30 Lunsj for sjukepleie og barnehagelærar
  12.00 Lunsj for grunnskulelærar og årseiningar
  Etter lunsj blir det fagleg opplegg fram til klokka 13
  13.15 Fadderprogram, starter i dei tildelte undervisningsromma

På oppstartsdagen blir alle som ynskjer det delt inn i faddergrupper og får utdelt fadderband. Fadderordninga har program frå 16. til 22. august.

Student på master- eller vidareutdanning?

Masterprogram, vidareutdanningar og PPU kan ha oppstart ein annan dag enn 16. august. Her finn du oppstartsinformasjon for desse utdanningane:

Registrer deg oppstartsdagen

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Du vil få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode, og du må registrere deg innan kl. 16.00 same dag som du får SMS.

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Oppstartsveke og fadderprogram

Tysdag 17. august

08.30–15.00 Fagleg opplegg. Studentorganisasjonar og Saman har stand for sine tenester.

18.00 Fadderprogram: Råmund arrangerer Farmen-leikar 

Onsdag 18. august

Fagleg opplegg klokka 08.30–15.00 og fadderprogram frå klokka 18.00. Fadderprogram kjem her. 

Torsdag 19. august 

Denne dagen kan du få med deg nyttig informasjon for nye studentar:

09.00–11.30 Fagleg opplegg.

12.15–15.00  Fellesopplegg med «God start» informasjon, presentasjon av studentorganisasjonar og HVL sine student-støttetenester. 

Tilgjengeleg heile dagen: 

 • Pop-up bokhandel
 • Stands for studentorganisasjonar og Saman sine tenester 

18.00 Fadderprogram: Byvandring med Pedagogstudentane  

Fredag 20. august

09.00–12.00 Pop-up bokhandel 

09.30 Frukost for studentar i kantine/vrimleareal 

12.00–15.00 Fagleg opplegg

Tilgjengeleg fram til lunsj: 

 • Pop-up bokhandel                                                                                             
 • Stands for studentorganisasjonar og Saman sine tenester

15.00 Fadderprogram: Tur rundt Ådlandsvatnet

Endringar i studenttal eller i retningslinjer for smittevern kan gi endringar i programmet.

Oppstart av undervisning

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising. Sjekk timeplanen din for å finne ut kva tid undervisninga startar opp.

Få tak i pensum

Du vil få høve til å skaffe deg pensum ved ein pop-up bokhandel (Akademika) på campus torsdag 19. (kl 9-16) og fredag 20. august (kl 9-12.30). NB! Kun kortbetaling gjeld på pop-up-bokhandelen.

Den lokale Ark bokhandelen i Leirvik tilbyr òg innkjøp av pensumlitteratur. Pensum kan i tilegg lånast frå biblioteket på campus.

Koronavaksine for studentar

Studentar i Stord kommune som er folkeregistrerte i ein annan kommune, vil få tilbod om koronavaksine her dersom dei ønskjer det.

Det du som student må gjere:
Registrer deg på Stord kommune si nettside under «Vaksineregistrering».

Det er viktig at du som student takkar nei til tilbod om dose 2 frå heimkommunen din, dersom du vel å få dose 2 i Stord kommune.

FHI oppfordrar alle studentar til å nytte seg av tilbod om 1. dose koronavaksine i heimkommunen sin, sjølv om det betyr at ein må reise.