Velkommen som ny student ved HVL i Bergen

Her finn du oppstartsinformasjon og program for studiestartveka. Vi gleder oss til å sjå deg på campus!

Program for studiestartveka

Er du student på bachelor eller femårig master?

Måndag 15. august

Måndag er det studiestart og velkomstseremoni på campus!

Sjekk kor du skal møte opp:

Program:

 • Kl. 9 får du møte studieprogrammet ditt og bli kjent med lærarar og medstudentar
 • Kl. 11.30 er det inndeling i faddergrupper og utdeling av fadderbånd
 • Kl. 12 er det lett matservering på campus
 • Kl. 13.15 er det velkomstseremoni på campus (Kronstadplass)

Hugs å registrere deg på den digitale oppstartsregistreringa.

Fadderprogrammet inviterer til opningskveld på campus frå klokka 17.00.

Tysdag 16. august

Frå kl. 10.15 blir det aktivitetar med fagmiljøa. 

Frå kl. 14.00 vil det vere stands på campus, der du kan møte studentorganisasjonar, studentrådgivinga med fleire. Frå kl. 14.00 blir det òg alkoholfrie fadderaktivitetar på campus, og på kvelden blir det fadderaktivitetar utanfor campus.

Onsdag 17. august

Frå kl. 10.15 blir det aktivitetar med fagmiljøa. 

Frå kl. 14.00 vil det vere stands på campus, der du kan møte studentorganisasjonar, studentrådgivinga med fleire. Frå kl. 14.00 blir det òg alkoholfrie fadderaktivitetar på campus, og på kvelden blir det fadderaktivitetar utanfor campus.

Kl. 14.30 er det konsert i Global Lounge: døssi

Torsdag 18. august

Få med deg foredraget «God start» saman med andre frå fakultetet ditt:

 • Kl. 10.15–12.00 Fagleg opplegg for nye studentar ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN). Følg med i timeplanen for meir informasjon.

 • Kl. 10.15–11.00 «God start» for nye studentar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI). Foredraget er i Aud 13 (F119), og vil også bli strøymt til andre rom. Etter foredraget blir det byvandring til studenttorget i Grieghallen.

 • Kl. 11.15–12.00 «God start» for nye studentar ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS). Foredraget er i Aud 13 (F119), og vil også bli strøymt til andre rom. Etter foredraget blir det byvandring til studenttorget i Grieghallen.

 • Kl. 12.15–13.00 «God start» for nye studentar ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN). Foredraget er i Aud 2 (B115), og vil også bli strøymt til M003, Aud 1, Aud 13 (F119), Aud 14 (F118) og Aud 15 (F117). Etter foredraget blir det byvandring til studenttorget i Grieghallen.

I Grieghallen er det studenttorg for alle studentar i Bergen. Resten av dagen og kvelden blir det fadderaktivitetar.

Fredag 19. august

For alle studentar ved campus Bergen, nye og vidarekomne, blir det temadag fredag: Livet som student.

 • Kl. 10.00–12.00: Informasjonsmøte om studentdemokratiet ved HVL. Møtet er i Aud 2 (rom B115 i K1), varar i 30 minutt, og vil bli gjentatt fleire gongar.

 • Kl. 10.00–12.00: Informasjonsmøte om biblioteket. Møtet er i Aud 1 (rom B117 i K1), varar i 30 minutt, og vil bli gjentatt fleire gongar.

 • Kl. 12.00–12.30: Foredraget «Ny livssituasjon – nye vanar» med Rådgivar Kari Elisabeth Rimbereid, i Aud 2 (rom B115 i K1) med strøyming til fleire auditorium (B117, C114, C115, C121, D111, D112, D113, D122, E105, E106, F117, F118)

 • Kl. 13.00–14.00: Foredraget «Korleis møte deg sjølv med vennlegheit – vegar til god psykisk helse» med professor Per-Einar Binder, i Aud 2 (rom B115 i K1) med strøyming til fleire auditorium (B117, C114, C115, C121, D111, D112, D113, D122, E105, E106, F117, F118)

Kl. 10.00–14.00 vil òg studentorganisasjonar med fleire ha stands. Frå kl. 14.00 blir det alkoholfrie fadderaktivitetar på campus, og på kvelden blir det fadderaktivitetar utanfor campus.

Laurdag 20. august og søndag 21. august

Gle deg til fadderaktivitetar også i helga! Sjekk programmet for fadderveka.

Bli med på fadderveka!

Som ny student kan du bli del av ei faddergruppe med dei du skal studere med. Sjekk ut programmet!

 

Er du student på master, vidareutdanning, PPU, dykkarutdanning eller forkurs?

Disse utdanningane har eigne program, og kan ha oppstart ein annan dag enn 15. august. Informasjon vil bli lagt ut her:

 

Er du ikkje ny student?

Er du allereie student hos oss? Då finn du tidspunkt for oppstart i timeplanen din. NB! Det kan bli endringar, så sjekk igjen veka før studiestart. 

 


Har du spørsmål? 

Eller chat med boten Mime! Chatten finn du nedst i hjørnet. 

Mellom kl. 08.00–15.00 er du også alltid velkommen til å ringe Servicetorget55 58 58 00.

Servicetorget i Bergen

E-post: servicetorget.bergen@hvl.no

Telefon: 55 58 58 00