Studiestart i Sogndal

Studiestart for nye studentar er måndag 16. august 2021, og vi gler oss stort til å sjå mange nye studentar på campus! Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle, med både fadderopplegg og undervisning på campus.

Vi startar opp 16. august

Studiestart for nye studentar på årstudium, bachelorstudium og grunnskulelærarutdanning er måndag 16. august.

Program

 • Kl. 09.30–10.00: Oppmøte ved beachflagg med fadderfargen din (sjå under)
 • Kl. 10.00–11.00: Felles studiestart på Fosshaugane stadion
 • Kl. 11.15–14.30: Gruppevise aktivitetar på campus

Oppmøtestad:

Her kan du sjekke kva for fakultet du skal studere ved:

Helse- og sosialvitskap (FHS) har raud fadderfarge

 • Barnevern
 • Sosialt arbeid
 • Vernepleie

Ingeniør- og naturvitskap (FIN) har grøn fadderfarge

 • Climate Change Management
 • Fornybar energi
 • Geologi og geofare
 • Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur

Lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) har gul fadderfarge

 • Barnehagelærar
 • Engelsk årsstudium
 • Friluftsliv
 • Grunnskulelærar
 • Idrett, trening og helse
 • Personleg trenar
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har blå fadderfarge

 • Eiendomsmegling
 • Historie
 • Historie årsstudium
 • Jus årsstudium
 • Master of Science in Business
 • Natur- og opplevelsesbasert reiseliv
 • Reiselivsledelse
 • Reiselivsledelse årsstudium
 • Samfunnsfag årsstudium
 • Sosiologi - ungdomssosiologi
 • Sosiologi årsstudium
 • Økonomi og administrasjon
 • Økonomi og jus

Student på master- eller vidareutdanning?

Masterprogram, vidareutdanningar og årsstudium kan ha oppstart ein annan dag enn 16. august. Her finn du oppstartsinformasjon for desse utdanningane:

Er du ikkje ny student?

Er du allerede student hos oss? Då finn du tidspunkt for oppstart og timeplanen din i TimeEdit. NB! Det kan bli endringar, så sjekk igjen veka før studiestart. 

Registrer deg digitalt 16. august

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar. Kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. Oppmøteregistreringa er frikobla frå fysisk oppmøte. Registreringa er ein siste stadfesting på at du vil starte som student hos oss. Dersom du ikkje registrerer deg, kan studieplassen din gå til ein annan som står på venteliste. Det er derfor viktig at du registrerer deg innan kl. 16.00 same dag som du får SMS frå oss. 

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Oppstartsveke og fadderprogram

På oppstartsdagen blir alle som vil det delt inn i faddergrupper og får utdelt fadderband. Det blir fadderaktivitetar heile veka! 

Måndag 16. august

Kl. 09.30–10.00: Oppmøte. Sjå etter beachflagg med fadderfargen din.
Kl. 10.00–11.00: Felles studiestart på Fosshaugane stadion
Kl. 11.15–14.30: Gruppevise aktivitetar på campus

17.–19. august 

Sjekk timeplanen din. Torsdag blir det fadderaktivitetar frå klokka 12.15.

Fredag 20. august

Fredag inviterer vi deg til foredraget «God start» på Sogndal hotell:

 • Kl. 09.00–09.45 God start for studentar ved FØS
 • Kl. 10.00–10.45 God start for studentar ved FIN og FHS
 • Kl. 11.00–11.45 God start for studentar ved FLKI

Sjekk timeplanen din for informasjon om kva som skjer kl. 12.15–15.00.

Koronavaksine for studentar

Studentar i Sogndal kommune som er folkeregistrerte i ein annan kommune, vil få tilbod om koronavaksine her dersom dei ønskjer det.

Det du som student må gjere:
Du kan ta kontakt på koronatelefonen etter 15. august: 57 65 28 00 (ope måndag, tysdag og fredag klokka 09-14), så får du tilbod om time for vaksinering.

Det er viktig at du som student takkar nei til tilbod om dose 2 frå heimkommunen din, dersom du vel å få dose 2 i Sogndal kommune.

FHI oppfordrar alle studentar til å nytte seg av tilbod om 1. dose koronavaksine i heimkommunen sin, sjølv om det betyr at ein må reise.