Studiestart i Sogndal

Vi ønskjer nye studentar velkommen til studiestart!

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august. Alle som har fått opptak til hausten 2019 må møte til registreringa. Dette gjeld også deg som har tatt utdanning ved HVL tidlegare. 

Deltids-, master- og vidareutdanningar kan ha oppstart ein annan dag.

Program måndag 12. august

  • 10.00: Opningsarrangement
  • 11.00: Inndeling i faddergrupper og lunsj
  • 12.30: Oppmøteregistrering og fakultetsvise oppstartsprogram. 
  • 14.15: Gratis grilling i Sentrumsparken

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august. Ta med legitimasjon til registreringa. Har du fått opptak til studium med krav om politiattest? Du kan levere politiattesten ved registreringa.

Viss du har ein god grunn til ikkje å møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Møter du ikkje til registering uten godkjent fråvær, mister du studieplassen din.

Studiumvise oppstartsprogram

Klikk på studiet ditt for å sjå timeplan for første veka. 

Få ein god start!

Som ny student har du tilbod om ulike kurs, og vi anbefaler sterkt at du får med deg desse! Du finn dei i timeplanen din over.

Kurs i studieteknikk og skrivekurs

Her får du nyttige tips til studieteknikkar og korleis du skal skrive og formulere deg presist.

God start

Studentsamskipnaden og Karrieresenteret samarbeider om eit “God start”-foredrag
der du får nyttige råd og tips om korleis du kan lykkast som student.

Studentkort

Studentkortet kan hentast frå torsdag 15. august i Servicetorget i 3. etasje i Høgskulebygget. Ta med kvittering på betalt semesteravgift.

Velkommen til oss!