Studiestart i Sogndal

Vi ønskjer nye studentar velkommen til studiestart!

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august. Alle som har fått opptak til hausten 2019 må møte til registreringa. Dette gjeld også deg som har tatt utdanning ved HVL tidlegare. 

Deltids-, master- og vidareutdanningar kan ha oppstart ein annan dag.

Program måndag 12. august

Musikk frå kl. 09.30. Opningsarrangement frå kl 10.00 på Kjell Bondevikplassen.

Fadrane samlar studentane kl 11. Saman serverer lunsj før fakulteta har sine oppstartsprogram frå 12.30.

Kl. 14.15 blir det gratis grilling i Sentrumsparken!

Oppmøteregistrering

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august. Ta med legitimasjon til registreringa. Har du fått opptak til studium med krav om politiattest? Du kan levere politiattesten ved registreringa.

Viss du har ein god grunn til ikkje å møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Møter du ikkje til registering uten godkjent fråvær, mister du studieplassen din.

Oppstartsveka i Sogndal

Tysdag 13. august blir det fotografering til studentkortet og kurs for nye studentar. Studentkortet kan hentast frå torsdag 15. august i Servicetorget i 3. etasje i Høgskulebygget. Ta med kvittering på betalt semesteravgift.

Velkommen til oss!